Phyllis Schlafly er død. Få har satt sitt preg på amerikansk politikk som henne. Hun var dronningen av the Silent Majority.

Mest kjent er hun for å ha stanset The Equal Rights Amendment (ERA).

Det skulle være så enkelt. Etter et halvt århundre skulle endelig kvinner og menn bli juridisk likeverdige på alle nivåer i det amerikanske rettssystemet. ERA hadde blitt foreslått i 1923. I 1972 vedtok Kongressen tillegget til Grunnloven. Nå skulle den bare ratifiseres av delstatene.

Schlafly ville noe annet.

Hun startet kampanjen Stop ERA som fikk kvinner landet rundt til å kontakte politikere og kreve at de ikke ratifiserte ERA. Schlafly var katolikk, men fikk med seg protestanter, jøder og mormonere. I 1982 var det over. ERA var et dødt prosjekt.

Ved første øyekast ville flere se bort fra den pent antrukne og smilende Schlafly. Hun så ikke ut som en politisk ringrev. Men Schlafly var skarp som en kniv og hun hadde en solid bakgrunn i å drive politisk arbeid. Hun var utdannet ved eliteinstitusjoner som Washington University og Radcliffe College. Som ferdigutdannet fikk hun jobb ved det som i dag er tenketanken American Enterprise Institute.

Den politiske interessen startet med kampen mot the New Deal og for Robert Tafts økonomiske politikk. På femtitallet pakket småbarnsmoren med seg barna og stilte til valg, uten suksess. Hun ga seg ikke.

Schlafly var tidlig en av Barry Goldwaters fremste tilhengere. Boken hennes A Choice Not an Echo 1964 ble en overraskende bestselger. Hun overbeviste republikanske velgere om at det nordøstlige etablissementet sto for en politikk mot folk flest og for de rike. Stem Goldwater, han er folkets mann, hevdet hun.

Anti-feminismen kom senere. Juristen Schlafly snudde opp-ned på feministenes fremstilling av amerikanske kvinner som undertrykte. Amerikanske kvinner er verdens mest privilegerte mennesker, hevdet hun. Feminismen angrep amerikanske kvinners privilegerte status. Å kjempe for juridisk likestilling og for mer liberale skilsmisselover ville gjøre kvinner mer sårbare.

For feministene på 1960- og 1970-tallet lød ikke dette godt. Men for tusenvis, om ikke millioner, av husmødre som hadde vokst opp under depresjonen og andre verdenskrig og som nå bodde i trygge og komfortable forsteder, var dette et budskap som ga mening. De svarte da Schlafly oppfordret dem til å involvere seg politisk.

Etter å ha vunnet kampen om ERA fortsatte Schlafly sitt politiske engasjement. Hun delte sin analyse av de siste politiske hendelsene i nyhetsbrevet The Phyllis Schlafly Report som ble sendt landet rundt. Hun støttet opp om Ronald Reagan og var med på å flytte Det republikanske partiet mot høyre i saker som abort.

Schlafly var aktiv helt til det siste. Tidligere i år uttrykte hun støtte til Donald Trump. I år har amerikanske velgere virkelig en kandidat som vil gi amerikanerne “a choice and not an echo,” hevdet hun. Boken The Conservative Case for Trump kom ut dagen etter hun døde.

Dronningen av the Silent Majority var en fargerik person som fikk mange til å se svart. Men en ting kan alle enes om: Hun visste hva hun gjorde. Og hun var utrolig dyktig til å gjøre det.

Foto: Gage Skidmore.