Klassekampen, 13. juli 2015: Sørstatsstrategiens fallitt

Den 13. juli hadde Nord-Amerikaviter Helene Megaard en kronikk på trykk i Klassekampen (s. 16-17) i kjølvannet av skyteepisoden i Charleston, South Carolina og det påfølgende politiske bråket rundt det såkalte sørstatsflagget. Kronikken er tilgjengelig i Atekst.

Klikk her og her for pdf.