Morgen-Obama-pressconf

God morgen! Det er tirsdag, og Mor­gen­kaffen er servert.

«The flawed rollout of the Affordable Care Act has pushed President Obama to the lowest point of his presidency, with dwindling faith in his competence and in many of the personal attributes that have buoyed him in the past…»

Washington Posts Dan Balz og Peyton M. Craighill oppsummerer funnene fra Washington Post-ABC News sin nye meningsmåling.

DAGEN I DAG, i 1863: I dag er det 150 år siden president Abraham Lincoln leverte sin berømte og 271-ord-lange Gettysburg Address. Lincoln framførte talen ved dedikasjonen av Soldier’s National Cemetery i Gettysburg, Pennsylvania, fire måneder etter at borgerkrigens mest berømte slag fant sted:

«Four score and seven years ago,» [Lincoln refererer her til at det var 87 år siden signeringen av Uavhengighetserklæringen], «our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal

«Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation, so conceived and dedicated, can long endure. We are met on the great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave  their lives that the nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.» 

«But in a larger sense, we can not dedicate, we can not consecrate, we can not hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us—that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion—that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain—that this nation, under God, shall have a new birth of freedom—and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.»

 #AMPOL-NYTT

 • I følge NSA-dokumenter Dagbladet har fått tilgang til skal den amerikanske etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA) ha overvåket 33 millioner norske mobilsamtaler i løpet av én måned.
 • President Barack Obamas disapproval rating fortsetter å stige. Washington Post og ABC News har målt folkets oppfatning av Obamas implementering av helsereformen, og tallene er dyster lesing. I forrige måned var 53 % misfornøyd med presidentens innsats på dette området. Nå har tallet steget til 63 %.
 • 13 ledende republikanere i bevilgningskomitéen i Representantenes  hus anmoder partifellene om å ”doble” innsatsen med å komme frem til en langsiktig budsjettløsning før 2. desember i et felles brev til partifeller mandag. I brevet står det blant annet at det kan få ødeleggende konsekvenser hvis ikke en løsning fattes i god tid før fristen i begynnelsen av neste år.
 • Obama-administrasjonen skal møte med demokratiske og republikanske ledere i Senatet i dag for å informere dem om forhandlingene med Iran om landets atomprogram. Det er spesielt republikanske kongressmedlemmer som har vært kritiske til Obamas anmodning om mer tid før eventuelle nye sanksjoner introduseres.
 • Utenriksminister John Kerry presset Iran til å binde seg til en avtale som kan bevise at atomprogrammet deres er for fredelige formål i en uttalelse mandag. Kerry sa også at han ikke har spesielle forventninger til forhandlingene med Iran i Geneve neste uke.
 • Ifølge informasjonsansvarlig for Medicare og Medicaid, Henry Chao, har det blitt arbeidet døgnet-rundt for å forbedre helsereformens nettside, HealthCare.gov. Dette skal ha gitt resultater og forbedret nettsiden betydelig. Chao opplyser imidlertid at Obama-administrasjonen planlegger å øke funksjonaliteten til nettsiden ytterligere, og at det fortsatt gjenstår mye før alt er på plass.
 • En ny Gallupmåling viser at 56 % av voksne amerikanere mener at de føderale myndighetene ikke har et ansvar for at befolkningen har helseforsikring, mens 42 % mener at dette bør være myndighetenes ansvar. Dette er en rekordhøy motstand mot offentlig innblanding i helseforsikring, opp hele 28 % siden 2006.

DAGENS LESESTOFF

“John F. Kennedys politiske ettermæle», av Alf Tomas Tønnessen (AmerikanskPolitikk.no): «The Unfi­nished Journey: Ame­rica Since World War II er tit­telen på en av bøkene til his­to­ri­keren Wil­liam H. Chafe. Den samme tit­telen må kunne brukes om det altfor korte livet til John F. Ken­nedy. Mye kunne vært anner­ledes i ame­ri­kansk his­torie hvis JFK hadde fått leve. Ken­nedys bru­tale død den 22. november 1963 var på mange måter begyn­nelsen på en tur­bu­lent periode i ame­ri­kansk his­torie som ikke ble avsluttet før avgangen til Richard M. Nixon etter Watergate-krisen i 1974. Uroen økte etter dra­pene på Martin Luther King, Jr. og Robert F. Ken­nedy i 1968 og eska­le­ringen av Vietnamkrigen. …» LINK

VALGSNACKS

 • Liz Cheney (R), datter av tidligere visepresident Dick Cheney (R), utfordrer sittende senator Mike Enzi (R-Wyoming) i den republikanske senatskampen i Wisconsin. De siste ukene har Liz blitt presset av sosial-konservative grupper som har ført reklamer som har påstått at hun støtter homofilt ekteskap. Liz Cheney har derimot uttalt at hun er motstander av likekjønnet ekteskap, noe Dick Cheney selv uttalte at stemmer. Søndag publiserte Liz’s lesbiske søster Mary og hennes kone et åpent brev til søsteren der de kritiserer hennes syn på homofili: “Liz — this isn’t just an issue on which we disagree — you’re just wrong — and on the wrong side of history”.
 • Republikanerne planlegger å bygge kampanjene til kongressvalgene i november 2014 rundt problemene som har oppstått med utrullingen av “Obamacare”, melder Reuters.
 • Mange i par­tiet snakker nå om Ken Cuc­ci­nelli som senatskan­didat mot senator Mark Warner (D-Virginia) i 2014. Tanken er ikke at han kommer til å vinne mot den meget popu­lære Warner, men at det i det minste kan føre til en valg­kamp som innebærer at partiet ikke taper noen seter i Representantenes hus.

Du finner mer valgsnacks på valgbloggen.

VEIEN TIL DET HVITE HUS

 • I en potensiell president 2016 match-up leder New Jersey-guvernør Chris Christie (R) over New York-guvernør Andrew Coumo (D) blant innbyggerne i Cuomos hjemstat, New York. I følge en meningsmåling fra Sienna College ville Christie fått 47 % oppslutning mot Cuomos 42 %. Christie ligger derimot et godt stykke bak Hillary Clinton, som er tidligere New York senator. Clinton leder med 56 % oppslutning mot Christies 40 % i New York.


«Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen, mandag til fredag.

Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Programleder av podkasten "Amerikansk politikk".