Mer

    Hvordan har støtten til Israel utviklet seg blant generasjonene?

    Gallups trend viser at de mellom 18 og 34 år støtter Israel i like stor grad i 2014 som de gjorde i 2001
    Historisk trend for Israel-støtten blant amerikanere fordelt på aldersgrupper