John F. Kennedy og Abraham Lincoln er blant de aller mest populære amerikanske presidentene. Men, det er ikke det eneste de har til felles. Her er historien om de «mystiske» likhetene mellom Lincoln og Kennedy.

Raskt etter Kennedys død oppdaget mange at Kennedys politiske liv liknet enormt på Lincolns. Listen over likheter ble, etter å ha sirkulert i amerikansk media en stund, skrevet ned i en artikkel i Scientific American i 1964. Den er skremmende lang. Her er et lite utdrag:

Lincoln ble valgt inn i Kongressen i 1846, Kennedy i 1946. Lincoln ble valgt til president i 1860, Kennedy i 1960. Navnene Lincoln og Kennedy består begge av sju bokstaver. Begges koner mistet et barn mens de bodde i Det hvite hus. Begge presidentene ble skutt på en fredag. Begge ble skutt i hodet. Lincolns sekretær, ved navn Kennedy, advarte ham mot å gå i teateret dagen han ble skutt. Kennedys sekretær, ved navn Lincoln, advarte Kennedy ham mot å reise til Dallas. Begges erstattere het Johnson. Andrew Johnson, som erstattet Lincoln, var født i 1808. Lyndon B. Johnson, som erstattet Kennedy, var født i 1908. John Wilkes Booth, som drepte Lincoln var født i 1839. Lee Harvey Oswald, som drepte Kennedy, var født i 1939. Begge morderne var kjent ved sine tre navn, og begge navn består av 15 bokstaver. Booth flyktet fra et teater og ble fanget i et varehus. Oswald flyktet fra et varehus og ble fanget i et teater. Begge morderne ble drept før rettssaken.

How about that? Noe for konspirasjonsteoretikere? Jeg tror det.

Det åpenbare svaret på Lincoln-Kennedy-gåten, er at Kennedy var en reinkarnasjon av Lincoln. De som støtter denne teorien argumenterer for at alle likhetene (det er funnet mange fler enn de listet opp her) umulig kan være tilfeldigheter. Det må være slik, fordi det er så mange likheter, at fordi historien gjentar seg; at Kennedy var ment til å leve omtrent akkurat det samme livet som Lincoln levde hundre år tidligere.

For å gi ytterligere støtte til teorien hevdes det at det er en astrologisk forbindelse mellom de to presidentene; at de begge inngår i en dødssyklus bestemt av Jupiter og Saturns bane. I følge legenden er denne dødssyklusen et resultat av en profeti gitt av indianerhøvdingen Tecumseh, som jobbet for å stoppe de hvites ekspansjon vestover tidlig på 1800-tallet. Han kastet profetiens forbannelse over presidentene for å hevne seg på de hvite, og for å straffe dem for å ha forgrepet seg mot hans land.

Det er også gjort analyser av presidentenes ansiktstrekk. Særlig øynene, og ansiktet for øvrig, likner såpass at det egentlig må være samme person.

På den annen side er det blitt argumentert for at alle likhetene faktisk er tilfeldige, og at ulikhetene er såpass mye større enn likhetene at det ikke er noe å bry seg om. For eksempel er det lite ved deres politiske karriere som likner, utover årstallene og det faktum at de begge var presidenter. Lincoln lyktes svært dårlig som politiker og tapte omtrent alt han stilte opp i før han ble valgt til president. Kennedy, på den annen side, opplevde det helt motsatte. Videre er ikke det at begge presidentenes etternavn består av sju bokstaver noe å hoppe i taket over: gjennomsnittet for antall bokstaver i presidentnavn er 6,64. Også sammentreffet med at begge presidentenes koner mistet et barn mens de bodde i Det hvite hus, skygger over den virkelige historien, nemlig at omstendighetene rundt hendelsene var vidt forskjellige.

Når det gjelder sekretærene, kanskje den sykeste likheten som ble listet opp i Scientific Amerikan i 1964, har det vist seg å ganske enkelt ikke stemme. Kennedy hadde riktignok en sekretær ved navn Lincoln, men Lincoln hadde ingen sekretær ved navn Kennedy.

Mange har i ettertid gjort narr av dette desperate, vil kanskje noen si, forsøket på å forklare tragediene som tok livet av to av USAs mest elskede presidenter. Som en parodi er en siste likhet funnet:

En uke før han ble skutt var Abraham Lincoln i Monroe, Maryland. En uke før han ble skutt var John F. Kennedy i Marilyn Monroe.