Trump etter nytt nederlag for innreiseforbudet: SEE YOU IN COURT!

En føderal ankedomstol som har vurdert president Donald Trumps omstridte innreiseforbud opprettholdt torsdag kjennelsen som opphevet innreiseforbudet.

Etter å ha vært aktivt i en uke, ble innreiseforbudet foreløpig stanset da en dommer i delstaten Washington i forrige uke utstedte en midlertidig forføyning. Justisdepartementet mente at kjennelsen sådde tvil om presidentens analyse av rikets sikkerhet og anket dommen.

Trump-administrasjonen håpet torsdag ettermiddag at beslutningen ville bli omgjort, men tapte ankesaken. En enstemmig føderal dommertrio i San Francisco fattet en beslutning om å opprettholde opphevelsen av innreiseforbudet. I kjennelsen kommer det blant annet fram at de mener at Trump-administrasjonen ikke har vært i stand til å sannsynliggjøre at å la være å gjeninnføre innreiseforbudet vil medføre uopprettelig skade. Panelet som behandlet anken bestod av dommerne Michelle T. Friedland, utnevnt av Barack Obama; William C. Canby, utnevnt av Jimmy Carter; og Richard R. Clifton, utnevnt av George W. Bush.

Hillary Clinton omtalte nyheten slik på Twitter:

En fankonto av visepresident Mike Pence – som vi opprinnelig og noe optimistisk omtalte som Pence sin egen konto – svarte slik:

https://twitter.com/MikePenceVP/status/829857243646611456

Og slik:

https://twitter.com/MikePenceVP/status/829857752046567424

Høyesterett neste?

Saken kan nå havne i Høyesterett. Trump beskrev beslutningen som «en politisk avgjørelse,» og uttrykte sin misnøye på Twitter kun minutter etter beslutningen ble fattet:

Selv om Neil Gorsuch har blitt nominert til å erstatte avdøde Antonin Scarlia som den niende høyesterettsdommeren, må han først godkjennes i Senatet. Trump-administrasjonen trenger derfor flertall blant åtte høyesterettsdommere for å få gjeninnført innreiseforbudet. Ved en eventuell «dead-lock» (4-4) vil kjennelsen fra San Francisco opprettholdes.