Både Hillary og Bernie er ute med nye tv-reklamer. Forskjellene forteller oss mye om hvor de to kandidatene står for øyeblikket.

I Sanders-kampanjens nye reklame, Works for Us All, legges Sanders’ plattform fram. Her er fokuset på de lange linjene, en kontrast til de mer personlige reklamene vi har sett tidligere. Den nye reklamen fokuserer ikke overraskende på økonomien og Wall Street, og hva Sanders vil gjøre for at systemet skal bli mer rettferdig.

Økonomien står også sentralt i Sanders andre reklamefilm, «A Rigged Economy: This Is How It Works». Her gjør Sanders et poeng av at han ikke støttes av en super PAC, men av vanlige velgere som bidrar med det de kan. «The truth is, you can’t change a corrupt system by taking it’s money,» sier Sanders.

Hillary Clintons reklamefilmer skiller seg noe fra Sanders sine. Mens Sanders på mange måter sikter seg inn mot Hillary, har Clinton blikket rettet mot republikanerne.

I hennes nye reklame, Ami, så vel som en rekke andre nye reklamefilmer, er fokuset også mer personlig. Her trekkes enkeltpersoner (kvinner!) og deres historier fram, og settes opp mot hva Hillary kan gjøre for hverdagsmennesker.

Ami fokuserer på Affordable Care Act, bedre kjent som Obamacare, og på hvordan loven beskytter kvinner som har overlevd brystkreft fra å bli nektet medisinsk dekning, og hvordan dette vil endres under en republikansk administrasjon. Vi noterer oss også Hillarys bruk av uttrykket Obamacare, som startet som et republikansk ‘buzzword,’ men som Hillary bruker for å knytte seg tettere opp mot presidenten.

For Hillary vitner de nyeste reklamene om en kandidat som svever relativt uanfektet over resten av det demokratiske feltet. Tidligere har vi skrevet om Sanders’ ledelse i New Hampshire, og om hvor viktig staten er for Vermont-senatoren. I RealClearPolitics‘ gjennomsnitt av de nyeste målingene leder Hillary nå med 4,3 prosentpoeng.

Det er dårlig nytt for en Sanders-kampanje som neppe kan overleve å tape både Iowa og New Hampshire.