Mer

  Oppsummering av Obamas 6. State of the Union: Dette vil Obama gjøre

  Skjermbilde av PBS' sending av gårsdagens State of the Union-tale.
  Skjermbilde av PBS’ sending av gårsdagens State of the Union-tale.

  Natt til onsdag holdt president Obama sin sjette State of the Union-tale. Vi har tatt en rask oppsummering av noe av det han foreslo.

  Obama startet talen med å vise til at USA har vært igjennom femten tøffe år i starten av det nye århundret. Det startet med terror, to kriger og en økonomisk krise, men nå går det bedre med USA. Den økonomiske veksten har ikke vært bedre siden 1999, stadig flere er i jobb, og flere har helseforsikring sa Obama. «The State of the Union is strong,» oppsummerte han programmessig.

  Obama brukte mye tid på å minne Kongressen på at han fremdeles er sjefen, selv om republikanerne nå har flertall i begge kamrene. Han oppfordret samtidig til samarbeid, blant annet med å dra frem igjen frasen om at «Amerika er mer enn bare blå og røde stater,» som han ble kjent for under sitt nasjonale gjennombrudd under demokratenes landsmøte i 2004. Mer om akkurat den uttalelsen, og hva den sier om talen som helhet, senere i dag.

  Noe av det Obama vil foreslå for Kongressen det neste året:

  • Nye skattereformer, som vil skattlegge rike hardere, som skal brukes på utdanning, familie, pensjon og lavtlønnede. Det er ventet at republikanerne kommer til å motsette seg disse forslagene. Poenget for Obama og demokratene er å forme debatten.
  • Gjøre toårig offentlig collegeutdanning gratis for alle som ønsker det. Obama påpekte at dette er viktig for å tilby utdanning både til unge, eneforsørgere, veteraner og folk som av en eller annen grunn trenger omskolering. I tillegg viste han til at dette er noe som både republikansk-styrte Tennessee og demokratiske Chicago får til uten problemer, som en utstrakt hånd til republikanerne om å få til tverrpolitisk enighet rundt denne saken.
  • Opptjening av sju dager sykelønn i løpet av et år. Med tanke på at republikanerne allerede rasler med sablene med tanke på finansieringen av uførepensjon (jf. dagens utgave av Morgenkaffen), er det tenkelig at heller ikke dette vil passere Kongressen. Senator Joni Ernst (R-Iowa) vektla også i sitt motsvar at republikanerne kommer til å gå imot forslag som innebærer omfattende bruk av offentlige midler. Derfor er det usikkert hvorvidt både offentlig utdanning og sykelønn vil bli realisert i den lovgivende forsamlingen.
  • Obama hintet til en veto av Keystone XL-rørledningen, selv om han ikke nevnte den med navn. Han vil heller satse på en omfattende infrastrukturplan som kan, som han selv sa det, generere 30 ganger flere arbeidsplasser per år enn å fokusere på én enkelt oljeledning. I sitt motsvar oppfordret Ernst Obama innstendig om å godkjenne Keystone-forslaget – så siste ord er definitivt ikke sagt i denne saken der frontene ser ut til å være særdeles steile.
  • Bekjempe ISIL med en kombinasjon av militærbruk og flerstatlig diplomati. Republikanerne har kritisert Obama for å gjøre for lite overfor ISIL (Obamas foretrukne benevning), derfor er det snedig gjort av Obama å forholde seg noenlunde åpen overfor Kongressen hvilke konkrete militære handlinger USA skal foreta seg. Han tvinger dermed kritikerne til å tenke sammen med ham.
  • Bruke vetoretten i forbindelse med eventuelle nye sanksjonsforslag overfor Iran. Obama presiserte at det amerikanske folks grunnholdning er at man kun skal gå til krig som en siste utvei, og at han akter å fortsette den linjen med å prøve å myke opp forholdet til Iran gjennom diplomatiske forhandlinger.
  • Jobbe mot Internett-terrorisme, på samme måte som USA har jobbet for å bekjempe «vanlig» terrorisme. Her virket både Obama og Joni Ernst å være ganske på linje.
  • Fortsette å ta klimaendringene på alvor, og jobbe for internasjonale, bindende avtaler. Obama presiserte at med fremveksten av klimaflyktninger i verden, styrkes også klimatrusselen som en sikkerhetstrussel for USA.

  Obama vet at han er prisgitt Kongressens støtte for å få gjennom forslagene sine. Han brukte mye tid både under selve talen og i oppsummeringen på å oppfordre Kongressen til å samarbeide, og drive «a better politics» som han sa det.

  Om han nådde frem med budskapet sitt vil tiden vise. Panelet her på AmerikanskPolitikk.no kommer tilbake til saken. POLITICO er for sin del ute med en faktasjekk allerede.

  Se talen her:

  Se republikanernes motsvar, levert av nyvalgte senator Joni Ernst (R-Iowa), her:

  Kim Arne Hammerstad
  Kim Arne Hammerstad
  Studerer sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2015.

  Les også