Blir dette de sinte, hvite menns helg?

I helgen avholdes det nominasjonsvalg i seks delstater; fire for demokratene fire og fem for republikanerne.

Som de mattekyndige vil forstå, er det delvis forskjellige stater vi snakker om. Som alltid har demokratene en 15% sperregrense for de forskjellige valgenhetene, mens de republikanske reglene varierer.

DEMOKRATENE

På lørdag har begge partier valg i Kansas og Louisiana, mens demokratene i tillegg har Nebraska. På søndag har demokratene valg i Maine. Merk at på grunn av avrundingsregler og ulike delegattall i distriktene, kan delegatfordelingen avvike noe fra de faktiske stemmetallene for hele delstaten.

KANSAS

KS Topeka sign
Rettssaken som avsluttet rasedelte skoler i 1954, startet i Topeka, Kansas.

Det skal velges 33 bundne delegater fra Kansas og som i Iowa er det valg av utsendinger til neste runde av partimøtene som faktisk står på programmet i dag. Fordi disse utsendingene skal bindes proporsjonalt med valgresultatet, vil vi allikevel få vite delegatfordelingen mellom presidentkandidatene. Det er uvisst når valgmøtene avsluttes, men selve stemmegivningen starter kl. 22.00, norsk tid.

Det skal velges 22 delegater fra de fire distriktene (4-7 pr. distrikt) og 11 delegater basert på stemmene fra hele delstaten. Kansas er en nesten kritthvit delstat og det skal i utgangspunktet Bernie Sanders tjene på. Dog er det også en lavinntektsstat med relativt lav utdanning blant velgermassen. Det går i Hillary Clintons favør. Resultatet fra den sammenlignbare staten Iowa tyder på at det blir jevnt i natt, men jeg tipper Sanders vinner.

LOUISIANA

President Hillary Clinton
Svarte stemmer vil gi Clinton en knusende seier i Louisiana.

Her avholdes det ordentlige primærvalg. Valglokalene stenger kl. 03:00 norsk tid. Louisiana sender 51 bundne delegater til landsmøtet; 33 velges fra de seks kongressdistriktene (4-8 fra hvert) og 18 basert på resultatet for hele delstaten.

Denne staten har nest flest svarte i USA; ca 32% av befolkningen i 2010. De utgjør en meget stor del av demokratenes velgere, noe som peker mot en massiv seier til Clinton.

NEBRASKA

Kerrey Clinton
En av ytterst få tunge demokrater i Nebraska, tidligere guvernør og senator Bob Kerrey har støttet Clinton.

Her velges det som i Kansas. Nebraska sender 25 bundne delegater til landsmøtet; 17 fra de 3 kongressdistriktene (5-6 pr. distrikt) og 8 fra hele delstaten. Valgmøtene skal være ferdige innen kl. 03:00 norsk tid.

Nebraska er enda hvitere enn Kansas, men fortsatt sammenlignbar med nabostaten Iowa. Den har også et relativt lavt utdanningsnivå. Det skulle tilsi jevnt løp, men igjen tror jeg Sanders vinner.

MAINE

ME Norway Pines
Norway Pines, Maine. Det har blitt foreslått at Sanders ville gjøre det bra i Skandinavia.

Maines valgmøter på søndag foregår etter samme mal som Kansas og Nebraska. Av de 25 bundne delegatene delstaten velger, har det første kongressdistriktet 10, det andre kongressdistriktet 7 og de siste 8 sendes basert på resultatet for hele delstaten. Oppdatert: Møtene skal være ferdige kl. 02:00, norsk tid.

Maine er en av de blekeste delstater i unionen, med såvidt over 1% svarte. Det er i tillegg en stat i samme geografiske region som New Hampshire (Sanders vant med 22%) og Vermont (Sanders vant alle delegatene). Her bør Sanders vinne.

OPPSUMMERING

VT sen1 Bernie Sanders
Blir aldri president: Bernie Sanders

Det store spørsmålet denne helgen er om Sanders begynner å kapre så mange delegater som han faktisk trenger. Det er ytterst tvilsomt. Selv om han skulle vinne både Kansas, Maine og Nebraska vil Clintons seier i delegatrike Louisiana nesten veie opp og andelen delegater Sanders må vinne i fremtiden vil vokse.

Men så lenge han evner å oppildne demokratiske velgere og å samle inn penger er det ingen grunn for ham til å gi opp; han ønsker å holde Clinton i ørene fra venstre og å forhindre at hun går for langt til sentrum i valgkampen. Utfra de forutsetningene har han lyktes brukbart, selv om han aldri blir presidentkandidat, langt mindre president.

REPUBLIKANERNE

På lørdag har republikanerne valg i Kansas, Kentucky, Louisiana og Maine. På søndag har republikanerne Puerto Rico.

KANSAS

Her har republikanerne valgmøter, som demokratene. Avstemningen skal være ferdig innen kl. 21:00 norsk tid. Kansas sender 40 delegater til det republikanske landsmøtet; 12 velges fra de 4 kongressdistriktene (3 fra hvert distrikt), 25 fordeles etter stemmene i hele delstaten og de 3 siste går til den som har flest stemmer. Både distriktene og delstatene fordeler delegatene proporsjonalt og har en 10% sperregrense.

KS 100% American
«Are you 100% American?» Denne plakaten fra 2VK kunne vel vært en moderne Trumpreklame.

Dette er en delstat som i utgangspunktet skal passe både Ted Cruz og Donald Trump – som Iowa er den overveldende hvit, med et relativt lavt inntekts- og utdanningsnivå. Selv om Kansas alltid har vært mer konservativ enn f.eks. Iowa, har det også i lang tid eksistert en konflikt mellom en moderat og en konservativ fløy i det republikanske partiet. Dette, samt et sterkt valgkampfokus fra Marco Rubio, tyder på at det kan bli jevnt i natt.

Som i mange andre stater, har Rubio stukket av med de tyngste støtteerklæringene; tidligere senator og presidentkandidat Bob Dole, guvernør Sam Brownback, senator Pat Roberts og kongressmann Mike Pompeo er alle i hans hjørne. Kongressmann Tim Huelskamp og en rekke medlemmer av delstatsforsamlingen støtter Cruz, mens kun administrasjonsminister Kris Koback støtter Trump.

Jeg tipper Cruz tar flest stemmer, men utelukker ikke Rubio.

KENTUCKY

Republikanerne i Kentucky nominerer på valgmøter, i motsetning til demokratene, som velger sine delegater i et primærvalg i mai samtidig med kongressnominasjonene. Mesteparten av valgmøtene i staten stenger kl. 22:00, norsk tid, men en stor del stenger kl. 23:00. Kentucky sender 46 delegater, fordelt proporsjonalt på alle som tar over 5% i hele staten.

KY sen3 Rand Paul
Får Rand Paul noen delegater på lørdag?

Årsaken til at republikanerne her gikk for partiarrangerte valgmøter, var at presidentkandidat og senator Rand Paul ønsket å stille til gjenvalg samtidig med presidentkampanjen. Kentucky har i utgangspunktet et forbud mot å stille til to verv samtidig, men dette ville han omgå ved å bruke caucus til delegatfordelingen og han betalte til og med for ekstrautgiftene.

Nå har Paul suspendert kampanjen sin, men står allikevel på stemmeseddelen lørdag. Det er usikkert om han allikevel får mange nok stemmer til å ta noen delegater. Paul har avstått fra å gi støtte til noen av de gjenværende kandidatene.

Kentucky har en del til felles med Tennessee, der Trump tok nesten 40%. Jeg tipper Trump tar flest stemmer.

LOUISIANA

Her er det et vanlig primærvalg og valglokalene stenger kl 03:00, norsk tid. Louisiana sender 46 delegater til landsmøtet; 18 velges fra de 6 kongressdistriktene (3 fra hvert distrikt) og de siste 28 fordeles utfra resultatet i hele delstaten. Det er en sperregrense på 20%. Louisiana har dog en liten tvist i sin fordeling: Et antall delegater tilsvarende den andelen stemmer som går til kandidatene som tar under 20%, er ‘frie’ delegater. Disse delegatene velges på delstatsmøtet lørdag 12. mars.

LA guv Bobby Jindal
Ex-guvernør Jindal støtter Marco Rubio

Denne delstaten er i en mellomstilling mellom Alabama og Arkansas og bør gi Trump og Cruz gode tall. Den tidligere republikanske guvernøren og presidentkandidaten Bobby Jindal har gått ut med støtte til Marco Rubio, men ellers er det skrint med signaler fra de andre partitoppene i delstaten. Jeg tror Trump tar flest stemmer og at Rubio skal få problemer med å kapre delegater i det hele tatt.

MAINE

Republikanerne avholder sine valgmøter i Maine dagen før demokratene. Valgmøtene skal være ferdige kl. 01:00, norsk tid. Maine sender 23 delegater, og disse fordeles proporsjonalt på kandidater som tar over 10% av stemmene. Dersom en kandidat tar over 50% får han imidlertid alle delegatene.

trumpkasich
Hvem vinner Maine – Donald Trump eller John Kasich?

Maine ligger som nevnt i samme område som New Hampshire og Vermont, og har en del politiske fellestrekk med dem. Trump gjorde det best i de statene – dog tok han langt under 50%. Dette er også stater hvor John Kasich gjorde det bra, hvilket skulle tale for at disse to gjør det godt også her.

Trump har fått støtte fra guvernør Paul LePage, som på mange måter er hans politiske tvilling – en ubehøvlet bølle, som allikevel ikke er voldsomt langt til høyre på de fleste punkter. Det kommer neppe som noen bombe at LePage opprinnelig støttet Chris Christie. Senator Susan Collins støttet i utgangspunktet Jeb Bush, men har ikke valgt side etter at han trakk seg. Jeg tror Trump vinner også her.

PUERTO RICO

President Marco Rubio
Tar Marco Rubio alle delegatene fra Puerto Rico?

Puerto Rico kan ikke delta ved presidentvalg, men sender allikevel delegater til partienes landsmøter. Republikanernes valgmøter avholdes søndag 6. mars og skal være ferdige kl. 20:00, norsk tid. Alle 23 delegater fordeles proporsjonalt til de kandidatene med over 20% av stemmene. Dersom en kandidat tar over 50% får han alle delegatene.

En rekke ledende, lokale republikanerne har gitt sin støtte til Marco Rubio, og han vinner nok på søndag. Spørsmålet er om han kan ta over 50% og dermed alle 23 delegater. Det blir i såfall en hardt tiltrengt storseier for ham. Det er mange puertoricanere i Florida og pressen der vil gi mye oppmerksomhet til et slikt resultat.

Oppdatert: Stemmetellingen kan følges her.

OPPSUMMERING

maths-ftr
Formelen for republikanernes delegatfordeling

De fleste delstatene i helgen er stater som skal passe Donald Trump brukbart, men han vil fortsatt være langt unna 50% av stemmene og trolig også delegatene. Med en slik splittelse og med den tiltagende bitterheten i krangelen mellom ham og de andre kandidatene, er vi ett steg nærmere en «brokered convention», dvs. et landsmøte der ingen har flertall. Spenningen i den republikanske nominasjonskampen blir ikke just mindre fremover.