Mer

  Krigen i Afghanistan fortsetter i stillhet

  Obama har uttalt at krigen mot Taliban i Afghanistan er over, men New York Times melder noe annet.

  Onsdag meldte New York Times at amerikanske styrker i Afghanistan jevnlig gjennomfører luftangrep, og særlig droneangrep, mot opprørsstyrker og sender spesialstyrker inn i strid. Rapporteringen kommer måneder etter at Obama uttalte at krigen mot Taliban i Afghanistan er over.

  Det hvite hus har begrunnet den fortsatte amerikanske tilstedeværelsen i landet med at styrkene fokuserer på antiterror-operasjoner, som å jakte på de resterende elementene av al-Qaeda og å trene de afghanske sikkerhetsstyrkene. Administrasjonen har presisert at målrettede angrep ikke gjennomføres mot Taliban med mindre det er med formålet om beskyttelse av egne styrker mot angrep fra afghanske opprørere.

  Intervjuer New York Times har gjort med amerikanske og andre vestlige tjenestemenn i Kabul og Washington tilsier imidlertid noe annet. Ifølge disse informantene gjennomføres et vidt spekter av offensive operasjoner mot Taliban og andre grupper. Disse operasjonene bryter tilsynelatende med Obama-administrasjonens offentlige beskrivelse av det militære engasjementet i Afghanistan. En av informantene uttalte at offensive operasjoner gjennomføres under preteksten av å være defensive: «They are putting guys on the ground in places to justify the airstrikes. It’s not force protection when they are going on the offensive».

  Denne siste påstanden blir avvist av General John F. Campbell, og også Det hvite hus har tidligere benektet påstander om nye offensive amerikanske operasjoner i Afghanistan. I november uttalte pressesekretær Josh Earnest at «The U.S. military will not be engaged in specific operations targeting members of the Taliban just because they’re members of the Taliban». Han tilføyde to unntak som rettferdiggjør offensive operasjoner, nemlig beskyttelse av amerikanske soldater og antiterroroperasjoner mot al-Qaeda og lignende grupper.

  Søndag kom imidlertid talsmann for Det nasjonale sikkerhetsrådet med en uttalelse som utvidet disse unntakene ved at amerikanske styrker kan tilby kampstøtte til afghanske styrker i begrensede omstendigheter. Rapportene om fornyede offensive operasjoner kommer i en tid der debatten rundt USAs dronepolicy har blusset opp igjen, etter nyheten om at et amerikansk og et italiensk gissel ble drept av amerikanske angrep mot al-Qaeda i Pakistan i januar.

  Artikkelen er hentet fra torsdagens utgave av Morgenkaffen.

  Vårin Alme
  Vårin Alme
  Utdannet statsviter ved NTNU og Universitetet i Oslo. Jobber som forsker og doktorgradskandidat med fordypning i amerikansk utenriks- og alliansepolitikk. En av stemmene i podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også