Mer

  27. november: Prevensjon til Høyesterett

  Morgen-Obama-Sebelius

  God morgen! Det er onsdag, og Mor­gen­kaffen er servert. I morgen er det Thanksgiving og i den anledning skriver Nord-Amerikaviter Hilde Løvdal Stephens om feiringens historie og om damen som står bak det hele. Anbefales!

  «You want to prevent your race from being about Obamacare. If you enable your race to be about Obamacare, you’re making a mistake.»

  Den demokratiske pollsteren Mark Mellman, sitert av National Journal.

  Bonussitat:

  «This is just an awful law. It made no sense and that’s why I didn’t get into a state exchange. And no I have absolutely no regrets. I’m really glad the train wreck’s not mine, it’s his. This is a disaster. And it was a train wreck that anybody whose managed anything, ever, in their lives, could’ve seen coming.»

  New Jersey-guvernør Chris Christie (R) om problemene med implementeringen av Obamacare i et radio intervju. Det lukter 2016 av denne posisjoneringen, og tonen er en annen enn den Christie benyttet seg av i innspurten av gjenvalgskampanjen tidligere i høst.

  DAGEN I DAG, i 1965: På dette tidspunktet var det 120,000 amerikanske tropper i Vietnam. Pentagon ba president Lyndon B. Johnson om 28,000 flere, og Johnson sa seg enig. I 1968 hadde amerikanerne 538,000 tropper i Vietnam. 58,000 amerikanere ble drept i det som fram til Afghanistan-krigen var USAs lengste krig.

  #AMPOL-NYTT

  • Høyesterett har bestemt seg for å se nærmere på en del av Obamacare, nærmere bestemt påbudet om at ikke-religiøse bedrifter må tilby helseforsikring som dekker kvinners prevensjon. Høyesterett skal høre to saker, som begge bunner i arbeidsgivers religiøst funderte motstand mot denne delen av reformen.
   • I Sebelius v. Hobby Lobby Stores Inc. ber Obama-administrasjonen Høyesterett om å reversere en tidligere rettskjennelse som ga butikkjeden Hobby Lobbys eiere medhold i deres religiøst funderte motstand mot å tilby sine ansatte helseforsikringer som dekker prevensjon. Høyesterett skal også høre en lignende sak. Sakene behandles til våren.
   • Det hvite hus var raskt på banen. De beskrev prevensjonsdekningen som «lovlig og essensielt for kvinners helse.»
  • Obama-administrasjonen ønsker å reformere det kompliserte systemet med tredjepartsgruppers innflytelse i amerikansk valgkamp. De sikter seg nå inn politiske nonprofits som har benyttet seg av skattestatusen i 501(c)(4) for å kunne holde bidragsytere og donorer hemmelig.
  • Den politiske krystallkula Charlie Cook mener det er for tidlig å bedømme om president Barack Obama kan komme seg fra de elendige meningsmålingene: «Democrats and Obama-backers protest loudly when any comparisons are drawn between the debacle surrounding the launch and first impressions of the Affordable Care Act and President George W. Bush’s presidential nadir, Hurricane Katrina. Of course, there are big differences between the two presidential stumbles, but similarly, in each case, public confidence in that president was seriously eroded, and questions about the administrations’ core competence and honesty became highly prevalent. … How much resiliency Obama will have in the face of his current problems is obviously unknowable, and to a certain extent, will be dependent upon how fast the HealthCare.gov website is fixed and the extent to which other, more systemic problems are either resolved or addressed.»
  • CBS News’ Lara Logan har blitt permittert som en følge av «60 Minutes»-innslaget der en av intervjuobjektene løy om terrorangrepet i Benghazi, Libya og sin egen rolle oppe i det hele.

  DAGENS LESESTOFF

  «Atomavtalen med Iran: Forutsigbare reaksjoner», av Eivind Leiro (AmerikanskPolitikk.no): «Søndag morgen kom nyheten om en his­to­risk avtale angå­ende Irans atom­pro­gram. Avtalen er kun et steg på veien mot en lang­varig løs­ning, og reak­sjo­nene har vært forutsigbare. Avtalen, som ble under­tegnet i Genève mellom Iran og P5+1 lan­dene (FNs sik­ker­hetsråd og Tysk­land), gjelder i 6 måneder. Arbeidet med å komme til enighet om en lang­varig avtale fort­setter i mel­lom­tiden. Høyre­siden sam­men­ligner alle­rede «Obamas Iran­av­tale» med Neville Cham­berlain og Mün­chen­av­talen. Kri­ti­kerne er som vanlig raske på avtrekkeren. …» LINK

  “Sarah Josepha Hale: Dama bak Thanksgiving-feiringen», av Hilde Løvdal Stephens (AmerikanskPolitikk.no): «Kalkun. Stuf­fing. Pumpkin pie. Grunnen til at dette er på menyen hos mil­lioner av ame­ri­kanske fami­lier kom­mende torsdag er ikke pile­gri­mene fra The May­flower. Thanksgiving-menyen deres bestod sann­syn­ligvis av helt andre ting. Dagens Thanks­gi­ving kom til takket være Sarah Josepha Hale. Hale var redaktør for Godey’s Lady’s Book and Magazine fra 1827 til 1877, dati­dens ame­ri­kanske ver­sjon av Kvinner og klær og Hjemmet. Hale mente USA trengte en nasjonal høy­tidsdag som kunne forene nasjonen. Før henne var Thanks­gi­ving en regional høytid til tross for spo­ra­diske nasjo­nale takk­si­gel­ses­dager til­bake til pre­si­dent George Wash­ing­tons tid. Hale delte opp­skrifter på Thanksgiving-menyer og opp­fordret leserne til å omfavne dagen. Hun drev en årelang kam­panje for å få istand en nasjonal takk­si­gel­sesdag. Til slutt fikk hun opp­merk­som­heten til pre­sidet Abraham Lincoln, som i 1863 bestemte at Thanks­gi­ving skulle være en årlig nasjonal høytidsdag. …» LINK

  VALGSNACKS

  • Mark Obenshain (R) tapte på målstreken i Virginias justisministervalg og søker nå gjenvalg. Det skiller kun 165 stemmer mellom Obenshain og vinneren Mark Herring (D).
  • Flere lokale repub­li­kanske parti­le­dere ber kon­gress­mann Trey Radel (R-Florida, 19. kongressdistrikt) om å gå av, etter han ble tatt for kokain­be­sit­telse. Radel nekter fore­løpig å gå, men har på den annen side heller ikke sagt noe om sine gjenvalgsplaner.
  • PPP finner at Illinois-guvernør Pat Quinn (D) ligger jevnt med sine fire repub­li­kanske utford­rere. Senator Dick Durbin (D) leder mid­lertid med god margin på sine utfordrere.
  • Quin­nipiac finner at Ohio-guvernør John Kasich (R) har en 44-37 ledelse på sin demo­kra­tiske utfordrer, fyl­kes­kom­mi­sjonær Ed Fitz­Gerald.
  • PPP finner at Pennsylvani-guvernør Tom Cor­bett (R) er mer upo­pulær enn noen gang, og ligger etter sine demo­kra­tiske utfordrere.

  Du finner mer av dagens valgsnacks på valgbloggen.

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • Louisiana-guvernør Bobby Jindal (R) har doblet bemanningen i sin nonprofitorganisasjon «America Next» som holder til i Washington, D.C., ifølge Baton Rouge Advocate: «The governor founded America Next in October to deliver solutions on national issues such as health care, energy and education. Jindal said he wants to develop detailed policies that go beyond 30-second ads and bumper stickers.»
  • Se dagens bonussitat fra Chris Christie, øverst i saken.

  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen, mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også