Nattens valg er trolig vinn-eller-forsvinn for John Kasich og Marco Rubio, mens Donald Trump og Hillary Clinton kan ta et stort skritt nærmere sine partiers nominasjon. Og vinner Cruz og Sanders i Midtvesten?

Fem delstater holder nominasjonsvalg til presidentembetet i natt: Florida, Illinois, Missouri, North Carolina og Ohio (klikk på linkene for å komme til opptellingssidene til Associated Press – de blir aktive i løpet av kvelden).

Tre av dem; Illinois, North Carolina og Ohio har i tillegg nominasjoner til Kongressen og til delstatsverv (klikk på linkene for å komme til oversiktsartiklene).

For demokratene står litt over 16% av delegatene på spill, mens for republikanerne er tallet litt under 15%.

Som vanlig fordeler demokratene sine delegater til de som kommer over 15%, mens republikanernes regler varierer.

Vi europeere kan trekke nytte av at USA allerede har gått over til sommertid, da resultatene vil komme til oss en time tidligere enn ellers:

Mesteparten av Florida stenger ved midnatt, men de vestlige delene stenger kl 01:00.
North Carolina og Ohio stenger kl. 00:30.
Illinois og Missouri stenger kl. 01:00.

DEMOKRATENE

Situasjonen før nattens valg er at Hillary Clinton har en høyst varierende ledelse på meningsmålingene i alle fem stater. Som vi så forrige tirsdag kan imidlertid disse være sterkt misvisende. Bernie Sanders overvant en gjennomsnittlig ledelse på over 20% og tok Michigan knapt.

Gjør han noe lignende i natt, kan det igjen bli ørlite grann spenning i den demokratiske kampen og jeg vil ikke utelukke at han tar alle tre stater i Midtvesten.

FLORIDA

FL24 Frederica Wilson
Typisk Clinton-velger: Kongresskvinne Frederica Wilson. (Foto: Wikipedia)

Florida sender 214 bundne delegater til demokratenes landsmøte; 140 fra de 27 kongressdistriktene (3-8 fra hvert) og 74 fra hele delstaten.

Demografisk ligger denne delstaten omtrent på landsgjennomnittet for svarte velgere, men godt over for de latinske gruppene. Et stort spenningsmoment i natt er hvor mange av de latinske demokratene som har byttet tll republikanerne for å kunne stemme på Marco Rubio – svaret kan avgjøre både hans og Hillary Clintons sjanser i Florida.

Latinos har ikke vært riktig så viktige for Clinton som de svarte i år, men disse to gruppene skal utgjøre en stor del av den demokratiske velgermassen, og med de vanlige seiersmarginene betyr det at Clinton tar denne staten og flesteparten av dens 214 delegater.

Målingene viser gjennomsnittlig rett i underkant av 30% ledelse for Clinton og spriker mindre enn de andre statene. Det eneste spenningsmomentet her er hvor stor seieren blir.

ILLINOIS

President Hillary Clinton
Hillary Clinton fra tiden ved Wellesley pikeskole. (Foto: Lee Balterman / The LIFE Collection / Getty Images)

Demokratene sender 156 bundne delegater til landsmøtet. 102 velges fra de 18 kongressdistriktene (4-9 pr. distrikt) og 54 fra hele delstaten.

Svarte velgere ligger omtrent på landsgjennomsnittet også i denne staten og Clinton vil nok gjøre det bra i Chicago m/tilliggende herligheter, hvor det også finnes en anseelig andel latinos.

Sanders har dog en mulighet til å kapre noen ellers republikanske strøk lenger sør i delstaten, hvor du finner den type universitet og høyskoler hvor han har gjort det best så langt.

Målingene spriker kraftig her; de nasjonale meningsmålerne har en liten ledelse til Clinton, mens de lokale og de mindre ansette målerne har opptil 42% ledelse for henne.

I verste fall får Sanders litt flere delegater, men symbolsk vil det nok smerte Clinton om hun taper fødestaten til Sanders.

MISSOURI

VT sen1 Bernie Sanders
Kan Bernie vinne Missouri? (Foto: Wikipedia)

Denne delstaten har under landsgjennomsnittet med svarte velgere og som vi så i Michigan er ikke Clintons oppslutning i denne velgerguppen like sterk i nord som i sør. Missouri har en del politiske likhetstrekk til felles med sørstatene, men også med Midtvesten.

Jeg tror Sanders vil være sterkere enn målingene tilsier, og gir ham en liten fordel og flertallet av de 71 delegatene.

De to målingene som er utført viser for øvrig hhv. +6 til Clinton og +1 til Sanders.

NORTH CAROLINA

NC12 Alma Adams
Nok en typisk Clinton-velger: Kongresskvinne Alma Adams. (Foto: Wikipedia)

Demokratene velger 107 bundne delegater fra North Carolina. 70 velges fra de 13 distriktene, men det er noe uklart hvordan den interne fordelingen blir pga. en domstolspålagt nytegning som ennå ikke er endelig godkjent. De siste 37 fordeles utfra resultatet i hele staten.

North Carolina har ca. 20% svarte (og enda flere i det demokratiske primærvalget), så det ville være en sensasjon om Sanders vinner her.

Målingene viser en gjennomsnittlig ca. 20% ledelse for Clinton og som i Florida er det eneste spørsmålet hvor stor seieren blir.

OHIO

OH09 Marcy Kaptur
Støtter Sanders: Kongresskvinne Marcy Kaptur. (Foto: Wikipedia)

Demokratene velger 143 bundne delegater fra Ohio; 93 fra de 16 kongressdistriktene (4-17 pr. distrikt) og 50 fra hele delstaten.

Ohio har under landsgjennomsnittet av både svarte og latinos, enda færre enn i Michigan, hvilket går i Sanders favør. Men også her er mange av de hvite velgerne tradisjonelle arbeiderklassefolk – Clintons velgere.

Rapporter fra Sandersleiren tyder på at de setter mye inn på å vinne her, så de må ha interne målinger som gir dem en sjanse.

Målingene viser en gjennomnittlig 8% ledelse for Clinton, men spriker her fra 5% til 14%. Ohio burde på mange måter være en vel så god stat for Sanders som Illinois og Missouri, men målingene (i den grad man skal tro på dem) gir ikke riktig samme inntrykk av jevnt løp her.

REPUBLIKANERNE

På republikansk side er det kniven på strupen for Marco Rubio og John Kasich. Dersom Rubio ikke vinner i Florida er han 99% sikkert ute, mens Kasich alt har sagt at han trekker seg om han taper Ohio.

Det er mulig at ønsket om å stoppe Donald Trump gjør at disse to allikevel vil være med i noen stater fremover, men det eneste reelle alternativet til selve presidentnominasjonen er da Ted Cruz.

FLORIDA

President Marco Rubio
Siste sjanse: Marco Rubio. (Foto: WSVN TV)

Florida sender 99 delegater til republikanernes landsmøte og dette (og Ohio) er de første virkelige winner-takes-all statene – den med flest stemmer i staten får alle delegatene.

Marco Rubio har ligget bak Donald Trump på alle meningsmålinger som er tatt opp i denne delstaten siden 2015, og må håpe på et lite mirakel i hjemstaten i natt.

Målingenes vurdering av forhåndsstemmene spriker imidlertid stort og det er et åpent spørsmål hvorvidt den siste halvannen ukes nedtur for Rubio er permanent eller mer er utslag av taktisk stemmegivning.

Dertil skal vi notere oss at Trump på lørdag begynte å surmule om at Rubio og hans allierte drev valgfusk i delstaten og det tyder på at racet her er jevnere enn hva de fleste målingene skulle tilsi.

Hverken Kasich eller Cruz har drevet valgkamp her den siste uken og synes å ha en stilltiende pakt med Rubio, selv om de offentlig har vært mindre åpne om det enn Rubio selv.

President Donald Trump
Floridas 99 delegater er YUUUUUGE. (Foto: Frederick M. Brown / Getty Image)

Som nevnt er Floridas latinoer et spenningsmoment. Særlig de tradisjonelt demokratiske puertoricanerne kan komme til å krysse over for å gi Rubio sin stemme og han kommer garantert til å mose alle på sin cubanske ‘hjemmebane’ i sør.

For de som liker å gripe etter halmstrå er det også et potensielt usikkerhetsmoment om meningsmålerne har undervurdert antallet latinoer, fordi disse er mindre komfortable med å svare på undersøkelser på engelsk.

Trump ventes å gjøre det best i de tradisjonelt hvite områdene i nord, som har mer til felles med de vanlige sørstatene som han har vunnet klart.

Målingene viser i underkant av 20% snittledelse for Trump, men her spriker det fra 6 til 25%.

ILLINOIS

Cruz Trump
Jevnt løp i Illinois. (Foto: Getty Images)

Republikanerne sender 69 delegater fra Illinois; 54 fra de 18 kongressdistriktene (3 fra hvert) og 15 fra hele delstaten.

Delegatene fra kongressdistriktene stiller direkte på stemmeseddelen som kandidater, med sin presidentpreferanse oppgitt. De siste 15 delegatene gis til den som har flest stemmer i delstaten sett under ett.

Et viktig usikkerhetsmoment her, er at republikanerne avgir to stemmer i natt – en på den bundne distriktsdelegaten og en på den kandidaten de vil skal vinne delstaten.

Målingene viser en snittledelse på litt under 10% for Trump over Cruz, men spriker fra 4-13% og det er fullt mulig at valgapparatet til Cruz (samt litt taktisk stemmegivning) gir ham staten.

Her er det grunn til å tro at delegatene blir delt på 3, kanskje 4, kandidater, siden Kasich og Rubio vil ha oppslutning i byene selv om de ikke har sjanse til å vinne staten.

MISSOURI

TX sen1 Ted Cruz
Kan apparatet til Cruz sørge for seier i Missouri? (Foto: Wikipedia)

Denne delstaten fordeler de fleste av sine 52 delegater etter kongressdistrikter, med 5 delegater til vinneren i hvert av de 8 distriktene.

De 12 siste delegatene går til den med fleste velgere i hele delstaten sett under ett. Dersom en kandidat tar over 50% får han alle delegatene, men det virker lite sannsynlig.

Som nevnt har Cruz et bedre valgkampapparat enn Trump, og er i siget. Jeg tror han kan slåss om førsteplassen og han vil i det minste vinne en del distriktsdelegater.

Den ene målingen som er tatt opp viser en 36-29 ledelse til Trump, men med 18% ubestemte er dette i prakis dødt løp.

NORTH CAROLINA

NC sen2 Thom Tillis
Senator Thom Tillis støtter Rubio. (Foto: Wikipedia)

Republikanerne velger 72 delegater basert på resultatet i hele staten. Disse fordeles proporsjonalt mellom alle kandidatene og i praksis er det ingen sperregrense.

Målingene viser en snittledelse på litt over 10% til Trump over Cruz, men svinger mellom 6 og 20%. Jeg tror nok Trump vinner staten, men uansett gjør valgsystemet at alle fire kandidater vil få delegater herfra.

NORTHERN MARIANAS

NMI ltguv Ralph Torres
Kan han gi Trump 9 delegater? Ralph Torres. (Foto: Wikipedia)

Denne øygruppen er et amerikansk territorium og deltar ved partienes landsmøter, men ikke ved selve presidentvalget i november. Republikanerne velger 9 delegater og alle bindes til vinneren av øyas primærvalg, som arrangeres samtidig med valget av de fysiske delegatene.

Øygruppens republikanske guvernør, Ralph Torres har gått ut med støtte til Trump, så det er overveiende sannsynlig at han tar disse 9 delegatene, men jeg levner en ørliten mulighet for Cruz også.

Her skal stemmegivningen være over kl. 12:30 i ettermiddag, norsk tid. Det er ikke kjent når og hvordan de offentliggjøres, men antagelig vil de være tilgjengelig hos Saipan Tribune og/eller på republikanernes Facebokside.

OHIO

OH guv John Kasich
Vinner trolig hjemstaten: John Kasich. (Foto: Wikipedia)

Republikanerne sender 66 delegater til landsmøtet fra Ohio. Her er det, som i Florida, kort og godt winner takes all – den med flest stemmer i delstaten får alle delegatene.

Dette er John Kasichs hjemstat og han er rimelig populær her. Alle målinger viser at han ville vinne staten klart i en 1-1 mot Trump, så spørsmålet er kun om han er i stand til å få de som ikke har ham som førstevalg til å stemme taktisk.

Målingene gir Kasich en liten ledelse på rett i underkant av 4%, men jeg tror seiersmarginen hans blir enda større.