Mer

  Påmeldingsfristen er ute i Illinois

  Påmeldingsfristen gikk ut i Illinois på mandag. Alle kongressmedlemmene, inkludert senator Dick Durbin tar gjenvalg. Det gjør også de fleste delstatspolitikerne, med unntak av viseguvernøren og finansministeren. Nominasjonsvalgene gjennomføres i en runde, den 18. mars.

  Senator Dick Durbin har ingen konkurrenter til den demokratiske nominasjonen. På repub­li­kansk side stiller del­stats­se­nator Jim Ober­weis, som har en del penger som med­eier i et stort mei­eri­kon­sern. Han har tid­li­gere tapt valg og nomi­na­sjons­valg til Senatet, Huset og til guver­nør­em­betet, men han er best kjent og desidert best finansiert av de republikanske kandidatene. Andre navn er økonom Armen Alvarez, laste­bil­sjåfør Bill Lee og kon­su­lent Doug Truax.

  Illinois har 18 kongressrepresentanter, men kun en håndfull primærvalg som har noen interesse. I distriktene 1, 5, 6, 12 og 15 er det ingen konkurranse om nominasjonene overhodet.

  I det 2. kongressdistrikt får den forholdsvis nybakte representanten Robin Kelly, som ble valgt i et suppleringsvalg for avgåtte Jesse Jackson Jr tidligere i år, ubetydelig konkurranse fra Marcus Lewis og Charles Reyburn.

  I det 3. slåss finansrådgiver Diane Harris mot blomsterfohandler Sharon Brannigan om den republikanske nominasjonen.

  I det 4. får kongressmann Luis Gui­t­errez konkurranse fra for­sik­rings­agent Alex­andra Eiden­berg og aktivist Jorge Zavala. Ingen av dem skal utgjøre noen fare.

  Det 7. distriktet er et 50% svart område som representeres av Danny Davis. Han utfordres internt av for­ret­nings­mann Dan Roche.

  I det 8. kjemper helse­kon­su­lent Manju Goel og veteran Larry Kai­fesh om den repub­li­ka­nske nominasjonen. Goel har samlet inn desidert mest penger.

  Det 9. er et av de mest demokratiske områdene i landet som ikke er befolket av minoriteter, men det avholder ikke to republikanere fra å kjempe om nominasjonen; logis­tikk­ar­beider David Earl Wil­liams og lærer Susanne Atanus.

  I det 10. distrikt må kongressmann Brad Schneider slå politisk ukjente Arlene Hickory, noe som skulle være lett overkommelig.

  Kongressmann Bill Foster vant en overlegen seier mot en republikansk kongresskvinne i det omtegnede 11. distriktet, men det forhindrer ikke hele fem republikanere fra å stille her. Favorittene er delstatsrepresentant Darleen Senger og skolestyremedlem Chris Balkema, men også veteran Craig Rob­bins, radio­vert Ian Bayne og for­ret­nings­mann Bert Miller stiller.

  I det 13., som vel er det jevneste av Illinois distrikter, er det konkurranse på begge sider. Kongressmann Rodney Davis ble valgt av partiet til å erstatte en republikaner som trakk seg etter at nominasjonene var avgjort, og en av de som ikke nådde opp den gang stiller mot ham, advokat og tid­li­gere Miss Ame­rica, Erica Harold. Også Mike Firsching stiller.

  For demokratene ser det ut til å bli et oppgjør mellom tidligere dommer Ann Callis og pro­fessor George Gollin. I tillegg stiller pensjonist Bill Byrnes og freds­ak­ti­vist David Green.

  I det 14. distriktet konkurrerer pensjonist Dennis Anderson mot John Hosta om den demokratiske nominasjonen.

  I det 16. får kongressmann Adam Kinzinger intern konkurranse fra IT-konsulent David Hale om den republikanske nominasjonen.

  Det 17 har også en konkurrnas på republikansk side, mellom tidligere kongressmann Bobby Schilling og advokat Eric Reyes.

  Endelig stiller det to demokrater i det 18. distriktet, lærer Rob Mellon og bonde Darrel Miller.

  I guvernørvalget klarte utrolig nok den demokratisk guvernøren Pat Quinn å unngå seriøs konkurranse; den eneste som stiller mot ham er aktivist Tio Hardiman. De fem repub­li­kanske kan­di­da­tene er taperen fra 201o, del­stats­se­nator Bill Brady; finans­mi­nister Dan Rut­her­ford; del­stats­se­nator Kirk Dil­lard (som tapte nomi­na­sjonen i 2010) og investor og mange­mil­lionær Bruce Rauner og politisk ukjente Peter Edward Jones.

  Viseguvernørnominasjonen vil bli avgjort av hvem som vinner guvernørnominasjonen, siden disse vervene velges sammen i Illinois. Sittende viseguvernør Sheila Simon velger å stille til finansministervervet, og Quinn plukket den kontroversielle skolereformatoren og ex-republikaneren Paul Vallas til å erstatte henne.

  På republikansk side har Brady valgt tidligere borgermester Maria Rodriguez; Dillard har valgt delstatsrepresentant Jil Tracey; Rauner har valgt bystyremedlem Evelyn Sanguinetti og Rutherford plukket foretningsmann og advokat Steve Kim. Jones har så vidt vites ikke valgt en viseguvernørkandidat ennå.

  Til finansministervervet stiller del­stats­re­pre­sen­tant Tom Cross mot fyl­kes­re­visor Bob Grogan for den republikanske nominasjonen.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Statsviter, forfatter og programleder av podkastene "Amerikansk politikk" og "Valgkampsirkuset".

  Les også