Mer

  Finansminister Lew: Obama-administrasjonen vil innskrenke selskapers utflaggingsmuligheter

  Foto: Center for Strategic & International Studies
  Foto: Center for Strategic & International Studies

  WASHINGTON, D.C.: Finansminister Jacob Lew uttalte mandag at Obama-administrasjonen innen kort tid vil benytte sine fullmakter til å iverksette reguleringer som begrenser amerikanske bedrifters utflyttingsmuligheter.

  Lew er imidlertid klar på at Kongressen er nødt til å vedta omfattende skattereform som forbedrer og forenkler USAs selskapskatt, som ligger helt i verdenstoppen med en rate på 35 %.

  Finansministeren mener det er av kritisk nødvendighet å innføre innskrenkninger på nåværende praksis, som han betrakter som en tilstand der ”amerikanske selskaper belønnes for å flytte beskatningsgrunnlaget sitt utenlands.»

  Temaet for foredraget, som ble arrangert av Urban Institute, en tenketank med tilholdssted i Washington D.C., var Tax Inversion eller skatteflyttingsoppkjøp – en praksis der et amerikansk selskap kjøper et utenlandsk selskap og flytter hovedkvarteret – og beskatningsgrunnlaget – til det respektive landet.

  Selskapsskatt er et tema som får mye oppmerksomhet i Washington om dagen, noe det folksomme lokalet til Urban Institute også vitnet om.

  Innlegget fortsetter under bildet

  Instagram-bilde av panelet etter Lews tale. Foto: Nicolai Buzatu, AmerikanskPolitikk.no

   

  Lew uttalte at selskaper som flagger ut hovedkvarteret for å slippe USAs selskapsskatt utnytter smutthull i skattesystemet, og unndrar seg fra sitt ”sivile ansvar”.

  ”Dette kan være lovlig, men det er galt, og lovene våre bør endres”, sa Lew.

  I fravær av tiltak fra Kongressen mener Lew at utøvende myndigheter kan innføre reguleringer som vil motarbeide bedrifters utflyttingsmuligheter.

  Ifølge Lew kan myndighetene iverksette en rekke potensielle tiltak; eksempelvis kreve at amerikanske selskaper som kjøper opp utenlandske selskaper med hensikt å flytte beskatningsadressen sin må kjøpe opp en langt større andel av selskapet for å kunne flagge ut hovedkvarteret enn de må under dagens reguleringer.

  Lew skisserte en solid økonomisk utvikling etter finanskrisen foran en oppvakt forsamling i Washington D.C.; Økonomien har økt med 6,6 % siden 2009, og produksjonen, bilindustrien og boligprisene har steget betydelig, slik Lew oppsummerte det.

  ”For å fortsette den gode økonomiske trenden er omfattende skattereform helt nødvendig,” sa Lew.

  ”Under dagens system betaler noen bedrifter alt, mens andre betaler nesten ingenting”, hevdet Lew videre.

  Aktuelt tema

  Svært mange amerikanske selskaper har kjøpt opp utenlandske selskaper for å slippe å betale USAs selskapskatt.

  Diskusjonen rundt multinasjonale selskapers internasjonale skatteplanlegging blusset imidlertid opp etter at hamburgerkjeden Burger King i slutten av august annonserte oppkjøp av kafékjeden Tim Hortons, og utflytting til Canada.

  Burger King vil dermed betale 15 % i selskapsskatt til Canada, fremfor 35 % til USA, selv om mesteparten av bedriftens aktiviteter vil koordineres fra USA.

  Venstresiden har reagert med forargelse på Burger Kings skatteflyttingsoppkjøp.

  Senator Sherrod Brown (D-Ohio) har oppfordret til boikott av hamburgerkjeden, mens president Obama har omtalt selskapet som en ”desertør”, som attpåtil støter presidentens anskuelse av ”økonomisk patriotisme”.

  På den andre siden har den amerikanske høyresiden lenge hevdet at USAs høye selskapsskatt reduserer utenlandske selskapers investeringsvilje i USA, og medfører et stort tap av potensielle arbeidsplasser.

  Ifølge Lew har både republikanerne og demokratene signalisert vilje til å reformere USAs kompliserte selskapsskatt, og at utfordringen dermed ligger i å komme frem til et felles kompromiss.

  Finansministeren mener samtidig det er helt avgjørende at en skattereform inkluderer provisjoner som vanskeliggjør bedrifters utflyttingsmuligheter.

  Lew avsluttet med å advare om at Kongressen er nødt til å handle raskt, ettersom flere store amerikanske selskaper innenfor ulike industrier vurderer å flagge ut, for å redusere sitt skattenivå.

  Nicolai Buzatu
  Nicolai Buzatu
  Lærer og skribent på AmerikanskPolitikk.no. Har en master i engelsk og en bachelorgrad i Nord-Amerikastudier fra Universitetet i Oslo.

  Les også