Nominasjonskampen ruller videre og i dag er det primærvalg i fem delstater. Trump og Clinton er favoritter.

Alle valglokalene stenger 02:00 i natt, norsk tid. Du kan følge opptellingen av både stemmer og delegater i Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania og Rhode Island. Linkene blir aktive i løpet av dagen.

I tillegg til presidentnominasjonen har vi laget egne saker om primærvalgene til Senatet, Huset og borgermestervalg i Baltimore i Maryland; og for Senatet, Huset og et delstatsvalg i Pennsylvania.

DEMOKRATENE

Hillary Clinton vil trolig vinne i alle fem stater. Hun vil uansett ytterligere feste grepet om nominasjonen. Bernie Sanders vil falle enda lenger bak delegatmålene sine.

CONNECTICUT

Demokratene sender 16 ubundne og 55 bundne delegater til landsmøtet. Av disse velges 19 proporsjonalt, basert på resultatet for hele delstaten, mens 36 velges fra de 5 kongressdistriktene.

Real Clear Politics (RCP) sitt snitt gir 49% til Clinton og 44% til Sanders. Variasjonen går fra +2 til +9 for Clinton.

DELAWARE

Demokratene sender 10 ubundne og 21 bundne delegater. Av disse velges 7 proporsjonalt, basert på resultatet for hele delstaten, mens de siste 14 velges fra 4 distrikter (delstatens 3 fylker, samt byen Wilmington).

RCPs snitt gir 45% til Clinton og 38% til Sanders. Det er dog kun tatt opp denne ene målingen i staten, og den kommer attpåtil fra de republikanske målerne i Gravis.

MARYLAND

Demokratene sender 23 ubundne og 95 bundne delegater. Av disse velges 31 proporsjonalt, basert på resultatet for hele delstaten, mens 64 velges fra de 8 kongressdistriktene.

RCPs snitt gir 58% til Clinton og 34% til Sanders. Her er det lite variasjon; fra +22 til +25 for Clinton.

PENNSYLVANIA

Demokratene sender 210 delegater; 21 ubundne og 189 bundne. Av disse velges 62 proporsjonalt, basert på resultatet for hele delstaten, mens 127 velges fra de 18 kongressdistriktene.

RCPs snitt gir 55% til Clinton og 38% til Sanders, men med en variasjon fra +8 til +28 for Clinton.

RHODE ISLAND

Demokratene sender 33 delegater; 9 ubundne og 24 bundne. Av disse velges 9 proporsjonalt, basert på resultatet for hele delstaten, mens de siste 15 velges fra de 2 kongressdistriktene.

RCPs snitt gir 44% til Clinton og 42% til Sanders. Her er det to målinger; en gir Clinton +9, den andre gir Sanders +4. Den sistnevnte er den eneste målingen i alle fem stater som gir Sanders en ledelse.

REPUBLIKANERNE

Donald Trump vil trolig vinne alle fem stater, men det er usikkert hvor mange delegater han får. Han kommer uansett til å ta et nytt steg i retning av nominasjonen. #NeverTrump folket må vente på nye jaktmarker.

Ted Cruz har kun drevet valgkamp i Maryland og Pennsylvania de siste dagene og overlatt de tre andre til John Kasich, som antas å stå sterkest i nordøst. Det er dessuten uvisst om den nylig inngåtte avtalen de to imellom om ikke å drive valgkamp mot hverandre i tre stater (Indiana 3. mai, Oregon 17. mai, New Mexico 7. juni) vil ha noen effekt i natt. Det ser ikke slik ut.

CONNECTICUT

Republikanere sender 28 bundne delegater; 15 velges fra de 5 kongressdistriktene, der vinneren tar alle 3 delegatene. De siste 13 velges basert på resultatet for hele delstaten (dersom noen tar over 50% får de alle; ellers proporsjonalt, med 20% sperregrense).

RCPs snitt gir 53% til Trump, 27% til Kasich og % 15 til Cruz. Her er spennet fra +20 til +34 for Trump. Det store spørsmålet her er om han greier å få med seg alle 28 delegater.

DELAWARE

Republikanerne sender 16 bundne delegater, alle går til den som får flest stemmer i delstaten.

RCPs snitt gir 55% til Trump, 18% til Kasich og 15% til Cruz. Her er det igjen bare den ene Gravismålingen, men det er liten tvil om at Trump tar denne staten.

MARYLAND

Republikanerne sender 38 bundne delegater; 14 går til den med flest stemmer i hele delstaten, mens de øvrige 24 velges fra de 8 kongressdistriktene (delegatene velges direkte, med presidentpreferansen oppgitt).

RCPs snitt gir 48% til Trump, 27% til Kasich og 22% til Cruz. Her er variasjonen stor; fra +14 til +29 til Trump. Igjen er det et spørsmål om han kan gjøre rent bord.

PENNSYLVANIA

Republikanerne sender 71 bundne delegater; 17 til den kandidaten med flest stemmer i hele delstaten og de siste 54 valgt fra de 18 kongressdistriktene (delegatene velges direkte, men uten presidentpreferanse oppgitt).

RCPs snitt gir 46% til Trump, 26% til Cruz og 23% til Kasich. Alt tyder på at Trump vinner staten, men han har et svakt apparat for å kapre delegater i distriktene. Her er variasjonen fra +14 til +26 for Trump.

RHODE ISLAND

Republikanerne sender 19 delegater; 13 velges proporsjonalt, basert på resultatet for hele delstaten (10% sperregrense), mens de øvrige 6 velges fra de 2 kongressdistriktene (over 67% får 2, ellers 1 delegat til alle som kommer over 10%).

RCPs snitt gir 52% til Trump, 23% til Kasich og 12% til Cruz. Her er variasjonen fra +13 til +38 for Trump. Her er spørsmålet om Cruz holder seg over 10% eller ei.

(Foto: Gage Skidmore)