Det er nominasjonsvalg i Arizona, Idaho, Utah og American Samoa i natt. Her leser du deg opp på nattens begivenheter.

Demokratene velger landsmøtedelegater i Arizona, Idaho og Utah og har en sperregrense på 15%. Republikanerne velger i Arizona, Utah og på American Samoa, og her varierer reglene.

Demokratene velger litt over 3% av sine delegater i natt; republikanerne litt over 4%.

  • American Samoa starter valgmøtet kl. 05:00 natt til onsdag, norsk tid.
  • I Arizona stenger valglokalene kl. 03:00.
  • I Idaho starter valgmøtene kl. 03:00.
  • I Utah starter valgmøtene kl. 01:00 for demokratene og kl 02:00 for republikanerne.

DEMOKRATENE

Bernie Sanders har trolig litt bedre sjanser i et par av de mer kritthvite statene i natt, men selv om han skulle vinne begge, vil netto delegatgevinst være neglisjerbar i forhold til Hillary Clintons seier i delegatrike Arizona og massive ledelse fra før, på over 300 bundne delegater (for ikke å snakke om de ubundne).

ARIZONA

(Foto: Wikipedia)
Hiilary tar Arizona. (Foto: Wikipedia)

Arizona sender 75 bundne delegater til demokratenes landsmøte. Det velges 50 fra de 9 kongressdistriktene (4-8 fra hver), mens de siste 25 velges basert på resultatene for hele delstaten.

En betydelig andel av primærvalgstemmene i denne delstaten vil komme fra latinos, som i stor grad vil støtte Hillary Clinton og hun har en snittledelse på 30% på målingene. Jeg tror ikke det er grunn til å betvile dem i denne staten.

IDAHO

(Foto: Wikipedia)
Kan Bernie vinne i Idaho? (Foto: Wikipedia)

Dette er en av de mest republikanske delstatene og antallet bundne delegater er bare 23. Det velges 8 fra det første kongressdisriktet og 7 fra det andre. De siste 8 velges fra hele delstaten.

Selve primærvalget foregikk tidligere i måneden, men demokratene i Idaho deltok ikke der; de har heller sine egne valgmøter i natt.

Idaho er en veldig hvit delstat og mange av demokratene er bosatt i byene; landsbygda er overveldende republikansk. Det er mindre tradisjonell industri, slik som i Midtvesten.

Alt dette gjør at Bernie Sanders skal kunne konkurrere med Clinton og kanskje til og med beseire henne her. Den eneste målingen er fra februar og viser 47-45 til Sanders.

UTAH

UT Jackie Biskupski
Borgermester i Salt Lake City, Jackie Biskupski støtter Clinton. (Foto: Wikipedia)

Dette er nok en hvit, republikansk delstat med få demokrater. Utah sender 33 bundne delegater, valgt på valgmøter rundt om i staten. 22 velges fra de 4 kongressdistriktene (5-6 fra hver), mens de siste 11 velges utfra resultatene i hele delstaten.

Også her er det mye som tyder på jevnt løp mellom de to demokratene. Den siste målingen som er tatt opp viser en liten ledelse til Sanders, og de fleste demokratene i denne delstaten er urbane og godt utdannede, noe som også peker i hans retning.

REPUBLIKANERNE

(Foto: State of Ohio)
Stort ego: John Kasich. (Foto: State of Ohio)

Donald Trump fosser videre, mens Ted Cruz og John Kasich i stor grad synes ute av stand til å komme til noen forståelse eller arbeidsinndeling seg imellom. Dersom anti-Trumpstemmene fordeles med maksimal effekt kan Cruz få minst 98 delegater og knipe godt innpå Trump i natt. Dersom de derimot spres uten mål og mening kan Trump rykke ytterligere fra.

AMERICAN SAMOA

Øygruppen er et territorium uten stemmerett ved presidentvalg, men den sender allikevel 9 delegater til republikanernes landsmøte. Av disse er 3 ubundne, mens 6 kan bindes av dagens valgmøte.

Den eneste kandidaten som synes å ha noen videre oppslutning her er Donald Trump, men det er fortsatt uklart om han kan ta alle seks delegatene.

ARIZONA

Arizona er en yuuuge stat. (Foto: Gage Skidmore)

Som hos demokratene, er Arizona den store delegatgevinsten i natt. Som Florida og Ohio er dette en genuin Winner takes all-stat, der den med flest stemmer tar alle de 58 delegatene.

Trump har hatt en klar ledelse på de ytterst få målingene tatt opp her, men det er svært mange usikre velgere (25-40%). Med bare tre kandidater i gamet er det kanskje også lettere å stemme taktisk. I så fall vil Kasich synke til bunns, slik Marco Rubio gjorde i Ohio, og Cruz stige tilsvarende. Det er dog neppe nok.

UTAH

TX sen1 Ted Cruz
Mormonerne ser ut til å elske Cruz. (Foto: Kongressen)

Utah sender 40 delegater til republikanernes landsmøte. I utgangspunktet velges disse proporsjonalt, basert på resultatet for hele delstaten. Dog går alle delegatene til vinneren, dersom vedkommende tar over 50% av stemmene.

Et massivt flertall av republikanerne på nattens valgmøter vil være mormonere, en gruppe Trump har gjort det svakt blant og Cruz tilsvarende sterkt. Cruz har således en brukbar sjanse til å ta over 50% her i natt, og dermed alle delegatene.

Dog virker det som om Kasich vil gjøre alt for å holde Cruz under 50% i natt for å kapre noen skarve delegater, men hvis han greier det, vil han samtidig sørge for at Trump også får noen.