Nominasjonskampen for republikanerne og demokratene fortsetter i april. Her finner du en oversikt over de viktigste datoene.

For å vinne den republikanske presidentnominasjonen kreves det 1237 av totalt 2472 delegater. I april er det valg i 9 delstater og det deles ut 374 delegater, hvorav 256 er bundne og 118 ubundne (i noen grad – se de enkelte delegatreglene nedenfor).

For å vinne den demokratiske nominasjonen kreves det 2382 av totalt 4763 delegater. I april er det valg i 8 delstater og det deles ut 868 delegater, hvorav 731 er bundne og 137 ubundne. (De ubundne er såkalte superdelegater, som ikke velges av partimøter eller primærvalg, men deltar på landmøtene i kraft av sin posisjon, enten som folkevalgte eller som partitillitsvalgte).

Her er de viktigste datoene i april:

Søndag 3. april

 • Republikanerne i North Dakota har delstatsårsmøte og velger 28 ubundne delegater til landsmøtet. Det er mulig at vi får en uformell oversikt over omtrent hvor mange som støtter de respektive kandidatene.

Tirsdag 5. april

 • Primærvalg for demokratene i Wisconsin. Delstaten sender 10 ubundne og 86 bundne delegater. Basert på valgresultatet fordeles 29 proporsjonalt i hele delstaten, mens 57 fordeles fra de 8 kongressdistriktene.
 • Primærvalg for republikanere i Wisconsin. Delstaten sender 42 bundne delegater; 18 går til den med flest stemmer i hele delstaten, 24 fordeles på vinnerne i de 8 kongressdistriktene.

Fredag 8. april

 • Republikanerne i Colorado velger 21 delegater fra 7 kongressdistrikt på årsmøtet til distriktet. Det er uvisst hvor mange av disse som vil være bundet til en kandidat.

Lørdag 9. april

 • Republikanerne i Colorado velger 15 delegater fra hele staten på delstatsårsmøtet. Det er uvisst hvor mange av disse som vil være bundet til en kandidat.
 • Demokratene i Wyoming har valgmøter. Delstaten sender 4 ubundne og 14 bundne delegater, basert proporsjonalt på resultatet for hele delstaten.

Torsdag 14. april

 • Demokratisk debatt i Brooklyn, arrangert av CNN.

Tirsdag 19. april

 • Demokratene i New York har primærvalg. De sender 44 ubundne og 247 bundne delegater; 84 proporsjonalt basert på resultatet i hele delstaten, 163 fra de 27 kongressdistriktene.
 • Republikanerne i New York har primærvalg. De velger 95 bundne delegater; 14 basert på resultatet i hele delstaten (over 50% tar alt, ellers proporsjonalt) og 81 basert på resultatet fra de 27 kongressdistriktene (over 50% tar alle 3, ellers tar vinneren 2 og andremann 1 delegat).

Tirsdag 26. april

 • Demokratene i Connecticut har primærvalg. De sender 16 ubundne og 55 bundne delegater. Av disse velges 19 proporsjonalt, basert på resultatet for hele delstaten, mens 36 velges fra de 5 kongressdistriktene.
 • Republikanere i Connecticut har primærvalg. De sender 28 bundne delegater; 15 velges fra de 5 kongressdistriktene, der vinneren tar alle 3 delegatene. De siste 13 velges basert på resultatet for hele delstaten (over 50% tar alle, ellers proporsjonalt med 20% sperregrense).
 • Demokratene i Delaware har primærvalg. De sender 10 ubundne og 21 bundne delegater. Av disse velges 7 proporsjonalt, basert på resultatet for hele delstaten, mens de siste 14 velges fra 4 distrikter (delstatens 3 fylker, samt byen Wilmington).
 • Republikanerne i Delaware har primærvalg. De sender 16 bundne delegater, alle går til den som får flest stemmer i delstaten.
 • Demokratene i Maryland har primærvalg. De sender 23 ubundne og 95 bundne delegater. Av disse velges 31 basert på resultatet for hele delstaten, mens 64 velges fra de 8 kongressdistriktene.
 • Republikanerne i Maryland har primærvalg. De sender 38 bundne delegater; 14 går til den med flest stemmer i hele delstaten, mens de øvrige 24 velges fra de 8 kongressdistriktene (delegatene velges direkte, med presidentpreferansen oppgitt).
 • Demokratene i Pennsylvania har primærvalg. De sender 210 delegater; 21 ubundne og 189 bundne. Av disse velges 62 proporsjonalt, basert på resultatet for hele delstaten, mens 127 velges fra de 18 kongressdistriktene.
 • Republikanerne i Pennsylvania har primærvalg. De sender 71 bundne delegater; 17 til den kandidaten med flest stemmer i hele delstaten og de siste 54 valgt fra de 18 kongressdistriktene (delegatene velges direkte, men uten presidentpreferanse oppgitt).
 • Demokratene i Rhode Island har primærvalg. De sender 33 delegater; 9 ubundne og 24 bundne. Av disse velges 9 basert proporsjonalt på resultatet for hele delstaten, mens de siste 15 velges fra de 2 kongressdistriktene.
 • Republikanerne i Rhode Island har primærvalg. De sender 19 delegater; 13 velges proporsjonalt, basert på på resultatet for hele delstaten (10% sperregrense), mens de øvrige 6 velges fra de 2 kongressdistriktene (over 67% får 2, ellers 1 delegat til alle som kommer over 10%).