Mer

  Ett steg nærmere en (symbolsk) innstramning av NSA

  DianneFeinstein

  Som en følge av Edward Snowdens NSA-lekkasjer har en rekke lovforslag blitt vurdert i Kongressen for å stramme inn overvåkningen, øke gjennomsiktigheten, og restrukturere systemene som har godkjent diverse NSA-programmer.

  Lovforslaget FISA (Foreign Intelligence Surveilance Act) Improvements Act ble i starten av november godkjent av Sentatets etterretningskomité, ledet av senator Dianne Feinstein (D-California). Loven fungerer som en påbygning til FISA-loven av 1978, og setter nye grenser for etterretningsorganisasjonen National Security Agencys (NSA) overvåkning. Målet er å øke «privatlivs beskyttelser og offentlig gjennomsiktighet» av NSAs programmer.

  De foreslåtte restriksjonene innebærer en femårs grense for lagring av innsamlet informasjon. Det kreves samtidig at hvert databasesøk blir fulgt av en begrunnelse, mens utnevnelsen av direktører og inspektører i NSA underlegges godkjennelse i Senatet.

  Unnlatelse av å følge disse nye forskriftene vil bli straffet, med opp til 10 år i fengsel for uautorisert bruk av innsamlet data.

  Feinsteins lovforslag innebærer videre at det kan oppnevnes advokater for å argumentere for personvernet til de berørte, selv om FISAs rettsmøter aldri involverer overvåkede pesoner,

  Lovforslagets kritikere mener det ikke går langt nok i sin innstramning av NSA. Forslaget ble godkjent 11-4 i ettterretningskomiteen, og sendes dermed til videre behandling. Nei-stemmene mente at de foreslåtte endringene ikke var tilstrekkelige.

  Vedtas lovforslaget får NSA lov til å fortsette innsamlingen og overvåkningen av telefon-metadata (som blant annet innebærer oversikt over hvem som blir oppringt, når, og hvor lenge samtalen varer), og overvåkning av utlendinger opp til 72 timer etter at de har ankommet USA.

  Tidligere diskusjoner rundt lovforslaget i komiteen innebar forslag om en treårs grense på lagring av telefoninformasjon, samt forsalg om å stanse overvåkning som viser hvor en person befant seg da en samtale fant sted.

  Tre av de fire nei-stemmene var demokrater. Senator Ron Wyden (D-Oregon) uttalte i etterkant at «flere og flere amerikanere sier at de ikke vil gi fra seg sine konstitusjonelt garantere friheter for illusjonen av sikkerhet; etterretningskomitéen har godkjent et lovforslag som ignorer dette.»

  Neste steg for overvåkningsreformen kommer sannsynligvis i rettskomiteen, der Feinstein også er medlem. Det er imidlertid senator Patrick Leahy (D-Vermont) som leder komiteen, og Leahy ønsker en total stans av metadata-overvåkningen.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også