massachusettsI natt, norsk tid, avholdes et suppleringsvalg til Representantenes Hus fra det 5. kongressdistriktet i Massachusetts. Distriktet er solid demokratisk (D+14), og den reelle spenningen ble utløst ved primærvalget 15. oktober, der den demokratiske nominasjonen ble vunnet av delstatssenator Katherine Clark, med 32%.

Den republikanske nominasjonen ble vunnet av advokat Frank Addivinola, som har samlet inn ca 1/14-del av Clark. Jeg har, av naturlige grunner, klassifisert dette valget som trygt demokratisk.

I tillegg til de to store partiene, stiller finanskonsulent James V. Aulenti og advokat Jim Hall som uavhengige. Du kan følge opptellingen her.