Mer

  Morgenkaffen, tirsdag 14. januar: Mer hodebry for Christie mens Høyesterett gir Obama en irettesettelse

  Morgen-Christie

  God morgen! Det er tirsdag, og Mor­gen­kaffen er servert.

  I dag leverer New Jersey-guvernør Chris Christie sin årlige «State of the State»-tale i Trenton, New Jersey. Det ventes at han adresserer broskandalen i starten av talen, før han deretter fokuserer på utdanningsreform.

  «They [The Senate] have an absolute right not to confirm nominees that the president submits.«

  Høyesteretts justitiarius John Roberts om Senatets godkjenning av ansatte i føderale toppstillinger. Mer under dagens nyheter.

  #AMPOL-NYTT

  • USAs Høyesterett uttrykte i går skepsis til president Obamas muligheter til å utnevne personer til ledende offentlige stillinger uten godkjenning fra Senatet. Senatet godkjenner føderale toppstillinger, men presidenten har lov til selv å godkjenne personer når Senatet er i en ”recess” periode. Mandag vurderte Høyesterett hvilke tilfeller som gir presidenten mulighet til å utpeke offentlige ansatte, og nesten alle høyesterettdommerne mente at presidenten kan ha overskredet fullmaktene sine da han ansatte tre personer til National Labor Relations Board (NLRB) i 2012. Den Obama-utnenvte Elena Kagan sa blant annet følgende: «The history is entirely on the Senate’s side, not your side.»
  • 22 % av de 2.2 millionene som registrerte seg for Obamacare tilhørte hovedmålgruppen mellom 18 og 34 år. Antallet såkalte ”unge og sunne” er for lavt til at den første runden med innmeldinger (1. oktober-28. desember) til Obamacares forsikringsmarked kan beskrives en suksess, ifølge en rapport som kom ut mandag.
  • Få dager etter Bridge-gate avsløringene er New Jersey-guvernør Chris Christie (R) nok en gang i hardt vær. Føderale myndigheter etterforsker om guvernøren har misbrukt føderale midler som ble mottatt etter stormen ”Sandy”. Mistanken går ut på at pengene fra hjelpefondet skal ha blitt benyttet på en uhensiktsmessig måte i en turistreklame der Christie og familien selv var med, i et valgår.
  • Obama nedtonet kritikken fra tidligere forsvarsminister Robert Gates om at presidenten tvilte på egen Afghanistan strategi, på mandag: “Just as I have continued to have faith in our mission, most importantly, I’ve had unwavering confidence in our troops and their performance in some of the most difficult situations imaginable. And that job is not yet done. And I do think it’s important for Americans to recognize that we still have young men and women in harm’s way, along with coalition partners who are continuing to make sacrifices and we need to see this job all the way through.” Gates fikk også skryt av presidenten for sin “enestående innsats” som forsvarsminister.
  • Obama til Kongressen i forbindelse med atomavtalen med Iran: «Give diplomacy a chance».
  • Budsjettforhandlere i Kongressens to kamre skal ha kommet til enighet og skal introdusere et budsjettforslag til offentlig pengebruk på totalt 1,012 billioner dollar – noe som vil sikre statsfinansieringen ut året, samt, formodentlig, mer ro i kongressen.
  • Robert Wilkins blir trolig godkjent av senatet som nytt medlem av DCs øverste domstol idag. Presidenten har arbeidet for å øke mangfoldet i justissektoren, og en godkjenning vil være en politisk seier for Obama.

  VALGSNACKS

  Servert av Jon Henrik Gilhuus (@USAvalg):

  • Mindretallsleder Nancy Pelosis høyre hånd, kon­gress­mann George Miller (D-California, 11. kongressdistrikt), som har repre­sen­tert områ­dene nord og øst for San Fran­cisco siden han første gang ble valgt i 1974, vil ikke stille til gjen­valg i 2014. Dis­triktet er bunn­solid demo­kra­tisk (D+17).
  • En repub­li­kansk måling gir senator Mark Warner (D-Virginia) en 51-33 ledelse på den antatte kan­di­daten for repub­li­ka­nerne, tid­li­gere RNC-­for­mann Ed Gille­spie.
  • Tid­li­gere admi­ni­stra­sjons­mi­nister Terry Lynn Land (R) leder 44-36 over kon­gress­mann Gary Peters (D) i senatsracet i Michigan, ifølge kon­ser­va­tive Harper. Klype –>salt.
  • Samme måling gir Michigan-guvernør Mark Snyder (R) en 47-35 ledelse over tid­li­gere kon­gress­mann Mark Schauer (D).

  Du finner mer av dagens Valgsnacks på valgbloggen.

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • I den kommende boken «HRC: State Secrets and the Rebirth of Hillary Clinton» kommer det frem at Hillary Clintons stab skal ha opprettet en nøye utarbeidet hatliste over politikere som sviktet Clinton i hennes mislykkede presidentkampanje i 2008.
  • The Democratic National Committee (DNC) lanserte mandag en reklamekampanje der de går til angrep på Chris Christies lederstil etter bridge-gate avsløringene.

  DAGENS LESESTOFF

  “Reid, Boehner face showdowns on unemployment benefits, farm bill,” av Paul Kane (Washington Post): «Congress heads into a pivotal week on a trio of bills that would reshape how the federal government props up aid to the unemployed and to the farm industry, while making good on a pledge to keep federal agencies open without the brinksmanship of the recent past.” LINK

  TIL SLUTT:

  Har du ett minutt til overs? Klikk her for å svare på noen spørsmål om hva vi bør prioritere i videreutviklingen av AmerikanskPolitikk.no i 2014.


  Mor­gen­kaffen brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen fra mandag til fredag.

  Nicolai Buzatu
  Nicolai Buzatu
  Lærer og skribent på AmerikanskPolitikk.no. Har en master i engelsk og en bachelorgrad i Nord-Amerikastudier fra Universitetet i Oslo.

  Les også