Mer

  Faktasjekk: Har politiet i St. Louis et «rulleblad når det gjelder rasisme»?

  Foto: Jamelle Bouie (CC BY 2.0)
  Foto: Jamelle Bouie (CC BY 2.0)

  «Begge styrkene har et rulleblad når det gjelder rasisme»

  NRK.no, 26. november 2014

  Faktasjekk-logo-liten Ferguson, Missouri preger den norske USA-dekningen om dagen. NRK.no har blant annet tatt en nærmere titt på politimyndighetene i Ferguson og St. Louis County. AmerikanskPolitikk.nos Carl Straumsheim tok en liten gjennomgang i august.

  NRK.no har intervjuet Ole O. Moen, professor emeritus i Nord-Amerikastudier ved Universitetet i Oslo.

  Moen siteres slik:

  — Politisjefen i det sentrale St. Louis, som ble spurt om å bidra med sine styrker i Ferguson, sa at han ikke vil samarbeide med politikorpset i Ferguson eller i St. Louis County som har hatt og har ansvaret for håndteringen av protestene. Begge styrkene har et rulleblad når det gjelder rasisme. […] Politisjefen i St. Louis sendte kun fire tjenestemenn til den taktiske etterforskningen. Det sier sitt.

  Moen ser ut til å basere seg på en sak fra 14. august i St. Louis Dispatch (eller relaterte oppslag), som omtaler Sam Dotson, sjef i St. Louis Metro Police Department (SLMPD), og hans motstand mot taktikken (militærisering av politiet) som ble brukt tidlig i Ferguson.

  Dotson siteres på at han bare har sendt fire offiserer til Ferguson for å dirigere trafikk, og at han torsdag 14. august ikke kommer til å ha folk i Ferguson.

  Men hva skjedde etterpå? Politiet skiftet taktikk etter kritikken fra Dotson og andre. Få dager senere sendte Dotson sine styrker til Ferguson for å samarbeide med det lokale politiet.

  17. august melder Dotsons politikammer følgende:

  Og:

  Det er forståelig om Moen har fått med seg de første presseoppslagene, men ikke de som fulgte i dagene og ukene etter.

  28. august skriver St. Louis Business Journal at Dotsons politikammer kommer til å sende en regning til delstatsmyndighetene på 902.000 dollar for deres bidrag i Ferguson.

  Rasistisk rulleblad?

  Som nevnt så siteres Moen på at «begge styrkene» — med henvisning til politiet i Ferguson og St. Louis County — har et rulleblad når det gjelder rasisme.»

  I følge Washington Post ble Ferguson-politiet nylig saksøkt for brudd på borgerrettigheter i 2011. Det er imidlertid den siste anklagen av slik karakter fram til drapet på Michael Brown.

  Avisen skriver også at minst fem andre av de 53 offiserene ved Fergusons politidistrikt har blitt anklaget for maktmisbruk i borgerrettighetssøksmål det siste tiåret. Flere av disse ble anklaget for dette mens de jobbet for andre politidistrikter, deriblandt Sam Dotsons politikammer i St. Louis.

  Ingen av betjentene ved Ferguson politidistrikt har blitt funnet skyldig i maktmisbruk eller brudd på borgerrettigheter. Det er imidlertid verdt å påpeke at fire av de fem borgerrettighetssøksmålene fremdeles er i rettssystemet.

  Det har altså vært rettet klager mot de omtalte politistyrkene. Washington Post skriver videre at det i USA vanligvis er ca. 1 % av offiserer som har klager mot seg, mens tallet i Ferguson ligger på 13 %.

  Moen mener disse klagene på maktmisbruk skyldes rasistiske holdninger fra deler av politiet, og det er han ikke alene om.

  Avtroppende justisminister Eric Holder har på sin side bedt Justisdepartementet granske Ferguson-politiet i kjølvannet av Michael Brown-drapet.

  Formålet med granskningen er å avklare hvorvidt politiet i Ferguson har problemer med diskriminerende holdninger. De har ikke kommet med noen konklusjon enda.


  Red.anm: Formålet med Faktasjekk-spalten, som vi lanserte i midten av november, er å ta en nærmere titt på deler av den norske USA-dekningen. Feilsitering forekommer, og journalister velger noen ganger å fremheve enkelte uttalelser framfor andre, slik at innholdet i den opprinnelige kommentaren ikke framstår helt som tiltenkt på trykk. Gooding har derfor henvendt seg til Moen og NRKs journalist med en forespørsel om å utdype noen av poengene som fremheves i NRK-artikkelen.

  NRKs journalist svarer at det dessverre ikke er mulig å svare på henvendelsen før i neste uke.

  Moen, som har blitt kontaktet én gang tidligere i forbindelse med en annen Faktasjekk-sak, svarer for sin del følgende per e-post (utdrag):

  «Jeg polemiserer ikke med kranglevorne, ignorante guttunger.»

  George K. Gooding
  George K. Gooding
  Kommenterer amerikanske forhold på Amerikaneren.no.

  Les også