41 millioner amerikanere har allerede avlagt sin stemme, selv om valgdagen først er på tirsdag. Forhåndsstemmene i år utgjør rundt 1/3 av de totale stemmene i 2012. Gir forhåndsstemmene noen indikasjon på hvilken vei pendelen svinger på tirsdag? Og hva sier tallene om situasjonen i noen av årets viktigste vippestater?

I stater som Florida, North Carolina og Nevada er det spådd at så mye som 2/3 av stemmene vil være avlagt før valgdagen. Tar vi for oss et par demografiske grupper ser vi interessante forskjeller fra forrige valg:

Florida

Uten Floridas 29 valgmenn er løpet så å si kjørt for Donald Trump. Forhåndsstemmene viser en markant økning blant latin-amerikanske velgere: I Florida er økningen på 152% sammenlignet med 2012. Allerede har nesten 600 000 latin-amerikanere forhåndsstemt. Til sammenlikning var tallet 260 000 på samme tid i 2008. Dette aspektet peker i Clintons favør. Likevel er høy latin-amerikansk oppslutning ingen garanti for en demokratisk seier. I Florida er det en lavere entusiasme for forhåndsvalget fra demokratene i forhold til oppslutningen på samme tid i 2012. I tillegg har antall afro-amerikanske stemmer gått ned med 7% og hvite opp med 55%, noe som kan gavne Trump. Tall fra CNN viser at republikanerne leder i staten med en liten margin på 16 000 stemmer av 2,7 millioner forhåndsstemmer totalt.

Nevada

Selv om latin-amerikanere viser økt entusiasme i den tidlige stemmegivningen, ser vi at den største økningen sammenlignet med foregående år er andelen hvite som stemmer før valgdagen. I Nevada, med sine 6 valgmenn, kan hvite velgere vise seg å nulle ut effekten av den latin-amerikanske deltakelsen. Når det er sagt er det viktig å presisere at de hvite velgerne ikke automatisk vil foretrekke Trump. Den republikanske kandidaten skårer generelt dårligere med for eksempel høyt utdannende hvite enn hans forgjenger Mitt Romney gjorde. Forhåndsstemmene viser en liten demokrat-ledelse i staten. Joe Ralston, mannen å følge for de som lurer på hva som skjer i Nevada, peker på at den tidlige stemmegivningen peker sterkt i Clintons favør. Ralston viser til at de latin-amerikanske forhåndsstemmene har gått opp med nærmere 30% siden valget i 2012. Rundt 60% av aktive stemmegivere bor i Clark county, der administrasjonssenteret er Las Vegas. Det er nødvendig å bære Clark om man vil vinne Nevada, og foreløpig ser det dårlig ut for Trump, som ligger bak Clinton med mellom 12- og 15 prosentpoeng.

North Carolina

I North Carolina kan kjønn ha innvirkning på valget selv om denne tendensen ikke har vist seg gjeldene nasjonalt i forhåndsstemmene. Allerede har 180 000 flere kvinner forhåndsstemt i år enn i 2012. Dette lover godt for Clinton, da hun har høy oppslutning hos kvinner. Ifølge Catalist og CNN leder Clinton og demokratene med over 240 000 forhåndsstemmer. Likevel er dette en nedgang i forhold til hvordan det så ut på samme tid i 2012. Da valgdagen kom vant Obama med en hårfin margin. Det er en tydelig nedgang i afro-amerikanere som stemmer tidlig i år sammenlignet med andelen for fire år siden – da USAs første svarte president stilte til gjenvalg. Dette aspektet kan ha medvirket til nedgangen.

Det er imidlertid viktig å ta høyde for faktorer som partitilhørighet hos de som stemmer tidlig, samt at det er vanskelig å forutse hva de uavhengige velgerne har stemt. Tall fra FiveThirtyEight viser til en positiv, men særs svak korrelasjon mellom forhåndsstemmene generelt og det endelige resultatet i tidligere valg.

Forhåndsstemmene sier oss noe om entusiasmen fra ulike demografiske grupper og i enkelte stater kan forhåndsstemmene gi indikasjoner om hvordan staten stemmer den 8. november. For å få et endelig svar på hvem som skal ta over presidentvervet etter Barack Obama, må man nok se seg nødt til å holde ut til stemmene er talt opp i de små timer natt til onsdag norsk tid. I mellomtiden kan du høre på valgspesialen av AMPOLCAST, der Henrik og Are går igjennom det endelige stalltipset for presidentvalget.

Foto: Are Tågvold Flaten, AmerikanskPolitikk.no.