11-des

Det er 11. desember og vi tar et tilbakeblikk på første sesong av tv-serien «House of Cards». Sesong 2 er like rundt hjørnet!

Første sesong av Netflix-serien «House of Cards» ble sluppet 1. februar. Sesongen består av 13 epi­soder, og den tar oss med på inn­siden av makt­spillet i Wash­ington, D.C.

Vi får se skygge­siden av USAs poli­tiske hoved­stad – og av ame­ri­kansk poli­tikk gene­relt – og seriens ver­sjon av D.C. er akkurat så kor­rupt som man kan få inn­trykk av fra utsiden. Det blir under­hol­dende. Meget underholdende.

For enhver pris. Frank Under­wood (som spilles av Kevin Spacey) er demo­kra­tenes majo­ri­tets whip i Repre­sen­tan­tenes hus, men han sikter høyere. Under­wood er fra South Caro­lina, sitter i uten­riks­ko­mi­teen, og er over­be­vist om at han kommer til å bli utnevnt som uten­riks­mi­nister av den nyvalgte pre­si­denten. Slik går det imid­lertid ikke. Under­wood føler seg snytt, og må tenke nytt. Hvordan kan han skaffe seg bedre kort på hånden, for å oppnå det han vil?

Zoe Barnes (som spilles av Kate Mara) er en ung jour­na­list som jobber med kje­de­lige lokal­saker for avisa The Wash­ington Herald. I likhet med Under­wood sikter hun høyere. Hun vil dekke Kon­gressen, hun vil blogge om ame­ri­kansk poli­tikk, og hun vil opp og frem for enhver pris.

Det er dyna­mikken mellom disse to som driver his­to­rien. De er skrup­pel­løse, og bruker hver­andre for å oppnå sine egne mål.

Du leser resten av vår anmeldelse av første sesong her.

Traileren til andre sesong:

Hele sesong 2 slippes på Netflix 14. februar 2014.


I årets jule­ka­lender ser vi til­bake på året som har gått og løfter fram både viktige og uviktige hendelser.