Mer

  Bush skisserer en ”optimistisk konservatisme”

  Jeb Bush fremhevet fattigdomsbekjempelse, økonomisk ulikhet og sosial mobilitet som de sentrale temaene i en tale for Detroit Economic Club onsdag. Han har blikket festet på 2016, og testet ut budskapet om en optimistisk konservatisme.

  Den siste tiden har den tidligere republikanske Florida-guvernøren vist et stort engasjement for å fremme saker som vil gjøre det vanskeligere for en demokratisk presidentkampanje å fremstille ham og Det republikanske partiet som elitistiske.

  I talen for Detroit Economic Club på onsdag sa Bush at ”flere amerikanere står fast på sitt inntektsnivå enn noen gang”, noe han beskrev som en ”alarmerende trend”. Han omtalte mulighetsgapet i det amerikanske samfunnet som det ”definerende spørsmålet i vår tid”.

  ”Vi har et rekordstort antall amerikanere på matkuponger og som lever i fattigdom,” sa Bush. ”Derfor vil jeg involvere meg i politikken igjen, fordi det er der arbeidet må begynne.”

  Politicos James Hohmann har bemerket at Bush og andre potensielle republikanske presidentkandidaters iver etter å diskutere fattigdomsutfordringer er et resultat av at partiet har lært av Mitt Romneys feilgrep. ”47 % kommentaren” åpnet døren på vidt gap for demokratene til å portrettere republikanerne som et parti for den rike eliten under valgkampen i 2012.

  Bush lanserte få konkrete løsninger på de nevnte utfordringene i talen i Detroit, men han trakk likevel frem de sakene som trolig vil bli sentrale i hans potensielle 2016 kampanje, i et kort intervju i etterkant av talen.

  Da uttalte han at hele den amerikanske arbeiderklassen vil tjene på å forenkle skattekoden, en grundig forandring av innvandringspolitikken, økt energiselvstendighet og et forbedret utdanningssystem.

  Den sosiale profilen Bush presenterte ovenfor Detroit Economic Club onsdag var i tråd med hans tidligere uttalelser om Det republikanske partiets svakheter.

  Senest i forrige uke, under et åpent forum hos National Automobile Dealers Associationfikk Bush spørsmål om hva som er det viktigste budskapet republikanerne kan tilby velgerne. ”Håp” svarte Bush konsist.

  «Med det mener jeg en optimistisk melding som er forankret i dette landets storhet… Et optimistisk budskap, ikke en reaksjonær melding,» fortsatte han.

  Nicolai Buzatu
  Nicolai Buzatu
  Lærer og skribent på AmerikanskPolitikk.no. Har en master i engelsk og en bachelorgrad i Nord-Amerikastudier fra Universitetet i Oslo.

  Les også