Mer

  6. desember: Washington minnes Mandela

  Morgen-Mandela

  God morgen! Det er fredag, vi skriver 6. desember, og Mor­gen­kaffen er servert. #FunFactFredag publiseres som vanlig klokken 11.

  I årets jule­ka­lender ser vi til­bake på året som har gått og løfter fram både viktige og uviktige hendelser. Du finner til enhver tid dagens utgave øverst til høyre på nettsiden. Dagens tema: Juledekorasjoner i Det hvite hus.

  6-des
  Klikk på bildet for å komme til julekalenderen.

  DAGENS SITAT:

  ”He no longer belongs to us, he belongs to the ages. Let us pause and give thanks for the fact that Nelson Mandela lived — a man who took history in his hands, and bent the arc of the moral universe toward justice.”

  President Barack Obama om Nelson Mandela, som døde i går. Mandela ble 95. Du leser hele uttalelsen her.

  #AMPOL-NYTT

  • Nelson Mandela er død, og Washington hedrer Mandiba.
  • Washington Post ser på «de 10 mest interessante tingene» Mandela har sagt i løpet av sitt liv. Mer om Mandela under dagens lesestoff.
  • John Boener (R-Ohio) uttalte torsdag at han er håpefull til at demokratene og republikanerne Kongressen kommer til enighet i budsjettforhandlingene innen tidsfristen den 13. desember. Han understreker samtidig at mye gjenstår. Boehner sa også at han ikke har sett noen utvikling i forhandlingene om landbruksloven, som blant annet inneholder subsidier til matkuponger; her vil republikanerne ha omfattende endringer, i strid med demokratenes ønsker.
  • I en pressekonferanse i Jerusalem torsdag forsikret USAs utenriksminister John Kerry Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at USA vil opprettholde viktige sanksjoner mot Iran.
  • Senator Rand Paul (R-Kentucky) foreslo torsdag en plan om store skattekutt i områder der arbeidsledigheten er 50 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, blant annet i kriserammede Detroit. Paul vil sette opp såkalte ”Economic Freedom Zones”, som et alternativ til offentlig økonomisk stimulering.
  • Kun 29 % av amerikanere uten helseforsikring mellom 18-29 år sier de kommer til å tegne forsikring gjennom Obamacare. Over halvparten i samme aldersgruppe er motstandere av helsereformen, mens et flertall tror loven vil gjøre helseforsikring dyrere, ifølge en IOP-meningsmåling.
  • En Gallup-meningsmåling viser dessuten at 28 % av amerikanere uten helseforsikring heller vil betale bøter enn å tegne forsikring gjennom Obamacare.

  VALGSNACKS

  • California-guvernør Jerry Brown (D) er en av de mer popu­lære i landet, med 58 % jobb­opp­slut­ning og 40 prosentpoengs ledelse på et par aktu­elle republikanere.
  • På spørsmål om republikanerne bør støtte homofile kandidater svarte speaker of the House John Boehner (R-Ohio): «I do».
  • Meningsmålingene til senator Kay Hagan (D-North Carolina) synker i forkant av mellomvalgene 2014, formodentlig på grunn av problemene med Obamacare. Nå får Hagan imidlertid drahjelp av den demokratiske gruppen Senate Majority PAC, som sponser en 30 sekunders reklame som fremhever de positive sidene med helsereformen og som beskylder republikanerne for å jobbe for forsikringsselskapene.
  • Ohio-demo­kra­tenes vise­gu­ver­nør­kan­didat Eric Kearney skylder visstnok rundt 1 mil­lion dollar i skatte til diverse myn­dig­heter. Dette har naturlig nok kom­pli­sert valg­kampen til guver­nør­kan­didat Ed Fitz­Gerald, som prøver å fremstå som en refor­mator og i til­legg får det nok mange til å stille spørsmål ved vur­de­rings­evnen hans.
  • Speaker John Boehner (R-Ohio) vedgår at republikanerne har et ”kvinneproblem”: ”You look around the Congress, there are a lot more females in the Democratic caucus than there are in the Republican caucus. And some of our members just aren’t as sensitive as they ought to be.”

  Du finner mer valgsnacks på valgbloggen.

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • President Obama ønsket ikke å sammenligne kvalitetene til tidligere utenriksminister Hilary Clinton og visepresident Joe Biden i et intervju på MSNBC. Han uttalte imidlertid følgende: ”They’ve got different strengths, but both of them would be outstanding presidents”.

  DAGENS LESESTOFF

  «Nelson Mandela, South Africa’s Liberator as Prisoner and President, Dies at 95» av Bill Keller (New York Times): «Nelson Mandela, who led the emancipation of South Africa from white minority rule and served as his country’s first black president, becoming an international emblem of dignity and forbearance, died Thursday. He was 95. … Mr. Mandela had long declared he wanted a quiet exit, but the time he spent in a Pretoria hospital in recent months was a clamor of quarreling family, hungry news media, spotlight-seeking politicians and a national outpouring of affection and loss. The vigil even eclipsed a recent visit by President Obama, who paid homage to Mr. Mandela but decided not to intrude on the privacy of a dying man he considered his hero. Mr. Mandela will be buried, according to his wishes, in the village of Qunu, where he grew up. The exhumed remains of three of his children were reinterred there in early July under a court order, resolving a family squabble that had played out in the news media.” LINK

  ”Nærmer Kongressen seg en budsjettavtale, uten spillet og dramaet vi har blitt vant til?”, av Kristian Aaser (AmerikanskPolitikk.no): ”Oktober var preget av bud­sjett­spillet i Wash­ington og ned­steng­ningen av de føde­rale myn­dig­he­tene. Nå for­handles det frem mot tids­fristen den 13. desember for å unngå at mye av det samme gjentar seg. Det vik­tigste først: Flere kilder peker i ret­ning av at repub­li­ka­nerne i Repre­sen­tan­tenes hus og demo­kra­tene i Senatet er nær­mere en bud­sjett­av­tale enn de har vært tidligere. Kon­gress­mannen Paul Ryan (R-Wisconsin, 1. kon­gress­dis­trikt) og senator Patty Murray (D-Washington), lederne for bud­sjett­ko­mi­teene i hen­holdsvis Repre­sen­tan­tenes hus og Senatet, vur­derer visstnok en plan som inn­e­bærer let­telser innenfor områ­dene som har vært har­dest rammet av «seques­teren» – de auto­ma­tiske bud­sjett­kut­tene som slo inn tid­li­gere i år. Den skis­serte avtalen inn­e­bærer at omfanget av det totale bud­sjettet blir i området 967 mil­li­arder til litt over 1 bil­lion dollar.” LINK

  Helt til slutt…

  The New Yorker har ryddet forsiden til en ung Mandela:

  MandelaNewYorker


  Klikk her og abonnér, så ser­veres «Morgenkaffen» i inn­boksen din hver morgen fra mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Programleder av podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også