Affordable Care Act lever videre

Torsdagens avgjørelse i Høyesterett er en viktig seier for president Barack Obama og Obama-administrasjonen. 6-3 kjennelsen gjør det klart at Affordable Care Act, også kjent som Obamacare, tillater skattefradrag for visse inntektsgrupper uavhengig om de har tegnet forsikring via den føderale markedsplassen, eller via en av de som er opprettet på delstatsnivå. 34 stater har ikke opprettet egne markedsplasser for helseforsikring, og kjennelsen har betydning for 6,4 millioner amerikanere.

Tilhengerne av reformen har hele tiden hevdet at det dreier som en enkel skrivefeil i lovteksten, og at dagens kjennelse naturligvis var lovens mening hele tiden. Flertallet i Høyesterett sa seg enig i dette, og valgte å legge vekt på lovens kontekst i stedet for en nøyaktig tolkning av lovteksten. Høyesterettsjustitiarius John Roberts bemerket imidlertid at lovteksten inneholdt flere slike «slurvefeil», da han leste opp dommen.

Det er andre gang på tre år at Obamacare overlever en runde i Høyesterett, noe som betyr at republikanerne – uansett hvem som vinner i 2016 – vil streve med å avvikle loven, slik de fleste presidentkandidatene har uttrykt at de ønsker. Forrige gang loven ble prøvd i Høyesterett, i National Federation of Independent Business v. Sebelius (2012) endte avstemningen med 5-4 i reformens og Obamas favør.

TIME:

The court ruled that the full context of the law made clear that Congress had not intended to bar subsidies for insurance purchased on the federal exchanges. “It is implausible that Congress meant the Act to operate” as challengers of the law had argued, Chief Justice John Roberts wrote in his decision.

“The tax credits are among the Act’s key reforms, involving billions of dollars in spending each year and affecting the price of health insurance for millions of people,” Roberts continued. “Whether those credits are available on Federal Exchanges is thus a questions of deep ‘economic and political significance’ that is central to this statutory scheme; had Congress wished to assign that question to an agency, it surely would done so expressly.”

In an aside, the Chief Justice chided Congress for sloppiness in writing the law. “The Affordable Care Act … contains more than a few examples of inartful drafting,” Roberts wrote.

Les mer.

New York Times:

For the second time in three years, the law survived an encounter with the Supreme Court. But the court’s tone was different this time. The first decision, in 2012, was fractured and grudging, while Thursday’s ruling was more assertive.

“Congress passed the Affordable Care Act to improve health insurance markets, not to destroy them,” Chief Justice John G. Roberts Jr. wrote for the majority. The court’s three most conservative members — Justices Antonin Scalia, Clarence Thomas and Samuel A. Alito Jr. — dissented. Justice Scalia called the majority’s reasoning “quite absurd.”

Les mer.

2 Kommentarer