God morgen! Det er tirsdag 26. april, det er valgdag i fem delstater i nord-øst i dag, og Mor­gen­kaffen er servert.

«He’s like if you have a child and he says, ‘I want it, mommy. I don’t care, mommy. I want it, daddy. I don’t care. I want it’ … That’s all he is.»

Donald Trump var ikke nådig i kritikken mot Ohio-guvernør John Kasich under et folkemøte på mandag.

NYHETER

Obama: Verden er bedre med et forent Europa. Det er ikke første gang Obama har gitt uttrykk for at Storbritannia bør forbli en del av EU. På fredag gav han blant annet uttrykk for at Storbritannia ville havne «bakerst i køen» med tanke på handelsavtaler med USA dersom de melder seg ut av unionen. Under en tale i Hannover på mandag fremhevet Obama nok en gang viktigheten av et forent Europa, særlig med hensyn til sikkerhets- og innvandringspolitikk. Les mer.

Ammon Bundy saksøker de føderale myndigheter. Bundy-familien er kjent for å være sterke motstandere av offentlig innblanding. Tidligere år administrerte Ammon Bundy en okkupasjon av «Malheur National Wildlife Refuge», da de mente at de føderale myndighetene på ulovlig måte hadde ervervet området. Bundy, som ble arrestert den 26. januar 2016 for okkupasjonen, har nå gått til søksmål mot de føderale myndigheter. Bundy anfører at myndighetene ikke har autoritet eller kompetanse til å straffeforfølge aktivister som er mot myndighetenes innblanding. Saken er av stor prinsipiell interesse for likesinnede (og jurister), da den potensielt kan muliggjøre en etterlengtet overprøving av om de føderale myndighetene har ervervet grunnen uten dekning i grunnloven. Les mer.

#2016SIRKUSET

Valgdag i nord-øst. For begge partier holdes det i natt primærvalg i fem delstater i nord-øst. Søkelyset flyttes i denne omgang til Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania og Rhode Island. På republikansk side er den gjengse oppfatning at Donald Trump kommer til å gjøre rent bord. På de tilgjengelige gjennomsnittsmålingene over delstatene holder han også en tosifret ledelse over sine konkurrenter. Hvorvidt Cruz-Kasich-avtalen (som gjelder delstater senere i kalenderen) påvirker velgerne noe nevneverdig gjenstår imidlertid å se, men det ser ikke ut til at noe kan stanse Trump langs nordøstkysten. I alt står 172 delegater på spill.

På demokratisk side er det noe mer åpent, selv om (meget) få har troen på at Bernie Sanders (I-Vermont) går ut av nattens valg med et flertall av delegatene. Clinton er favoritt. Det er fortsatt en teoretisk mulighet for at Sanders kan ta igjen Hillary Clinton når det gjelder bundne delegater, men han trenger en meget stor og overbevisende seier i nattens valg for at dette skal realiseres. Det ser isteden ut til at han kommer til å falle enda lenger bak delegatmålene sine. I alt står 463 delegater på spill.

Trump er ikke imponert over Cruz-Kasich-avtalen. I et noenlunde desperat forsøk på å forhindre at Trump skal oppnå tilstrekkelig antall delegater før landsmøtet i Cleveland, vil Texas-senator Ted Cruz trekke seg ut av Oregon (17. mai) og New Mexico (7. juni), mens Ohio-guvernør John Kasich vil trekke seg ut av Indiana (3. mai). Dette ble selvsagt ikke tatt godt i mot av antagonisten selv. Mandag gav nemlig Trump ut et skriv hvor han understreker nettopp hvor desperate konkurrentene hans er. Trump skrev blant annet at «[t]his horrible act of desperation, from two campaigns who have totally failed, makes me even more determined, for the good of the Republican Party and our country, to prevail!». Les mer.

Avtalen til Kasich og Cruz viser tegn til svakheter. Det kan virke som om planen til Cruz og Kasich ikke er så nøye gjennomtenkt. Allerede viser den nemlig tegn til svakheter. Under et møte med noen journalister i Philadelphia forklarte Kasich at han fortsatt ville at folk skal stemme på ham i Indiana (hvor har har trukket seg), men at han må bruke de tilgjengelige ressursene annensteds. Cruz på sin side mener at planen utelukkende er til av rent pragmatiske hensyn for å stanse Trump. Trump-leiren er selvsagt i gang med å angripe planen fra alle vinkler, noe som også markerer dens største svakhet: Den bekrefter at verken Kasich eller Cruz kan ta igjen Trump hva angår delegater, og at den eneste måten en av dem kan vinne på er gjennom et åpent landsmøte. Den bekrefter videre at både Kasich og Cruz er innforstått med denne realiteten. Les mer.

Manerene til Kasich i fokus. Det er iallfall én ting denne valgkampen ikke har vært foruten: Humor og underholdningsverdi. I tiden før valget i New York sirkulerte et bilde av John Kasich hvor har tilsynelatende angrep et italiensk måltid. Dette har selvfølgelig Donald Trump «bitt» seg merke i. Under en tale på mandag latterliggjorde Trump Kasich sine manerer og sa at han aldri hadde sett et menneske spise på en så motbydelig måte. Kasich-leiren slo imidlertid tilbake med følgende tweet:

DAGENS ARTIKLER

«Valgdag i fem delstater i nord-øst: Trump og Clinton er favoritter» av Jon Henrik Gilhuus (AmerikanskPolitikk.no): «Hillary Clinton vil trolig vinne i alle fem stater. Hun vil uansett ytterligere feste grepet om nominasjonen. Bernie Sanders vil falle enda lenger bak delegatmålene sine. … Donald Trump vil trolig vinne alle fem stater, men det er usikkert hvor mange delegater han får. Han kommer uansett til å ta et nytt steg i retning av nominasjonen. #NeverTrump folket må vente på nye jaktmarker.»

«The Cruz-Kasich alliance against Donald Trump won’t work — because it’s not an alliance» av Josh Barro (BusinessInsider): «…the deal is doomed, because it apparently doesn’t include the most important part of a strategic voting pact: Actually telling your voters to vote strategically.»

«Trump Is Probably Going To Run Over Cruz And Kasich In The Northeast» av Harry Enten (FiveThirtyEight): «Voters in Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania and Rhode Island will cast their ballots on Tuesday. These five primaries are expected to provide big batches of delegates to both the Democratic front-runner, Hillary Clinton, and the Republican, Donald Trump.»


Morgenkaffen brygges av redaksjonen og serveres hver morgen, fra mandag til fredag. Trykk her for å abonnere. Podkast har vi også.

Masterstudent i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Skribent for AmerikanskPolitikk.no.