Clinton-kampanjen gjenskaper 1964-klassikeren «Confessions of a Republican»

I 1964 produserte presidentkampanjen til Lyndon B. Johnson en reklamefilm der en republikaner forklarer hvorfor han ikke kan stemme på Barry Goldwater. 52 år senere leverer Clinton-kampanjen en oppdatert versjon, med Bill Bogert, den samme skuespilleren.

Du ser originalen, som fikk mye oppmerksomhet tidligere i år for likhetene til 2016-sirkuset, her: