Mer

  Påmeldingsfristen ute i Texas – II

  Påmeldingsfristen til valg til Representantenes Hus fra Texas gikk ut mandag, bortsett fra i sete 36. Valglovene i Texas tilsier nemlig at dersom en kongressmann ikke tar gjenvalg, utsettes fristen en uke (California har en lignende bestemmelse). Alle de andre 35 representantene går for gjenvalg og selv om antallet kandidater er høyt, er det bare et par nominasjoner som er reelt interessante.

  Distrikt 1: Ingen primærvalg.

  Distrikt 2: Ingen primærvalg.

  Distrikt 3: Kongressmann Sam Johnson utfordres av tre uinteressante republikanere; Cami Dean, veteran Harry Pierce og Joshua Love­less. Klar renominasjon.

  Distrikt 4: Kongressmann Ralph Hall er 90, men går for gjenvalg. Her har en seriøs motkandidat meldt seg; tid­li­gere føderal anklager John Ratc­liffe. Han har gode kontakter og muligheter til å samle inn penger. De andre republikanerne er eien­doms­megler Tony Arter­burn, bil­del­for­handler Lou Gig­liotti, tid­li­gere bystyre­medlem John Stacy, og akti­vist Brent Lawson. Hall er en institusjon i sitt distrikt, men dette kan bli året han møter veggen.

  Distrikt 5: Ingen primærvalg.

  Distrikt 6: Kongressmann Joe Barton (R) utfordres internt av løn­nings­ar­beider Frank Kuchar. Klar renominasjon.

  Distrikt 7: Kon­gress­råd­giver James Cargas stiller igjen for demokratene, men utfordres internt av forret­nings­kvinne Lissa Squiers. Distriktet forblir uansett republikansk.

  Distrikt 8: Kongressmann Kevin Brady (R) utfordres internt av veteran Craig McMichael.

  Distrikt 9: Ingen primærvalg.

  Distrikt 10: Ingen primærvalg.

  Distrikt 11: Veteran Wade Brown stiller mot representant Mike Conaway (R) internt. Renominasjon.

  Distrikt 12: Ingen primærvalg.

  Distrikt 13: Kongressmann William Thornberry (R) får intern kon­kur­ranse fra vete­rinær Pam Barlow og finans­plan­legger Elaine Hays. Han skal være helt trygg.

  Distrikt 14: Pante­låner Don Brown og Buck Willis stiller for demo­kra­tene i et svært republikansk distrikt.

  Distrikt 15: Ingen primærvalg.

  Distrikt 16: Ingen primærvalg.

  Distrikt 17: Ingen primærvalg.

  Distrikt 18: Ingen primærvalg.

  Distrikt 19: Kongressmann Randy Neugebauer (R) får konkurranse fra kirurg Donald May og tid­li­gere fyl­kes­parti­for­mann Chris Winn. Trygg renominasjon.

  Distrikt 20: Ingen primærvalg.

  Distrikt 21: For­ret­nings­mann Matt McCall og Chris Smith stiller mot kongressmann Lamar Smith (R) internt. Trygg renominasjon.

  Distrikt 22: Inge­niør Mark Briscoe og Mark Gibson stiller for demo­kra­tene. Vinneren vil tape i november.

  Distrikt 23: Dette er det eneste setet i hele Texas som er jevnt, i alle fall på papiret. På republikansk side vil tid­li­gere kon­gress­mann Quico Canseco gå for omkamp, men han har ikke samlet inn mye penger og har i det hele tatt virket lite entusiastisk så langt. Hovedkonkurrenten i primærvalget er trolig tid­li­gere CIA-agent Will Hurd, som har samlet inn en del og som tok 47% mot Canseco i nominasjonen i 2010. Lege og konservativ aktivist Robert Lowry stiller også.

  Distrikt 24: Ingen primærvalg.

  Distrikt 25: Stuart Gourd og Marco Mon­toya stiller for demo­kra­tene. Vinneren moses i november.

  Distrikt 26: For­ret­nings­mann Joel Krause og Divenchy Watrous stiller mot kongressmann Michael Burgess internt. Trygg renominasjon.

  Distrikt 27: Ingen primærvalg.

  Distrikt 28: Ingen primærvalg.

  Distrikt 29: Ingen primærvalg.

  Distrikt 30: Kongresskvinne Bernice Johnson (D) får intern kon­kur­ranse fra del­stats­re­pre­sen­tant Bar­bara Caraway og Jerry Lee Brashear-Modica. Johnson er noe omstridt internt, men slo tilbake nettopp Caraway i forrige nominasjonsvalg.

  Distrikt 31: Ingen primærvalg.

  Distrikt 32: Kongressmann Pete Sessions (R) får intern kon­kur­ranse fra helse­kon­su­lent Katrina Pierson. Renominasjon.

  Distrikt 33: Kongressmann Mark Veasey (D) er sårbar internt for den rette lati­no­kan­di­daten, men eneste motstand kommer fra forretningsmannen Tom San­chez, som neppe er noen trussel.

  Distrikt 34: Ingen primærvalg.

  Distrikt 35: Ingen primærvalg.

  Distrikt 36: Kongressmann Steve Stockman går for Senatet. Seks repub­li­ka­nere kjemper om nomi­na­sjonen i dette trygge setet, men påmeldingsfristen her går altså ikke ut før mandag 16. desember. Kandidatene så langt er bystyre­medlem og advokat John Amdar, kon­gress­råd­giver Doug Centilli, entreprenør og tid­li­gere dommer Phil Fitz­gerald, advokat Chuck Meyer, for­ret­nings­mann og tid­li­gere bystyre­medlem Kim Mor­rell og Dave Norman.

  Centilli er tidligere stabssjef for kongressmann Kevin Brady, som tidligere har representert ca 40% av dette distriktet og må anses som favoritt.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også