Mer

  Høstens folkeavstemninger: Marihuana, minstelønn og abort

  Potleaf

  I tillegg til alle kongress- og guvernørvalgene i høst avholder også delstatene en god del folkeavstemninger. Det er færre av disse enn i tidligere år, og mange er dessuten mest av teknisk karakter. Det er imidlertid fortsatt nok til å sette sinnene i kok rundt omkring i USA.

  Vi tar en kjapp titt på de viktigste sakene i delstatene, i alfabetisk rekkefølge.

  Alaska

  Tiltak 2: Avkriminaliserer marihuana. Gir alle over 21 år rett til å oppbevare ca 28 gram + opptil seks planter til eget bruk.
  Tiltak 3: Øke minstelønnen fra $7.75 til $8.75 i 2015, og til $9.75 i 2016.
  Tiltak 4: Vil forby gruveprosjekter som skader villaks.

  Arkansas

  Sak 3: Vil utvide antall år en delstatspollitiker kan velges, men også legge strengere føringer på lobbyisme og lignende.
  Sak 4: Vil tillate salg og frakt av alkohol over hele delstaten. I dag er dette opp til hvert enkelt fylke, og i noen tilfeller kommuner.
  Sak 5: Vil øke minstelønnen fra $6.25 til $7.50 i 2015, til $8 i 2016, og $8.50 i 2017.

  California

  Forslag 47: Vil redusere de fleste ikke-voldelige forbrytelser til forseelser, som kan straffes med bøter.

  Colorado

  Tillegg 67: Vil gi fostre rettsbeskyttelse; i praksis et anti-abortforslag.
  Forslag 105: Vil påby merking av genmodifisert mat.

  Florida

  Tillegg 2: Legaliserer medisinsk marihuana.

  Illinois

  Rådgivende spørsmål: Vil anbefale delstatsforsamlingen å øke minstelønnen til $10 i 2015.
  Rådgivende spørsmål: Vil anbefale delstatsforsamlingen å kreve at prevensjonsmidler skal inkluderes i helseforsikringer.
  Rådgivende spørsmål: Vil anbefale delstatsforsamlingen å innføre en 3% skatt på inntekter over $1 million, for utdanningsformål.

  Massachusetts

  Spørsmål 4: Vil gi visse grupper lovpålagte sykedager.

  Missouri

  Tillegg 3: Vil innføre lærerevaluering for lønnsendringer, osv.

  Nebraska

  Initiativ 425: Vil øke minstelønnen til $9 i 2016.

  New York

  Forslag 1: Vil overlate nytegningen av seter til Kongressen og delstatsforsamlingen til en kommisjon oppnevnt av delstatsforsamlingen.

  North Dakota

  Tiltak 1: Vil erklære at et menneskeliv begynner ved unnfangelsen i delstatens grunnlov.

  Oregon

  Tiltak 88: Vil oppheve et vedtak i delstatsforsamlingen som legaliserer utstedelse av førerkort til folk som ikke kan bevise at de er borgere eller har oppholdstillatelse.
  Tiltak 90: Vil innføre et nytt valgsystem; det såkalte «top two», som allerede er i effekt i California og Washington.
  Tiltak 91: Vil legalisere marihuana.
  Tiltak 92: Vil påby merking av genmodifisert mat.

  South Carolina

  Tillegg 2: Vil endre delstatens posisjon som Generaladjutant (sjef for nasjonalgarden) fra en folkevalgt til en guvernøroppnevnt stilling.

  South Dakota

  Tiltak 18: Vil øke minstelønnen fra $7.25 til $8.50 i 2015, og deretter inflasjonsjustere den.

  Tennessee

  Tillegg 1: Vil tillate delstatsforsamlingen å lage lover vedrørende abort.
  Tillegg 2: Vil tillate guvernøren å oppnevne dommere, med delstatsforsamlingens godkjennelse.

  Utah

  Tillegg B: Fjerner kravet om at en viseguvernør oppnevnt av delstatsforsamlingen må på valg før det regulære guvernørvalget.

  Washington

  Initiativ 591: Vil forby delstaten å innføre lover om bakgrunnsjekk som er strengere enn de føderale lovene.
  Initiativ 594: Vil pålegge bakgrunnssjekk for alle som vil kjøpe et våpen.

  Jon Henrik Gilhuus
  Jon Henrik Gilhuus
  Valganalytiker for AmerikanskPolitikk.no. Tidligere president av Monticello Society.

  Les også