Mer

  Verdens Mektigste By: Brikkene Faller

  Supremes-GayMarriage

  WASHINGTON, D.C.: Det har knapt gått ett år siden USAs Høyesterett slo et slag for homofiles rettigheter. Nå er det bare et tidsspørsmål før saken vender tilbake til Verdens Mektigste By.

  VerdensMektigsteBy26. juni 2013 finner retten paragraf tre av Defense of Marriage Act (DOMA) grunnlovsstridig. DOMA definerte ekteskap som en institusjon mellom én mann og én kvinne på føderalt nivå. Konsekvensen var at likekjønnede par i delstater som hadde vedtatt kjønnsnøytrale ekteskapslover (13 delstater samt Washington, D.C.), ikke fikk tilgang til over 1100 føderale tjenester.

  Anthony Kennedy forfattet avgjørelsen, men det er hans kollega Antonin Scalias fyrige dissens som får plass i historiebøkene. Scalia kritiserte Kennedy og de fire mer liberale dommerne for juridisk overtramp, og kom med en slippery slope-spådom:

  “Ved å formelt erklære motstandere av likekjønnet ekteskap som anstendighetens fiender, bevæpner flertallet enhver utfordrer av lover som begrenser ekteskap til sin tradisjonelle definisjon,” skrev Scalia.

  I løpet av de siste åtte månedene har flere utfordrere dukket opp, i delstater som Kentucky, Ohio, Oklahoma, Texas, Utah og Virginia. I fire av delstatene har føderale dommere funnet forbud mot likekjønnet ekteskap grunnlovsstridig. I de to andre har dommerne bestemt at myndighetene må anerkjenne likekjønnede ekteskap inngått i andre delstater. Flere dommere har brukt Scalias ord, ment som en advarsel, som juridisk grunnlag.

  Sakene har blitt anket, noe som fører de ett steg nærmere Høyesterett. Der sitter Anthony Kennedy og venter. Etter å ha forfattet de største avgjørelsene som angår homofiles rettigheter i løpet av det siste to tiårene, kan denne saken fort bli kronen på verket?

  Retten hadde muligheten til å sette et endelig punktum på debatten i 2013, da den vurderte forbudet mot likekjønnet ekteskap i California. Da bestemte de ni dommerne at motstanderne ikke kunne argumentere saken i retten, og debatten ble sendt tilbake til delstatene.

  Nå har 18 delstater og Washington, D.C. avgjort saken, mens et halvt dusin vurderer den gjennom rettssystemet. Kan valgåret 2016 også bli året da spørsmålet om likekjønnet ekteskap avgjøres i Høyesterett?

  Carl Fredrik Straumsheim
  Carl Fredrik Straumsheim
  Utdannet journalist ved University of Maryland, College Park. Har bodd i USA siden 2007.

  Les også