Mer

  15. november: Utsetter deler av reformen

  Morgen-Obama-pressconf

  God morgen! Det er fredag, og Mor­gen­kaffen er servert.

  Rundt lunsjtider publiserer vi som vanlig Fun Fact Fredag-spalten vår. Det nærmer seg 50-årsdagen for attentatet på president John F. Kennedy, og Kennedy er tema også denne gangen.

  «As I indicated earlier, I completely get how upsetting this can be for Americans … I hear you loud and clear.»

  President Barack Obama under gårsdagens pressekonferanse i anledning den økende kritikken fra amerikanere som mister sin nåværende helseforsikring som en del av implementeringen av Obamacare. Mer under dagens saker.

  DAGEN I DAG, i 1939: President Franklin D. Roosevelt legger ned grunnsteinen for Jefferson Memorial i Washington, D.C.

  #AMPOL-NYTT

  • Presset for å finne en løsning for de amerikanerne som har fått kansellert sine helseforsikringer i anledning implementeringen av helsereformen vokser. I går sa omsider president Obama at de har utarbeidet en foreløpig løsning. Det skal bli lettere for den nevnte gruppene å beholde sin nåværende dekning ut 2014, og ikke bare ut året. Løsningen «vil ikke løse alle problemer for samtlige som er rammet, men det kommer til å hjelpe mange mennesker,» sa Obama. Han åpner for å gjøre ytterligere endringer i samråd med Kongressen.
  • Gårsdagens under statement fra Obama, om implementeringen av helsereformen:

   «I think it’s fair to say the rollout has been rough so far.»

  • Mens noen mottar Obamas nye tone ved åpne armer, er andre mer kritiske for konsekvensene endringene kan ha for forsikringsmarkedet. Karen Ignagni, president og CEO av America’s Health Insurance Plans (AHIP), mener endringene kan «destabilisere markedet og føre til høyere helseforsikringspremier for forsikringstakerne.» Ignagni uttaler videre følgende:

   «Premiums have already been set for next year based on an assumption of when consumers will be transitioning to the new marketplace. … If now fewer younger and healthier people choose to purchase coverage in the exchange, premiums will increase and there will be fewer choices for consumers. Additional steps must be taken to stabilize the marketplace and mitigate the adverse impact on consumers.»

  • Republikanerne utnytter også misnøyen mot Obama om dagen: De har foreslått loven «Keep Your Health Plan«, som Obama sier han vil legge ned veto mot.
  • Med det sagt: Demokrater i Senatet vurderer fortsatt lovgivning som vil gjøre flere endringer i Obamacare. Obama forsøker nå å gjøre noen små justeringer, uten å risikere et ras av endringer som vil rasere hele reformen.

  DAGENS LESESTOFF

  “For Obama, the last campaign may be the most difficult», av Dan Balz (Washington Post): «Throughout his career as a national politician, President Obama often has benefited from comparisons with others. Nearing the end of the first year of his second term, he is running mostly against himself — and falling short. The disastrous rollout of his health-care law has put him on the spot in ways he has rarely been before. The cool and cerebral chief executive, whose reliance on smart people and rational analysis has been at the foundation of his often-insulated governing style, has been forced to admit that he and his team vastly underestimated the challenge of implementing the Affordable Care Act. … The most recent national polls tell the story of Obama’s decline in stark terms. His overall approval ratings have hit record lows and his ratings on a variety of major issues are at or near their lowest points. The health-care mess is a major contributor, but the question he must grapple with is the degree to which there are deeper doubts about his leadership.» LINK

  «To uker i USA: Noen betraktninger om det politiske landskapet», av Svein Melby (AmerikanskPolitikk.no): «Etter to uker i Wash­ington, D.C. sitter jeg igjen med noen betrakt­ninger om det poli­tiske land­skapet og veien fram mot mel­lom­valget i 2014 og pre­si­dent­valget i 2016. Ame­ri­kansk poli­tikk preges fremfor alt av sterke mot­set­ninger og en bitter atmo­sfære. Dette er imid­lertid ikke noe nytt, og siden jeg har skrevet mye om det tid­li­gere så lar jeg det ligge her. Nedenfor tar jeg for meg fire saker: Etter­spillet etter ned­steng­ningen av de føde­rale myn­dig­he­tene, helse­re­for­mens pro­blemer, den interne striden i Det repub­li­kanske par­tiet og fra­været av fokus på uten­riks­po­li­tikk den siste tiden.» LINK

  VALGSNACKS

  Servert av Jon Henrik Gilhuus:

  • Gravis har målt Florida, og finner demo­krat (og ex-republikaner) Charlie Crist med en 46-36 ledelse på sit­tende guvernør Rick Scott. Sam­tidig går det stadig his­to­rier om at senator Bill Nelson vur­derer å kaste seg inn i det demo­kra­tiske pri­mær­valget; hans stabs­sjef ringer visstnok rundt for å lodde stem­ningen.
  • Det demo­kra­tiske par­tiet i Mon­tana er mis­for­nøyde med tid­li­gere guvernør Brian Schweitzer, som har unn­latt å for­søke å for­hindre sin gamle vise­gu­vernør John Bohlinger fra å stille i pri­mær­valget mot par­tiets fore­trukne kan­didat, vise­gu­vernørJohn Walsh. Bohlinger har alt kommet med flere krasse utfall mot repub­li­ka­nerne som neppe vil gå hjem i denne delstaten.
  • Advokat Andy Beshear har alt meldt sitt kan­di­datur til jus­tis­mi­nis­ter­jobben i Kentucky, som er på valg i 2015. Beshear er sønn av guvernør Steve Beshear. Sit­tende minister Jack Conway (D) kan ikke stille igjen, men sikter trolig mot guvernørjobben.

  Du finner mer valgsnacks på valgbloggen.

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • Repub­li­ka­nerne plan­legger flere end­ringer i nomi­na­sjons­pro­sessen i 2016. Kon­ventet skal legges til tidlig i juli, det skal bli færre debatter og de håper å korte ned pri­mær­valg­se­songen, bla. ved å holde et felles pri­mær­valg for alle sta­tene i Midt­vesten. Hen­sikten sies å være å for­be­rede par­tiet på en valg­kamp mot Hillary Clinton.
  • Gjett hvem som har besøkt Iowa? Mike Huckabee, vinneren av det republikanske caucusvalget i Iowa i 2008, og strengt tatt andremannen i nominasjonskampen bak John McCain. Huckabee har fortsatt mange støttespillere i Iowa, særlig blant sosialkonservative velgere. I går hadde han blant annet følgende å si (med Iowa-guvernør Terry Branstad i salen): «If the rest of America had been as smart as Iowa folks we wouldn’t be in the shape we’re in today»; og følgende: “…I got into politics because I’m pro-life.»

  Klikk her og abonnér, så ser­veres «Morgenkaffen» i inn­boksen din hver morgen, mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også