Mer

  Julekalenderen, 13. desember: 2013s beste valgkampmaskineri

  Det er 13. desember og vi tar en titt på 2013s beste valgkampmaskineri.

  13-des

  Washington Posts «The Fix» har kåret 2013s beste valgkampmaskineri. Her er det ikke snakk om den beste kandidaten, men om den best gjennomførte valgkampen, alt tatt i betraktning.

  Vinneren: Terry McAuliffes guvernørkampanje i Virginia.

  Jon Henrik Gilhuus skrev følgende før valget i november:

  «Demo­kra­tene stiller med den tid­li­gere føde­rale parti­for­mannen og nærings­dri­vende Terry McAu­liffe, som er en nær venn av ekte­paret Clinton. Flere felles bekjente jobber med guver­nør­kam­panjen, og mange anser den som en for­be­re­delse på et pre­si­dent­kan­di­datur for Hillary Clinton i 2016. … Målin­gene viser at vel­gerne er mis­for­nøyde med begge kan­di­dater, men McAu­liffe er noe mindre upo­pulær enn Cuc­ci­nelli, og det synes til­strek­kelig.»

  «Juriens» begrunnelse:

  1. Han samlet inn massevis av penger.

  2. Han holdt seg «on message»

  3. Han brukte teknologi for å gjenskape Obama-koalisjonen blant unge og minoriteter.

  McAuliffes beste valgkampvideo:


  I årets jule­ka­lender ser vi til­bake på året som har gått og løfter fram både viktige og uviktige hendelser.

  Redaksjonen
  Redaksjonen
  Amerikansk politikk - på norsk! Opprettet i 2010 med mål om å levere en balansert og faktabasert dekning av amerikansk politikk.

  Les også