Mer

  Julekalenderen, 8. desember: Et stort år for homofiles rettigheter i USA

  Det er 8. desember og vi tar turen tilbake til en historisk junidag for homofiles rettigheter i USA.

  8-des

  Den 26. juni, 17 år etter innføringen av The Defense of Marriage Act (DOMA), kunne like­kjøn­nede par i 13 del­stater og Wash­ington, D.C. juble for at deres ekte­skap ble like­stilt med hete­ro­file pars. Et knapt flertall av dommerne i Høyesterett fant DOMA grunn­lovs­stridig.

  Retten stemte 5-4 for at de føde­rale myn­dig­he­tene ikke kan defi­nere ekte­skap som en institusjon mellom en mann og en kvinne.

  Avgjø­relsen inn­e­bar at ekte­feller i del­stater der like­kjønnet ekte­skap er lovlig får til­gang til over 1100 føde­rale tje­nester som tid­li­gere var for­be­holdt hete­ro­file par.

  Høyesterett avviste sam­tidig Hol­lings­worth v. Perry, saken som utfordret Cali­for­nias forbud mot like­kjønnet ekteskap, kjent som Proposition 8. Retten valgte å avvise saken på grunn av at par­tene manglet juri­disk grunnlag. I praksis betydde dette at like­kjønnet ekte­skap igjen ble lovlig i Cali­fornia.

  Siden juni har likekjønnet ekteskap blitt lovlig i Hawaii, mens Illinois har tatt et stort steg i samme retning. Trenden ser ut til å fortsette i 2014.


  I årets jule­ka­lender ser vi til­bake på året som har gått og løfter fram både viktige og uviktige hendelser.

  Redaksjonen
  Redaksjonen
  Amerikansk politikk - på norsk! Opprettet i 2010 med mål om å levere en balansert og faktabasert dekning av amerikansk politikk.

  Les også