Mer

  Et flertall av amerikanske delstater får kjønnsnøytrale ekteskapslover

  SCOTUS-PROP8-DOMA WASHINGTON, D.C. — USAs Høyesterett avviser alle ventende saker om likekjønnet ekteskap og lar tidligere avgjørelser stå. Et flertall av amerikanske delstater får dermed kjønnsnøytrale ekteskapslover innen kort tid.

  Årets største sak kan være en ikke-sak. Da retten kom tilbake fra sommerferien på mandag, sa de ni dommerne fort nei takk til å sette et endelig punktum på debatten om likekjønnet ekteskap. De avviste saker fra Indiana, Oklahoma, Virginia, Utah og Wisconsin, noe som betyr at ankerettsdomstolenes avgjørelser blir stående.

  I disse domstolene vant forkjemperne for likekjønnet ekteskap 5-0.

  I første omgang blir forbudene mot likekjønnet ekteskap strøket fra lovbøkene i disse fem delstatene, men ringvirkningene er langt større.

  USAs ankedomstoler dekker flere delstater, og sakene om likekjønnet ekteskap blir derfor stående som presedens. Da er forbudene i delstatene Colorado, Kansas, North Carolina, South Carolina, West Virginia og Wyoming plutselig i konflikt med domstolenes avgjørelser.

  Når delstatene får ordnet opp i papirarbeidet, blir likekjønnet ekteskap lovlig i 30 delstater, pluss Washington, D.C. Det bor over 190 millioner mennesker i disse delstatene. Delstatene som fortsatt forbyr likekjønnet ekteskap blir med andre ord i mindretall.

  Det har skjedd en utrolig utvikling de siste ti årene. Den 17. mai 2004 ble Massachusetts den første delstaten der likekjønnede par kunne gifte seg.

  Veien videre

  Mens lokale myndigheter i Colorado forberedte seg på å utstede vigselsattest til likekjønnede par, varslet South Carolina og West Virginia at de kan gå rettens vei for å tvinge frem en avgjørelse som gjelder deres egne delstater. Disse protestene kommer sannsynligvis ikke til å tas til følge.

  Fire av ni høyesterettsdommere må stemme for at retten skal ta en sak. Mandagens avvisning betyr enten at et flertall dommere ikke ser en grunn til å blande seg inn i en sak som er i ferd med å løse seg selv på delstatsbasis, eller at dommerne venter på en avgjørelse som går imot trenden. En slik avgjørelse kan for eksempel komme fra den mer konservative 5. domskrets, som dekker Lousiana, Mississippi og Texas.

  Demokrater jublet for avgjørelsen, mens de fleste republikanere lot være å kommentere. Unntaket var senator Ted Cruz (R-Texas), som kalte rettens avgjørelse «tragisk og uforsvarlig.» Cruz sa at han vil fremme et forslag om et grunnlovstillegg som definerer ekteskap som mellom en mann og en kvinne.

  Og ja, Cruz har for lengst siktet seg inn på den republikanske nominasjonskampen i 2016.

  Carl Fredrik Straumsheim
  Carl Fredrik Straumsheim
  Utdannet journalist ved University of Maryland, College Park. Har bodd i USA siden 2007.

  Les også