Mer

  Morgenkaffen mandag 24. november: Immigrasjonsdebatt og 2016-rykter

  God morgen! Det er mandag, 403 dager til 2016, og Mor­gen­kaffen er servert.

  «I think the American people, you know, they’re going to want — you know, that new car smell. You know, their own — they want to drive something off the lot that doesn’t have as much mileage as me.»

  President Barack Obama, intervjuet av ABC News‘ George Stephanopoulos om det kommende presidentvalget.

  «Shame on us as Republicans for having a body that cannot generate a solution to an issue that’s national security, that’s cultural, that’s economic. I’m close to the people in the House, but I’m disappointed in my party. Are we still the party of self-deportation?»

  Senator Lindsey Graham (R-South Carolina), sitert av The Hill.

  #AMPOL-NYTT

  Ikke uventet har president Barack Obamas presidentordre om immigrasjon fått mye oppmerksomhet i helgen. På torsdag holdt presidenten en tale, hvor han redegjorde for hva han vil gjøre, og på søndagens talkshows kom responsen. Først ut var Obama selv i et intervju på ABCs «This Week». Han refererte til forslaget som passerte 68-32 i senatet, men som Husets speaker John Boehner (R-Ohio, 8.distrikt) nekter å stemme over, siden det ikke er flertall for et forslag blant republikanerne. Han utfordret igjen Boehner til å komme med et forslag, og konstaterte at det er nødvendig å prioritere å utvise nylig ankomne, straffedømte o.l. over dem som har vært her i mer enn fem år. Han tok avstand til påstanden om at dette åpner for at presidenter kan reformere skattesystemet eller liknende unilateralt, ved å peke på at dette handler om bruk av ressurser og at selv republikanere innser at man ikke kan utvise 11 millioner mennesker. Presidenten mente tvert imot at han har vært forsiktig med å bruke sin makt, har anstrengt seg til det ytterste for å få til avtaler med Kongressen, og at han ikke hadde trengt å handle på egen hånd hadde Kongressen gitt ham en oppdatert lov å håndheve.

  Senator Ted Cruz (R-Texas) gjestet Fox News Sunday, og han hadde lite fint å si om Obamas handling. Å kalle det en prioritering av ressurser er å mislede, mente Cruz. Det Obama gjør er å nekte å sette immigrasjonslovene ut i praksis slik Kongressen har bestemt. Cruz trakk fram at presidenten med dette kommer til å gi arbeidstillatelser til mellom 4 og 5 millioner mennesker, noe som han kalte å gi ut forfalskede papirer siden han ikke har noe hjemmel for å gjøre dette. På spørsmål om ikke Reagan og George H. W. Bush gjorde det samme svarte Cruz at deres ordre var gjort i samråd med Kongressen for å bøte på hull i Kongressens vedtak, mens Obama gjør dette uten støtte i Kongressen. I tillegg, fortsatte Cruz, åpner dette for at presidenter i større grad kan definere sine egne lover, noe som bryter ned maktfordelingsprinsippet, og som i følge Cruz trekker utviklingen mot en folkevalgt keiser. Som en konsekvens av Obamas handlinger ønsker nå Cruz å stanse alle godkjennelser av presidentens kandidater, i tillegg til å være villig til å stenge utvalgte føderale etater.

  CNNs State of the Union hadde hanket inn senator Lindsey Graham (R-Sør-Carolina) til intervju. Graham konstaterte at han var skuffet over sitt land, sitt parti og sin president, når det gjaldt immigrasjon. Han mente presidentens ordre bryter med grunnloven i den forstand at han selektivt velger hvilke lover som skal praktiseres, og at han i realiteten har tilranet seg et amnesti for millioner av mennsker, men at det ikke er grovt nok til at det er snakk om riksrett. Graham mente også at Husets republikanere burde skamme seg for ikke å fremme noe forslag, noe som har brakt landet inn i en situasjon som setter en farlig presedens for framtidige presidenter. Tidligere senator Rick Santorum (R-Pennsylvania) fulgte på, og mente at presidenten hadde åpnet Pandoras eske når det gjelder framtidige presidenters mulighet til å velge hvilke deler av lovverket de vil håndheve. Begge herrene fortalte også at de holder døren oppe for å stille som presidentkandidat til 2016.

  Senator Jeff Flake (R-Arizona) gjestet NBCs «Meet the Press», og han var mest opptatt av at Kongressen må vedta en bred reform, og at Obama bare har tatt for seg en del av det som må gjøres. Det måtte et direkte spørsmål til for at senatoren kritiserte presidentens framferd, men han vendte fort tilbake til at den beste kuren for dette er å få igjennom et lovforslag.

  Senator Graham uttalte seg også om rapporten om Benghazi fra Husets etterretningskomite, der Obama-adminstrasjonen blir blankt frikjent for å ha prøvd å skjule noe eller hindre assistanse. Graham mente rapporten var full av søppel (crap/garbage). Han mente at Susan Rice gikk utover de fakta hun hadde fått fra etterretningstjenesten, når hun uttalte det var et «substantial security presence,» men dessverre ikke nok til å takle størrelsen på angrepet. Det er denne uttalelsen Benghazi-kritikerne nå sitter igjen med etter to års etterforskning som resulterte i en rapport både komiteens republikanere og demokrater stiller seg bak.

  The Hill skriver at Senatet og Representantenes hus ikke klarer bli enige om hvilke skattekutt som skal forlenges. Republikanerne i Huset ønsker å gjøre fradragene faste for bedrifters forskning, utvikling og langsiktige investeringer, mens demokratene ønsker å prioritere skattekuttene for barnefamilier. En løsning er at man fortsetter som før i 2014 og kommer tilbake til det i begynnelsen av neste år, noe som vil gjøre det langt lettere siden republikanerne da har flertallet i begge kamre.

  VALGSNACKS

  Om du var i tvil: Demokratene har allerede gitt opp forsøket på å sikre gjenvalg for senator Mary Landrieu (D-Louisiana) i andre runde mot representant Bill Cassidy (R-Louisiana, 6. distrikt) 6. desember. National Journal: «At this point, her party isn’t swooping in to save the day: National Democrats have pulled the plug on her race. With roughly $10 million in debt from the 2014 election cycle and a pile of losses from Arkansas to Colorado, the Democratic Senatorial Campaign Committee canceled roughly $2 million in television advertising spots it had reserved when Landrieu’s runoff race was still seen as competitive or possibly the deciding race for control of the Senate.»

  2016-NYTT

  Som vi tidligere har vært inne på så snuser senator Lindsey Graham (R-South Carolina) på et presidentkandidatur i 2016. The Hill er på saken, og de siterer Graham: «‘I’m thinking of trying to fix illegal immigration and replacing sequestration. I will let you know if I think about running for president. It’s the hardest thing one could ever do. You go through personal hell. You have got to raise a ton of money. I’m nowhere near there.’ Asked if his response could be labeled as a ‘maybe,’ Graham nodded and said, ‘That’s what it was.'»

  DAGENS UTVALGTE ARTIKKEL

  «Trolling the GOP» av Bill Scher (Politico): Offentliggjøringen av presidentordren om immigrasjon har vært designet for å provosere republikanerne mest mulig. Obama vet at dette er et spørsmål som splitter partiet, og er klar for å skape mest mulig uorden i rekkene. LINK

  TIL SLUTT

  «Saturday Night Live» har tatt en nærmere titt på Obamas presidentordre:

  Originalen:


  Morgenkaffen brygges av redaksjonen og serveres hver morgen, fra mandag til fredag. Trykk her for å abonnere.

  Francis Rønnestad
  Francis Rønnestad
  Nord-Amerikaviter og skribent for AmerikanskPolitikk.no.

  Les også