Mer

  Morgenkaffen, torsdag 9. januar: Chris Christie er i hardt vær

  Morgen-Christie

  God morgen! Det er torsdag, og Mor­gen­kaffen er servert.

  «I was offended by his suspicion that any of us would ever write about such sensitive matters.»

  Tidligere forsvarsminister Robert Gates om president Obamas advarsel til «de av dere som jobber med memoarene deres.» Sitatet er ironisk nok hentet fra Gates nye selvbiografi: Duty: Memoirs of a Secretary at War,

  Bonussitat, fra samme bok:

  «Congress is best viewed from a distance — the farther the better — because up close, it is truly ugly. I saw most of Congress as uncivil, incompetent at fulfilling their basic constitutional responsibilities (such as timely appropriations), micromanagerial, parochial, hypocritical, egotistical, thin-skinned and prone to put self (and re-election) before country.»

  #AMPOL-NYTT

  • New Jersey-guvernør Chris Christie (R) er i hardt vær etter avsløringer om at hans egne folk hadde en finger med i bro-skandalen i Fort Lee, New Jersey i fjor høst. Lokale innfartsårer fra Fort Lee til den høyt traffikerte George Washington-broen ble stengt i deler av september. Stengningen skapte trafikkaos, stor misnøye blant innbyggerne i byen, og hodebry for den demokratiske borgermesteren Mark Sokolich (D). Christie-administrasjonen har tidligere hevdet at stengningen var en del av en trafikkstudie som var utenfor deres kontroll. Publiserte e-poster mellom flere Christie-rådgivere tegner imidlertid et noe annet bilde av hva som skjedde i fjor høst. “På tide med trafikkproblemer i Fort Lee”, skrev en av Chrisites rådgivere, noe som forsterker inntrykket av at stengningen i realiteten var hevn mot den demokratiske borgermesteren, som ikke støttet Christies gjenvalg. Du leser mer her.
   • Christie kom omsider med en uttalelse i går ettermiddag: «What I’ve seen today for the first time is unacceptable. I am outraged and deeply saddened to learn that not only was I misled by a member of my staff, but this completely inappropriate and unsanctioned conduct was made without my knowledge.»
  • Rick Klein om tidligere forsvarsminister Robert Gates selvbiografi: «It turns out Robert Gates had a thing or two to say. This new book is a blockbuster on several levels. It’s from an impeccable, respected, true-insider source with only mildly partisan leanings; it directly questions President Obama’s wartime leadership and motivations; it displays particular mistrust and disdain even for Vice President Joe Biden; it tweaks Hillary Rodham Clinton, too, and even hints at a wedge between Obama and Clinton when it comes to White House meddling in national-security affairs. Above all, it confirms many of the worst suspicions about the Obama White House, at a time of significant backsliding in Iraq and lingering concerns in Afghanistan. If you think it’s not worrisome to the Obama inner circle, witness how much time the president is spending with his vice president today.»
  • Tre år etter at kongresskvinnen Gabrielle Giffords (D) ble skutt og nesten drept i Tucson, Arizona, twitrer hun følgende:

  VALGSNACKS

  Servert av Jon Henrik Gilhuus (@USAvalg):

  • Arkansas vise­gu­vernør Mark Darr (R), som har erkjent brudd på reg­lene rundt valg­kamp­fi­nan­sie­ring, nekter å trekke seg, selv om guvernør Mike Beebe (D) og hele del­sta­tens kon­gress­de­le­ga­sjon har bedt ham om det. Mye tyder på at det nå blir riks­rett for å fjerne Darr.
  • Den uav­hen­gige senatskan­di­daten Ed Marks­berry hevder at kam­panjen til den demo­kra­tiske kan­di­daten Alison Lun­dergan Grimes for­søkte å bestikke ham for å få ham til å trekke seg fra Kentuckys senatsvalg. Grimes kam­panje avviser påstandene.
  • Kon­gress­kvinne Carolyn McCarthy (D-New York, 4. kongressdistrikt) vil ikke stille til gjen­valg i dette moderat demo­kra­tiske dis­triktet (D+3). McCarthy har siden juni i fjor slitt med en lunge­kreft­dia­gnose, men ville vært sikret gjen­valg. Dis­triktet er mindre sik­kert uten henne, og var fak­tisk besatt av en repub­li­kaner inntil hun tok det i 1996.
  • Kon­gress­mann Mike McIn­tyre (D-North Carolina, 7. kongressdistrikt) tar heller ikke gjen­valg. Den sen­trums­ori­en­terte demo­kraten over­levde så vidt 2012, og ville aldri kunne føle seg trygg i dette ellers repub­li­kanske dis­triktet (R+12). Uten McIn­tyre holder jeg dette som en klar repub­li­kansk gevinst.

  Du finner mer Valgsnacks på valgbloggen.

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • Super PACen «Ready for Hillary» sonderer terrenget i New Hampshire.
  • I selvbiografien «Duty» hevder tidligere forsvarsminister Robert Gates at Hillary Clinton har forklart president Obama at hennes motstand mot troppeøkningene i Irak i 2007 var politisk fundert.
  • Chris Christie opplever for en gangs skyld motstand. Han står midt i en politisk skandale, noe du leser mer om nedenfor.

  DAGENS LESESTOFF

  «Mens noen sliter med en tunnel sliter Chris Christie med en bro», av Are Tågvold Flaten (AmerikanskPolitikk.no): «Onsdag boltret amerikanske medier seg med e-post-korrespondanse mellom flere av Christies rådgivere. E-postene viser at Christies folk hadde en finger med i bro-skandalen som har vært en snakkis i New Jersey siden den fant sted i september i fjor høst. … Christie-administrasjonen har tidligere hevdet at stengningen var en del av en trafikkstudie som var utenfor deres kontroll. Christie har selv avvist at stengningen hadde noe som helst med borgermester Sokolich å gjøre, som ikke støttet Christies gjenvalg i november i fjor. E-postkorrespondansen mellom flere Christie-rådgivere tegner imidlertid et noe annet bilde av hva som skjedde i fjor høst.» LINK

  TIL SLUTT:

  Dagens forside av New Jersey-avisa The Star-Ledger:


  Mor­gen­kaffen brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen, fra mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også