Mer

  Påmeldingsfristen er ute i Texas – III

  Tredje og siste del av «soga om Texas» vil omhandle delstatsvervene. Texas har en del; syv verv skal fylles på delstatsnivå og de fleste har ganske interessante og åpne primærvalg.

  Guvernørembetet er faktisk et av de minst spennende valgene. Rick Perry tar ikke gjenvalg og flørter alt med et nytt presidentkandidatur. Justisminister Greg Abbott har vært guvernør på vent i en god stund allerede, og kommer til å feie bordet med sine interne konkurrenter; kommentator Lisa Fritsch, akti­vist og Texas-sepa­ra­tist Larry Kilgore og media­kon­su­lent Miriam Mar­tinez.

  På demokratisk side får delstatssenator Wendy Davis symbolsk motstand fra dommer Ray Madrigal.

  Viseguvernørembetet anses av mange som like viktig i Texas som guvernørvervet. Viseguvernøren utnevner lederskapet i delstatssenatet og har potensielt meget stor innflytelse over delstatsforsamlingens gjøren og laden. Sittende viseguvernør David Dewhurst (R) tapte overraskende senatsnominasjonen til Ted Cruz i 2012, men tar gjenvalg til en fjerde periode. Han utfordres internt av tre forholdsvis tunge navn og er ikke på noen måte sikret å få fortsette. Disse tre er land­bruks­kom­mi­sjonær Todd Staples, del­stats­se­nator Dan Pat­rick og land­kom­mi­sjonær Jerry Pat­terson. Med fire tunge navn er det vel sannsynlig at dette valget går til andre omgang i mai.

  Texas avskaffet det folkevalgte finansministervervet på 9o-tallet, men har fortsatt en comptroller, som har en slags revisorrolle for offentlige organer. Dagens comptroller, Susan Combs, tar ikke gjenvalg og del­stats­se­nator Glenn Hegar, del­stats­re­pre­sen­tant Harvey Hil­der­bran, syke­pleier Debra Medina (som stilte mot Perry i primærvalget i 2010) ) og tid­li­gere del­stats­re­pre­sen­tant Raul Torres kjemper alle om den republikanske nominasjonen. Igjen er det sannsynlig med en ny runde her.

  Som nevnt stiller justisminister Greg Abbott til guvernør. Del­stats­re­pre­sen­tant Dan Branch, del­stats­se­nator Ken Paxton og jern­bane­kom­mi­sjonær Barry Smit­herman kjemper om den republikanske nominasjonen.

  Landbrukskommisjonær Todd Staples sikter mot viseguvernør, og her stiller de tid­li­gere del­stats­re­pre­sen­tan­tene Sid Miller og Tommy Mer­ritt, bor­ger­mester J. Allen Carnes, advokat Eric Opiela og Joe Cotton i det repulikanske primærvalget.

  På demokratisk side blir det strid mellom coun­try­mu­siker og tid­li­gere uav­hengig guver­nør­kan­didat (i 2006) Kinky Friedman, Hugh Fitz­sim­mons og Jim Hogan.

  Også landkommisjonær Jerry Paterson går for opprykk. Sønnen til Jeb Bush og nevøen til «W», advokat George P. Bush har annon­sert at han stiller; han får intern kon­kur­ranse fra tek­no­logi­kon­su­lent David Watts i det republikanske primærvalget. Bush skal ha den støtten og den pengestrømmen han trenger i dette racet.

  Det siste politiske vervet på delstatsnivå er en av tre såkalte «jernbanekommisjonærer». Pussig nok har de ingenting med jernbane å gjøre, men fungerer som et kontrollorgan for bruk av delstatens naturressurser. De velges på rullerende valg for seks år av gangen og denne gang er det kommisjonær 3 som er på valg. Barry Smitherman stiller imidlertid til justisminister, og geolog Becky Berger, advokat Malachi Boyuls, olje­in­ge­niør Ryan Sitton og tid­li­gere del­stats­re­pre­sen­tant Wayne Chris­tian kjemper om den republikanske nominasjonen.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også