Det er 13. desember og vi tar en titt på 2013s beste valgkampmaskineri.

13-des

Washington Posts «The Fix» har kåret 2013s beste valgkampmaskineri. Her er det ikke snakk om den beste kandidaten, men om den best gjennomførte valgkampen, alt tatt i betraktning.

Vinneren: Terry McAuliffes guvernørkampanje i Virginia.

Jon Henrik Gilhuus skrev følgende før valget i november:

«Demo­kra­tene stiller med den tid­li­gere føde­rale parti­for­mannen og nærings­dri­vende Terry McAu­liffe, som er en nær venn av ekte­paret Clinton. Flere felles bekjente jobber med guver­nør­kam­panjen, og mange anser den som en for­be­re­delse på et pre­si­dent­kan­di­datur for Hillary Clinton i 2016. … Målin­gene viser at vel­gerne er mis­for­nøyde med begge kan­di­dater, men McAu­liffe er noe mindre upo­pulær enn Cuc­ci­nelli, og det synes til­strek­kelig.»

«Juriens» begrunnelse:

1. Han samlet inn massevis av penger.

2. Han holdt seg «on message»

3. Han brukte teknologi for å gjenskape Obama-koalisjonen blant unge og minoriteter.

McAuliffes beste valgkampvideo:


I årets jule­ka­lender ser vi til­bake på året som har gått og løfter fram både viktige og uviktige hendelser.

2 Kommentarer