Steven Mnuchin, USAs nye finansminister

Den tidligere Goldman Sachs-mannen Steven Mnuchin ble godkjent av Senatet som USAs nye finansminister natt til tirsdag. Stemmegivningen endte 53-47.

Veien dit var ikke enkel. For to uker siden boikottet flere demokratiske senatorer den opprinnelige bekreftelseshøringen. Mnuchin (uttales «Manuuchin») er en svært omdiskutert nominasjon til denne posten, og han har møtt flere alvorlige anklager gjennom Senatets høringer.

De viktigste innsigelsene har vært tvil om hans lojalitet til Wall Street er sterkere enn til det amerikanske folket, og om hvorvidt hans tidligere forbindelser signaliserer den riktige innstillingen og etikken som bør følge med stillingen som USAs finansminister.

Mnuchin har blitt grillet om sin tid som sjef i eiendomsselskapet OneWest, og deres påståtte bruk av såkalt «robo-signing» under boligkrakket i 2008. Dette er en automatisert metode å erklære lånekunder bankerott på, og er ulovlig fordi en slik erklæring skal inneholde et skriflig utsagn om at alle relevante dokumenter er gjennomgått og at lånekunden faktisk er ute av stand til å betale, før den signeres under ed av en bankrepresentant.

Robo-signing ble benyttet i stor skala da boligkrisen var et faktum for å kunne kreve inn så mye som mulig av kundenes utestående lån gjennom tvangssalg av husene deres.

Mnuchin har nektet for at OneWest benyttet seg av denne metoden, selv om minst én av hans tidligere ansatte har innrømmet at hun tidvis brukte ca. 30 sekunder på hver erklæring under krisen. Dette var én av grunnene til at demokratiske senatorer boikottet Mnuchin for to uker siden, og til at de har generelt liten tro på at Mnuchin snakker sant.

Det hjalp heller ikke på tilliten da det viste seg at Mnuchin hadde glemt å føre opp $95 millarder i sin første finansielle bekjentgjøring, ei heller at han satt som styreleder i flere hedgefond tilknyttet skatteparadiset Cayman Islands.

På spørsmål fra senator Bob Menendez (D-New Jersey) om Mnuchin ville jobbe for å tette juridiske smutthull som tillater investorer å flytte penger til skatteparadiser, svarte Mnunchin at han ville jobbe for at ingen unndro seg skatt gjennom en forenkling av skattesystemet.

Bekreftelsen av Mnuchin markerer den første av i en rekke av tre denne uken, og det forventes nå at Senatets demokrater ikke lenger har planer om å utsette eller sabotere de videre høringene.

Den andre av disse kom umiddelbart etter bekreftelsen av Mnuchin. David Shulkin ble også innsatt i natt som «Secretary of Veterans Affairs». Shulkin har vært i departementet siden 2015, og satt som undersekretær under Obama. Han var ikke et kontroversielt valg, og avgjørelsen var enstemmig.

Den tredje stillingen som skal stemmes over er Linda McMahon. Hun er nominert til leder av Small Business Administration, og er også – i denne sammenheng – en ukontroversiell skikkelse som ikke har møtt nevneverdig kritikk fra minoriteten i Senatet.

Fra dagens utgave av Morgenkaffen.