Mer

  AMPOL/RRH-målingen: Svært jevnt i Florida

  AmerikanskPolitikk.no har, som første norske nyhetsside, vært med på å finansiere en meningsmåling for et kongressvalg, nærmere bestemt suppleringsvalget i Floridas 13. distrikt.

  Nå er resultatet av målingen klart: Republikaner David Jolly har 46%, mot 44% for demokrat Alex Sink.

  Av de resterende 10% er halvparten usikre på hva de vil stemme, mens halvparten foretrekker en tredje kandidat (trolig libertarianer Lucas Overby, selv om hans navn ikke ble nevnt i målingen).

  Blant de som allerede har stemt – 53% av de trolige velgerne – har 48% stemt på Sink og 46% på Jolly. Målingen finner også at folk har et positivt inntrykk (66-15) av avdøde kongressmann Bill Young, og at de foretrekker ex-guvernør Charlie Crist (D) fremfor sittende guvernør Rick Scott (R) med en 44-36 margin. Det skal her legges til at Crist er fra kongressdistriktet, noe som sikkert har hatt en viss betydning.

  Velgerne i målingen er litt mer republikanske enn de var ved presidentvalget i 2012, noe som samsvarer med resultatene fra andre suppleringsvalg nylig. Der resultatet i 2012 var 50-49 til Obama, stemte disse velgerne 47-45 for Romney.

  Av andre nøkkeltall med betydning for vektingen kan nevnes at 53% av de spurte var kvinner, mot 47% menn. Hvite utgjorde 89%, mens de bare utgjør 84% i følge siste folketelling. Aldersgruppene er fordelt slik: 18-44 var 15%, 45-65 var 35% og over 65 år var 50%. Disse tallene reflekterer at distriktet har mange pensjonister, som har en høy valgdeltagelse.

  Målingen er tatt opp 25-27 februar av selskapet PMI og har en feilmargin på 6%. Råtallene er vektet av folkene bak nettstedet Red Racing Horses. Deres fullstendige versjon av meningsmålingen kan leses på engelsk her (PDF-fil).

  Jon Henrik Gilhuus
  Jon Henrik Gilhuus
  Valganalytiker for AmerikanskPolitikk.no. Tidligere president av Monticello Society.

  Les også