Senator Ted Cruz brukte mye av talen sin under CPAC til å hamre løs på eliten i Washington – og Hillary Clinton.

Blant talerne på den første dagen av Conservative Political Action Conference (CPAC) var senator Ted Cruz (R-Texas), som er blant republikanernes potensielle presidentkandidater. Cruz ligger imidlertid et godt stykke bak favorittene til å vinne nominasjonen på AmerikanskPolitikk.no sin 2016-tracker.

Det var en offensiv Ted Cruz som talte foran et like entusiastisk publikum i Gaylord National Convention Center utenfor Washington, D.C. torsdag. Han hamret løs både på president Barack Obama, og det som etter alle solemerker blir demokratenes kandidat i 2016, Hillary Clinton.

«Hillary Clinton er en inkarnasjon av korrupsjonen som foregår i Washington,» sa Ted Cruz tidlig i talen sin, som i stor grad handlet om å «flytte makten fra Washington til folket.»

Cruz sa seg enig i at USA har blitt et polarisert land, men brakte en ny dimensjon til definisjonen av polariseringen.

«Det største skillet i USA i dag går mellom karrierepolitikere i Washington og folket – ikke mellom republikanere og demokrater.»

Han tok til orde for at politikerne i større grad bør lytte til velgerne når de tar avgjørelser i Kongressen og i Det hvite hus. Han trakk blant annet inn den pågående saken rundt Department of Homeland Security, som han omtalte som et typisk eksempel på at Washington ikke hører på folket, og at også de republikanske lederne gir etter når presset blir for stort.

«Vi politikere må stå sammen med folket, ikke med Washington. Folket vil ha frihet, mens Washington vil ha Obamacare.»

Nettopp Obamacare fikk også så den imaginære hatten passet under talen til Cruz.

«Obamacare er en togkræsj, men det er urettferdig å si overfor togkræsjer.»

Under spørsmålsrunden fikk Cruz muligheten til å liste opp sine viktigste saker som han vil jobbe for dersom han blir president.

Avviklingen av Obamacare stod høyest på listen, i tillegg til å krympe byråkratiet i skattevesenet («sende dem til den sørlige grenselinjen»), stanse reguleringen av samfunnet, forsvare de konstitusjonelle rettighetene og å opprettholde USA som en supermakt i verden. Han gikk ikke i detalj.

Da Fox News’ Sean Hannity innledet neste spørsmål med «jeg må stille dette spørsmålet på vegne av de liberale mediene» svarte Cruz med en vits:

«Nei, jeg har ikke sluttet å slå kona mi.»

Foto: Gage Skidmore.