Fra president Bill Clintons andre innsettelse, 20. januar 1997. Speaker of the House Newt Gingrich i bakgrunnen. Foto: MSGT Renee Humble, USAF, Armed Forces Inaugural Committee (AFIC).

Speaker Newt Gingrich og republikanerne gikk tapende ut av «government shutdown»-spillet med president Bill Clinton vinteren 1996.

Kort fortalt er en «government shutdown» en situasjon hvor de føderale myndighetene må innstille bevilgningene til alle tjenester, unntatt de mest essensielle. Det ble en realitet høsten 1995 etter at demokratene og republikanerne i Kongressen ikke klarte å bli enige om et budsjett for det kommende regnskapsåret innen utgangen av september 1995.

Da myndighetene måtte innstille bevilgningene fem dager i november 1995 og 28 dager i desember 1995 og januar 1996 ble republikanerne i Representantenes hus rammet av kaos.

Dagene var preget av eviglange møter, improvisert lederskap fra Speaker of the House Newt Gingrich (R-Georgia, 6. distrikt) og uklare retningslinjer for politikere som fant seg selv i en situasjon de ikke visste hvordan de skulle håndtere.

Den tidligere kongressmannen Steve LaTourette (R-Ohio, 19. distrikt), som senere ble en frittalende kritiker av republikanerne i Huset, kom til Kongressen i januar 1995. På spørsmål om stengingen virkelig kom republikanerne til gode sier han følgende:

«Åh Gud, nei. Det fantes ikke noe veikart. Ingen visste hvilke regler som gjaldt.»

LaTourette påpeker videre at det ikke var klart for opinionen hvem de skulle skylde på, og at administrasjonen var like redd for politiske konsekvenser som republikanerne i Huset.

Gingrich utspilt av Clinton

President Bill Clinton utnyttet situasjonen til fulle, blant annet i State of the Union-talen i 1996.

Han fikk med seg republikanerne til å klappe for Richard Dean, en mann som jobbet for the Social Security Administration og som hadde reddet mennesker under bombingen av Oklahoma City.

Det var stående applaus.

Clinton gikk deretter til angrep ved å påpeke at Dean hadde måtte arbeide uten lønn som et resultat av republikanernes motstand. “Never, ever, shut the federal government down again,” sa Clinton.

Da ble Gingrich sittende.

Tom DeLay (R-Texas, 22. distrikt), daværende innpisker i Representantenes hus, skal ha sett talen om igjen på C-SPAN senere samme kveld og regelrett skreket mot TVen.

Clinton vant budsjettspillet, og republikanerne fikk svi i november 1996.

Den konservative spaltisten Charles Krauthammer er enig med LaTourette:

«Stengingen i 1995 markerte effektivt slutten på Gingrich-revolusjonen […] Ingenting kunne ha snudd lykken til en sviktende, flagrende og visnende demokratisk administrasjon, mer enn en stenging av myndighetene, hvor presidenten blir portrettert som en motpol til Det republikanske parti, idet han hedrer vår gjeld og betaler våre soldater i krig.»