Mer

  20. november: Kokain i Kongressen

  Morgen-Christie

  God morgen! Det er onsdag, president Obama har aldri vært så upopulær som han er nå, og Mor­gen­kaffen er servert.

  “It’s about human relationships. The fact of the matter is nobody in this city talks to each other anymore and if they do talk to each other it’s not civilly. They don’t develop relationships, they don’t develop any sense of trust between each other.”

  New Jersey-guvernør Chris Christie (R) om årsaken til problemene i Washington, D.C. (, og om hva han selv kan bringe til bordet).

  DAGEN I DAG, i 1962: President John F. Kennedy signerte en eksekutiv ordre som siktet seg inn mot å stanse diskriminering på boligmarkedet. Ordren forbød føderalt finansierte institusjoner fra å nekte bosettelse eller bostøtte på bakgrunn av rase, farge eller bakgrunn.

   #AMPOL-NYTT

  • Kon­gress­mannen Trey Radel (R.Florida, 19. kongressdistrikt) ble arres­tert i for­rige måned for kokain­be­sit­telse. Setet er trygt repub­li­kansk (R+12), men denne type nyheter har det med å lokke frem interne utford­rere og Radel tok bare 30% i pri­mær­valget i fjor. Radel sier han sliter med alkoholisme og vil søke profesjonell behandling. Han sa videre følgende i en uttalelse i går kveld: «As the father of a young son and a husband to a loving wife, I need to get help so I can be a better man for both of them. … Believe me, I am disappointed in myself, and I stand ready to face the consequences of my actions.»
  • Informasjonsansvarlig for Medicare og Medicaid, Henry Chao, uttalte tirsdag til Kongressen at 30-40 % av IT-systemet til betalingsteknologien i Obamacares nettside HealthCare.gov må utvikles og testes. Obama-administrasjonen har satt frist til å fikse nettsiden innen 30. november, men lite tyder på at manglene ved nettsiden vil være fikset innen utgangen av november.
  • HealthCare.gov inneholder sårbare personvernsmangler melder eksperter. Dette kom frem i gårsdagens kongresshøring «Is My Data on HealthCare.gov Secure?» Sikkerhetsekspert David Kennedy, som forklarte seg under høringen, uttalte til Reuters at sikkerhetsmanglene i nettløsningen utgjør en ”kritisk risiko” for at personopplysningene som registreres på siden kan komme på avveie.
  • Tilsynskomitéen i Representantenes hus varsler at de kommer til å etterforske rapporten fra New York Post som hevder at en ansatt i Census Bureau har forfalsket arbeidsledighetstall i forkant av presidentvalget i 2012. Kongressmannen Blake Farenthold (R-Texas, 27. kongressdistrikt) kalte anklagene “ekstremt seriøse”, mens pressetalsmann for Det hvite hus kalte det “åpenbart villedende”.
  • Leder for Senatets finanskomité, senator Max Baucus (D-Montana), lanserte tirsdag et “diskusjonsutkast” med forslag til endringer av skattereglene for multinasjonale selskaper, blant annet skatteregler som muliggjør at selskaper kan plassere internasjonale inntekter i utlandet skattefritt.   
  • Lovgivere i både Huset og Senatet sendte tirsdag er tverrpolitisk brev til Obama-administasjonen der de anmodner Obama om å være strengere med å innføre en bindende avtale med Iran om landets atomprogram når lanene møtes til forhandlinger i Genève i dag. I brevet advarer kongressmedlemmene sterkt mot å lette på sanksjonene til Iran.
  • President Obama fortsatte på sin side med å be Senatet om mer tid før de iverksetter nye sanksjoner mot Iran i et møte i Det hvite hus.

  DAGENS LESESTOFF

  «Obama har aldri vært så upopulær som han er nå», av Eivind Leiro (AmerikanskPolitikk.no): «Et meget tur­bu­lent halvår har resul­tert i pre­si­dent Barack Obamas laveste opp­slut­ning noensinne. Ifølge RealClearPolitics.com (RCP), som viser gjen­nom­snittet av diverse menings­må­linger, er Obamas approval rating nede på 40,6 % (19. november). Dette er det laveste nivået pre­si­denten har nådd hittil, og det kun ett år etter gjen­valget i november i fjor. Rett etter fjor­årets valg lå approval ratingen like over 50 %. Dette ble fulgt av en økning frem til jule­tider i fjor, da 54 % av ame­ri­ka­nere gav ham tom­melen opp. Det er den høy­este opp­slut­ningen Obama har hatt siden som­meren 2009. Til sam­men­lig­ning hadde Obama en approval rating på 65,5 % et par uker etter pre­si­dent­inn­vi­elsen i januar 2009, 24,9 pro­sent­poeng høyere enn dagens nivå.» LINK

  «Obamacare accountability questions mount for White House», av Brian Hughes (Washington Examiner): «More than six weeks after the botched launch of Obamacare’s public exchanges, President Obama has taken few concrete steps to offer the accountability demanded by both critics and supporters of the health care law. … The White House is calling for patience from Democrats worried about the political fallout from the Obamacare issues ahead of the 2014 midterms. But that sales pitch comes with an expiration date, political observers said.» LINK

  VALGSNACKS

  Servert av Jon Henrik Gilhuus:

  • Mitt Romney ville vunnet over Obama dersom det hadde vært presidentvalg i dag, melder Washington Post-ABC News meningsmålig. I følge meningsmålingen ville Romeny fått 49 % mot Obamas 45 % – dette er lik margin som Obama vant med i 2012 (51-47).
  • Virginias avtrop­pende jus­tis­mi­nister Ken Cuc­ci­nelli, som akkurat tapte guver­nør­valget i Virginia, sier han finner ideen om et senatskan­di­datur i 2014 «fristende».
  • Quin­nipiac har målt i Colo­rado, og finner at guvernør John Hick­en­looper er upo­pulær, men at han fort­satt leder på alle de fire repub­li­kanske utford­rerne. Imid­lertid tar han 46% eller mindre, så han er helt klart sårbar. Selv avventer jeg repub­li­ka­nernes pri­mær­valg før jeg endrer min spådom om trolig demo­kra­tisk.
  • Repub­li­ka­nerne ligger an til å vinne senatsvalget i Mon­tana neste år, ifølge PPP. Kon­gress­mann Steve Daines leder 52-35 over vise­gu­vernør John Walsh og 51-36 over hans for­gjenger John Bohlinger.
  • Democratic Congressional Campaign Committee lanserer en nettreklame som kritiserer republikanernes valgkampstrategi i forkant av kongressvalgene i 2014. Reklamekampanjen går via Google og vil gå utover 30 sittende kongressrepublikanere. Når de berørte kandidatene søkes opp via Googles søkemotor, vil nettsiden 2014RepublicanAgenda.com dukke opp. Innepå siden finner man en feilmelding, etterfulgt av følgende beskjed: «GOP agenda not found. No jobs. No reform. No budget. No ideas.»

  Du finner mer av dagens valgsnacks på valgbloggen.

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • I et stort intervju i New York mandag uttalte tidligere Florida-guvernør Jeb Bush (R) at han enda ikke har bestemt seg for å stille i 2016. Bush sa også at han ikke har hatt”familiesamtalen” enda, men at den ville komme når det blir tid for å ta en beslutning. På spørsmål om hvorvidt moderate republikanere, som ham selv og New Jersey-guvernør Chris Christie,  kan sameksistere med Tea Party-bevegelsen, brukte Bush mye tid på å argumentere for at han er en konservativ republikaner. «I’m a conservative – a practicing one. I’m not a talk-about it one. … I would put my record up against anybody that is in Congress right now.»

  Helt til slutt…

  President Obama deltok ikke i 150-årsmarkeringen for Abraham Lincolns «Gettysburg Address» i Gettysburg, Pennsylvania i går. Obama skrev imidlertid en håndskreven tekst der han reflekterer rundt den berømte talen og Lincolns plass i amerikansk historie:

  potus_gettysburg_web_2013


  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen, fra mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Programleder av podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også