Mer

  29. november: Black Friday-utgaven

  Morgen-deal

  God morgen! Det er fredag, og Mor­gen­kaffen er servert.

  Det er dagen etter Thanksgiving Day i USA, og det merkes i nyhetsbildet fra Washington. De politiske journalistene som vanligvis twitrer om republikanere og demokrater twitrer om kalkun, pai og amerikansk fotball. Jeg har allikevel skrapt sammen noen få saker. Fun Fact Fredag publiseres som vanlig klokken 11.00.

  «The idea that Thanksgiving doesn’t demand special honor marks another erosion of tradition, of ceremony, of a national sense. And this country doesn’t really need more erosion in those areas, does it?

  Wall Street Journals Peggy Noonan, i en artikkel med navnet «Stay home, America«, om Black Friday-salget.

  DAGEN I DAG, i 1963: President Lyndon B. Johnson opprettet Warren-kommisjonen, et panel som skulle undersøke mordet på president Kennedy. Kommisjonen konkluderte med at Lee Harvey Oswald var gjerningsmannen og at han handlet alene. Ingen konspirasjon, i følge den endelige rapporten, noe som har dannet grunnlaget for nye konspirasjonsteorier.

  #AMPOL-NYTT

  • Enn så lenge så virker det som om Washington er i rute for å enes om en midlertidig budsjettavtale innen neste deadline.
  • Det amerikanske utenriksdepartementet fordømmer angrepet på den russiske ambassaden i Damaskus, Syria.
  • Jf. ukas spalte fra Svein Melby her på AmerikanskPolitikk.no (under dagens lesestoff!): Er Rouhani Irans Gorbatsjov?
  • Norges aktuelle Morrissey har ikke mye til overs for presidentens kalkun-tradisjon.
  • Obama hadde for sin del følgende å si i sin ukentlige videosnutt i går:

  httpv://youtu.be/nGiUxYBdsFA

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  DAGENS LESESTOFF

  “Iranavtalen: Obamas strategiske genistrek?», av Svein Melby (AmerikanskPolitikk): «Avtalen med Iran om lan­dets kjerne­fy­siske pro­grammer har som ventet skapt enorm debatt i USA. Kan det være en stra­te­gisk genistrek? … Det finnes flere måter å vur­dere denne avtalen på. Den kan meget vel vise seg å være et resultat av at Iran utnytter anled­ningen til å kvitte seg med økono­miske sank­sjoner, ettersom Obama er i stort behov av en poli­tisk frem­gang. Avtalen kan even­tuelt sees på som det beste av flere dår­lige alter­na­tiver for hvordan USA og det inter­na­sjo­nale sam­funn kan hindre eller utsette Irans anskaf­felse av kjerne­fy­siske våpen. Det finnes imid­lertid også en annen mulighet, nemlig at denne avtalen er første trekk i et epoke­gjø­rende geopo­li­tisk sjakk­spill av Obama. Et spill, som hvis man lykkes, vil med­føre store struk­tur­end­ringer i inter­na­sjonal politikk.» LINK


  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen, mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også