Mer

  11. desember: Budsjettavtale i Washington

  Morgen-RyanMurray

  God morgen! Det er onsdag, vi skriver 11. desember, og Mor­gen­kaffen er servert.

  I årets kombinerte jule­ka­lender og årskavalkade ser vi til­bake på året som har gått og løfter fram både viktige og uviktige hendelser. Dagens tema: «House of Cards»!

  11-des
  Klikk på bildet for å komme til julekalenderen.

  DAGENS SITAT:

  «… it is a singular honor to be with you today, to celebrate a life like no other. To the people of South Africa — people of every race and walk of life — the world thanks you for sharing Nelson Mandela with us. His struggle was your struggle. His triumph was your triumph. Your dignity and your hope found expression in his life. And your freedom, your democracy is his cherished legacy.»

  President Barack Obama under gårsdagens minneseremoni for Nelson Mandela i Sør-Afrika. Du ser hele talen her:

  httpv://youtu.be/SggOsfjsL0c

  #AMPOL-NYTT

  • Kon­gress­mannen Paul Ryan (R-Wisconsin, 1. kon­gress­dis­trikt) og senator Patty Murray (D-Washington), lederne for bud­sjett­ko­mi­teene i hen­holdsvis Repre­sen­tan­tenes hus og Senatet, annonserte i går en toårig budsjettavtale. Avtalen innebærer ikke en heving av gjeldstaket, som nås 7. februar 2014, men man unngår en government shutdown i denne omgang. Jeg kommer tilbake med mer om avtalen og de politiske konsekvensene av den senere. Hovedpunktene:
   • Budsjettets utgiftsrammer (discretionary) for budsjettåret 2014 settes på 1,012 billioner dollar. Det er lavere enn demokratene hadde håpet på, og høyere enn republikanerne ønsket.
   • Underskuddet skal kuttes med 23 milliarder dollar.
   • Avtalen innebærer blant annet 63 milliarder dollar i såkalt «sequester relief», det vil si finansiering av poster som har lidd under de automatiske budsjettkuttene som slo inn tidligere i år.
   • Republikanerne i Representatenes hus satser på å stemt over forslaget innen fredag. Det sendes deretter til Senatet.
  • Banking-komiteen i Senatet har konkludert med at de utsetter behandlingen av nye sanksjoner mot Iran. Formannen av komiteen, senator Tim Johnson (D-South Dakota), sa han konkluderte med en utsettelse etter samtaler med president Obama og utenriksminister John Kerry: «The President and Secretary Kerry have made a strong case for a pause in Congressional action on new Iran sanctions, so I am inclined to support their request and hold off on Committee action for now.»
  • Under gårsdagens minneseremoni for Nelson Mandela håndhilste president Obama på Cubas Raul Castro. Det får vi nok høre en del om fra høyresiden i USA i dagene framover.
   • Senator Ted Cruz (R-Texas), som er sønn av en cubaner og som også deltok på gårsdagens minneseremoni, gjorde for eksempel et poeng av å reise seg og gå da Castro talte.
   • Senator John McCain (R-Arizona) svarte følgende da han fikk spørsmål om håndhilsningen: «Neville Chamberlain shook hands with Hitler

  VALGSNACKS

  Påmeldingsfristen gikk i går ut i Texas, og valgbloggeren vår Jon Henrik Gilhuus ser nærmere på de ulike valgene dette omfatter her. Texas er en gigantstat, og Gilhuus har derfor delt innlegget i tre. Første del tar for seg senatsvalget. Et lite utdrag:

  • Repub­li­ka­nernes sjefs­inn­pisker i Senatet, John Cornyn tar gjen­valg, men får meget over­ras­kende intern kon­kur­ranse fra kon­gress­mann Steve Stockman, som endret sine valg­pa­pirer rett før fristen løp ut. Cornyn er mer kon­ser­vativ enn f.eks. Richard Lugar, som tapte sitt sete for en intern kon­kur­rent i Indiana i 2012, men hans posi­sjon som nest­leder i parti­gruppen gjør at han av og til må inngå kom­pro­misser (gruppe­lederMitch McCon­nell har samme pro­blem i Kentucky). I til­legg kommer at del­sta­tens andre senator er den ikke ukjente Ted Cruz, som har gjort seg godt kjent meget raskt med sin kom­pro­miss­løse kon­ser­va­tisme som bla. var en stor pine for par­tiet under bud­sjett­stri­dig­he­tene tid­li­gere i høst. Cruz har nektet å støtte Cornyns gjen­valg; for­melt fordi han vil holde seg unna alle senats­val­gene i 2014, men man kan ha ham mer enn mis­tenkt for å bevisst legge sten til byrden for Cornyn.
  • Stockman er en av de desi­dert mest kon­ser­va­tive med­lemmer av Repre­sen­tan­tenes hus. Han ble berømt i repub­li­kanske kretser da han slo ut Texas-demokraten Jack Brooks i jubel­året 1994 (Brooks hadde sittet i 42 år), men hans stjerne dalte fort da han tapte i 1996. Han gjorde come­back i 2012 i et av lan­dets mest repub­li­kanske seter. Selv om han frem til nå har holdt en lavere profil enn man kunne for­vente har han fort­satt en lang rekke mildt sagt kon­tro­ver­si­elle utta­lelser i baggasjen.
  • Har så Stockman noen sjanse? Les videre!

  Andre valgsnacks, også dette servert av Gilhuus:

  • Tid­li­gere San Diego-bor­ger­mester Bob Filner (D) er dømt til hus­ar­rest og betinget fengsel, men slipper soning fore­løpig i følge en lokal domstol.
  • Det er full fami­lie­krise blant etter­kom­merne etter kon­gress­mann Bill Young (R-Florida, 19. kongressdistrikt). Enken støtter Youngs tid­li­gere råd­giver David Joly, mens junior støtter del­stats­re­pre­sen­tant Kathleen Peters.
  • Nat­tens sup­ple­rings­valg i Massachusetts 5. kongressdistrikt ble vunnet av den demo­kra­tiske del­stats­se­na­toren Kathe­rine Clark.
  • Demo­kra­tenes kan­didat til vise­gu­vernør i Ohio, Eric Kearney, trakk seg tirsdag. Kearney hadde fått stadig mer kri­tikk de siste ukene for sin rotete per­son­lige økonomi og for å skylde flere hundre tusen dollar i skatt. Guver­nør­kan­didat Ed Fitz­Gerald må nå finne en ny «run­ning mate».
  • Senatet god­kjente tirsdag utnev­nelsen av kon­gress­mann Mel Watt (D-North Carolina, 12. kongressdistrikt) til å lede det føde­rale bolig­by­rået som skal føre oppsyn med pante­låns­gi­gan­tene Freddie Mac og Fannie Mae. Så fort Watt går av, vil det bli utlyst et nyvalg i dette demo­kra­tiske distriktet.

  Du finner mer av dagens valgsnacks på valgbloggen.

  TIL SLUTT:

  Danmarks Helle Thorning-Schmidt med Obama (og Michelle) i går…

  Selfie


  Klikk her og abonnér, så ser­veres «Morgenkaffen» i inn­boksen din hver morgen, fra mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også