Mer

  Kampen om arbeidsledighetstrygden

  BoehnerTelefonObama
  Speaker of the House John Boehner (R-Ohio) i telefonen med president Barack Obama. Foto: Caleb Smith.

  Starten på 2014 preges av kampen om arbeidsledighetstrygden. Hva er status i Kongressens to kamre?

  La meg starte med Senatet, som på tirsdag stemte for at lov­for­slaget om å utvide arbeids­le­dig­hets­trygden i tre måneder for 1,3 mil­lioner ame­ri­ka­nere skal behandles.

  Seks repub­li­ka­nere støttet demo­kra­tene, og resul­tatet ble 60 mot 37 stemmer i favør av å vur­dere lov­for­slaget.

  Dette regnes som et stort steg i ret­ning av å vedta lov­for­slaget i Senatet, og det vil muli­gens stemmes over alle­rede neste uke.

  Hvis lov­for­slaget blir god­kjent i Senatet vil det bli sendt til behand­ling i det republikansk-kontrollerte Repre­sen­tan­tenes hus. Her har mange sig­na­li­sert mot­stand mot å utvide den føde­rale arbeids­le­dig­hets­trygden uten til­sva­rende budsjettreduksjoner.

  Speaker i Huset, John Boehner (R-Ohio) uttalte føl­gende etter avstem­ningen i Senatet:

  “One month ago I per­so­nally told the White House that another exten­sion of tem­po­rary emer­gency unemp­loy­ment bene­fits should not only be paid for but include somet­hing to help put people back to work. To date, the pre­si­dent has offered no such plan. If he does, I’ll be happy to discuss it, but right now the House is going to remain focused on growing the eco­nomy and giving America’s unemp­loyed the inde­pen­dence that only comes from fin­ding a good job.”

  Pre­si­dent Obama opp­fordrer på sin side Kon­gressen til å stemme for å utvide arbeids­le­dig­hets­trygden så fort som mulig.

  Vi kommer tilbake med mer.

  Saken er hentet fra onsdagens utgave av Morgenkaffen.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også