Mer

  Faktasjekk: Mister Israel støtte fra yngre amerikanere?

  – Israel mister de unge [amerikanerne]

  NRK, 12. november 2014

  Faktasjekk-logo-liten

  Israel har besluttet å bygge flere nye boliger i Øst-Jerusalem, og landets forhold til USA er igjen i nyhetene.

  NRK tar utgangspunkt i en artikkel i den amerikansk-jødiske avisen Jewish Journal, der det hevdes at unge amerikanere rømmer fra Israel i det de kaller et «generasjonsskifte».

  (NRK benytter også en uttalelse fra Sigurd Neubauer Urix om et «generasjonsskifte»; Neubauer siktet til unge amerikanske jøder, ikke unge voksne amerikanere generelt.)

  Hva er den historiske trenden for unge voksne amerikaneres støtte til Israel? Stemmer det at Israel ligger dårligere an blant denne gruppen enn tidligere?

  Trenden

  NRK henviser til en meningsmåling fra Pew Research, som de sier «for aller første gang» har målt hvordan amerikaneres sympati fordeler seg mellom israelere og palestinere. Dette stemmer ikke helt; det er første gang Pew har spurt om sympati for de to gruppene uavhengig av hverandre. Pew og Gallup har i mange år spurt om sympatien for Israel eller palestinerne, ikke sympatien for disse gruppene hver for seg.

  Pews nye måling viser at 62 % av den yngste gruppen (18-29) har mye eller noe sympati med Israel. NRK skriver følgende: «Selv om de fleste unge fremdeles viser mer sympati til israelerne enn til palestinere, så er tallet synkende.»

  Gallup har presentert trenden på støtten til Israel sammenlignet med palestinerne, siden 2001:

  Gallups trend viser at de mellom 18 og 34 år støtter Israel i like stor grad i 2014 som de gjorde i 2001

  Tallene viser at støtten til Israel blant den yngste gruppen, som hos Gallup er aldersgruppen 18–34, har gått fra ca. 60 % i 2006, til 52 % i 2014. Det er altså helt korrekt at trenden blant unge voksne amerikanere har vært nedadgående siden 2006, om enn litt ustabil og svak. Hva kan vi si om utviklingen, i et historisk perspektiv?

  Generasjoner

  Gallups tall viser at den totale støtten for Israel blant USAs befolkning har vært meget stabil og høy siden 2006. Før dette, må man helt tilbake til starten på 1990-tallet for å finne tilsvarende støtte fra amerikanere sett under ett.

  Støtten for Israel blant amerikanske pensjonister har aldri vært høyere enn nå. Det motsatte kan man derimot ikke si om den yngste gruppen av amerikanske voksne.

  Gallups graf med tall tilbake til 2001 viser at støtten blant de yngste i 2014 er på akkurat samme nivå som i 2001 — 52 %. Ser man enda lengre tilbake, er dagens støtte fra unge voksne ikke spesielt lav.

  En rapport publisert av Amnon Cavari, førsteamanuensis ved Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy ved IDC Herzliya, Israel, har samlet meningsmålingstall fra USA om støtten til Israel siden slutten av 1960-tallet. Utviklingen, fordelt på aldersgruppene, ser slik ut:

  På slutten av 60-tallet var støtten blant 18-29-åringer ca. 70 %, som faller til ca. 50 % på slutten av 70-tallet, og vokser dermed til 60 % på tidlig 90-tallet, med en svak trend ned frem mot 2014

  Støtten blant de mellom 18 og 29 har gått svakt ned, men er stort sett uendret siden midten av 1980-tallet. Støtten blant de eldre (50-64, og 65 og eldre) har vokst på 2000-tallet.

  Hva skjer når 18-29 åringene blir eldre? Cavari har en annen graf som tar for seg dette aspektet:

  Av 5 generasjoner målt, viser de 3 eldste at støtten til Israel har vokst med alderen etter en tidligere nedgang, den nest yngste har falt og stabilisert seg, mens den yngste fikk et tidlig hopp og har sunket siden

  Desto eldre en amerikaner blir, desto mer støtter han eller hun Israel. Det er denne underliggende trenden som har ført til at den totale støtten til Israel i dag er på et historisk høyt nivå.

  Den nest yngste generasjonen som er med i Cavaris oversikt, de født i perioden mellom 1968–1982, viser den samme trenden som de født mellom 1938–1952: først en nedgang, etterfulgt av et bunnivå, og deretter en svakt voksende støtte.

  Fra grafen kan det se ut som 70-tallsbarna allerede har nådd bunnpunktet.

  Den yngste generasjonen, de NRK sikter til, har en uvanlig kurve sammenlignet med de andre generasjonene, med en bølge midt i en nedgående trend. Ser man på Gallups tall, ser man dog at gruppen på 18–34 er tilbake på nivået de lå på i 2001 i sin støtte til Israel.

  «Startpunktet» for støtten til Israel blant dagens unge voksne amerikanere ligger i tillegg på samme nivå som de født mellom 1938 og 1952 — et høyt nivå sammenlignet med 2 av de 5 andre generasjonene.

  Washington Post skrev om temaet tidligere i år, men sier samtidig at en svakt nedadgående trend blant yngre i dag ikke behøver å bety noe vesentlig i en større sammenheng:

  «Bare fordi unge amerikanere er mer skeptiske til hva Israel gjør i dag, betyr ikke det at de vil være like skeptiske i et tiår eller to. Det er velkjent at amerikanere har en tendens til å bli mer konservative politisk ettersom de blir eldre; det er også sannsynlig at deres meninger om Midtøsten-politikk vil endre seg.»

  Som Cavaris grafer viser har de tre eldste generasjonene av amerikanere blitt stadig mer positivt innstilt overfor Israel.

  Det er helt korrekt at de yngste voksne amerikanere har surnet litt i sitt forhold til Israel de siste 8 årene, men hvis de følger utviklingen til tidligere generasjoner, er det hittil få tegn på at støtten deres til Israel vil fortsette nedover i fremtiden.

  Aaron Blake oppsummerer det slik hos Washington Post:

  «De er ikke like pro-Israel som de eldre, men så langt er det lite bevis for at den aktuelle konflikten vil ha en varig effekt på den langvarige amerikanske alliansen med Israel.»

  For mer om unge amerikaneres holdning til Israel-Palestina konflikten, les her.

  George K. Gooding
  George K. Gooding
  Kommenterer amerikanske forhold på Amerikaneren.no.

  Les også