Mer

  22. oktober: Obama tar selvkritikk

  Morgen-Obamacare

  God morgen! Det er tirsdag, og Morgenkaffen er servert.

  sitatet

  There’s no sugar-coating it. The website has been too slow. … No one is more frustrated than I am.

  Tre og et halvt år etter at president Barack Obama signerte helsereformen anerkjente han i går at den tekniske implementeringen ikke har fungert så bra som den skulle.

  DAGEN I DAG, i 1962: President John F. Kennedy offentliggjør sin kjennskap til Sovjetunionens atommissiler på Cuba i en tv-sendt tale.

  #AMPOL-NYTT

  • Det har gått tre uker siden HealthCare.gov ble lan­sert og ame­ri­ka­nere fikk mulig­heten til å regist­rere seg i sys­temet. Nett­løs­ningen har imid­lertid vært utsatt for store pro­blemer fra dag én. Mandag for­middag talte derfor pre­si­dent Obama fra Rose­hagen utenfor Det hvite hus om de tek­niske pro­ble­mene, mens han lovet en hurtig løs­ning.
   • Comedy Centrals Jon Stewart er meget kritisk til utrullingen av reformen og sier at administrasjonen ikke kan «spin this turd», som han sier det (VIDEO).
   • En ny undersøkelse viser at et flertall av de spurte ser problemene med nettsiden HealtCare.gov som et tegn på mer omfattende problemer med implementeringen av den nye helsereformen. Mer under dagens lesestoff.
  • Washington Post og ABC News er ute med en ny shutdown-relatert meningsmåling. Hovedpunktene:

  w-poll22


  • USA har gitt FN ti pansrede kjøretøy til arbeidet med å destruere Syrias kjemiske våpen.
  • Representant Steve Southerland (R-Florida, 2. kongressdistrikt) blir hengt ut i ny video for å ha stemt mot det tverrpolitiske lovforslaget om å heve gjeldstaket og finansiere de føderale myndighetene. Han er dermed utpekt som første «offer» for demokratenes post-shutdown-svertekampanje.
  • På samme måte som den tilbakelagte shutdownen vil de nye fristene for budsjett (15. januar) og gjeldstak (7. februar) skape liv og røre i GOP og gi ekstra spenning i neste års mellomvalg, melder Politico.

  DAGENS LESESTOFF

  «Problemer med implementeringen av Obamas helsereform fortsetter», av Eivind Leiro (AmerikanskPolitikk.no): «Bud­sjett­krisen er over, men pre­si­dent Barack Obama har et annet pro­blem på hen­dene. Imple­men­te­ringen av helse­re­formen og flagg­skipet HealthCare.gov. Mandag for­middag troppet han opp i Rosehagen. Det har gått tre uker siden HealthCare.gov ble lan­sert og ame­ri­ka­nere fikk mulig­heten til å regist­rere seg i sys­temet. Nett­løs­ningen har imid­lertid vært utsatt for store pro­blemer fra dag én, men bud­sjett­krisen sørget lenge for at fokuset var på repub­li­ka­nerne i Kon­gressen og deres forsøk på å defi­nan­siere den samme reformen nett­løs­ningen er en del av. Nett­siden har kra­sjet, og det har vært umulig for mange å regist­rere seg. Mediene har omsider løftet saken til for­si­dene. Mandag for­middag talte derfor pre­si­dent Obama fra Rose­hagen utenfor Det hvite hus om de tek­niske pro­ble­mene, mens han lovet en hurtig løs­ning på problemene.» LINK

  «The nagging health care law problem for President Obama that won’t go away», av Chris Cillizza (The Fix, Washington Post): «But, for much of President Obama’s speech Monday on his health-care law, that’s exactly what it felt like. Obama spent much of the address detailing sign-up options for health care under the new law — even touting an 800 number to use. “Wait times have averaged less than one minute so far on the call centers, although I admit that the wait times probably might go up a little bit now that I’ve read the number out loud on national television,” Obama said at one point. “Just visit localhelp.healthcare.gov to find out where in your area you can get help and apply for insurance in person,” he said at another. All it needed was an “operators are standing by to take your calls” reference to complete the infomercial feel. (By the way, the best political informercials ever were done by Ross Perot.)» LINK

  VALGSNACKS

  Servert av Jon Henrik Gilhuus:

  • New York City-borgermester Michael Bloombergs våpenkontroll-super pac bruker 1,1 millioner dollarTerry McAuliffe, Virginias demokratiske guvernørkandidat.
  • Dår­lige nyheter for repub­li­ka­nernes guver­nør­kan­didat Ken Cuc­ci­nelli fra del­sta­tens største avis, den kon­ser­va­tive Rich­mond Times Dis­patch. Avisen nekter å gi sin støtte til noen av kan­di­da­tene i guver­nør­valget 5. november. De gir sin støtte i vise­gu­ver­nør­valget til demo­kra­tenes Ralph Northam og i jus­tis­mi­nis­ter­valget til repub­li­ka­neren Mark Obens­hain. En annen avis, Char­lotte­villes Daily Pro­gress, gir sin støtte til en kan­didat som ikke er på stemme­sed­delen, den avtrop­pende, repub­li­kanske vise­gu­ver­nøren Bill Bol­ling.
  • Stor over­ras­kelse fra Arkansas, der kon­gress­mann Tim Griffin (R, 2. kongressdistrikt) velger å avstå fra gjen­valg. Han skylder på beho­vene til fami­lien, uten å gå i detalj. Setet for­blir trolig på repub­li­kanske hender, men siden Griffin ikke lenger for­svarer det, jus­terer jeg fra trygt til trolig repub­li­kansk.
  • New York Citys borgermestervalg: Ifølge Quin­nipiac leder Bill de Blasio fort­satt solid over Joe Lhota; 68-24 denne gangen.

  Du finner som alltid mer valgsnacks på valgbloggen.

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • Hillary Clinton er tilbake etter en liten pause. Denne gangen for å erklære sin støtte til Terry McAuliffe for guvernør i Virginia. «Jeg har hatt sjansen til å tenke over hva som gjør dette landet så flott – hva slags lederskap som trengs for å holde den standarden» sa hun i sin tale, hvorpå folk ropte «ditt lederskap».

  Helt til slutt…

  Tidligere visepresident Dick Cheney avslører at et tilsynelatende spinvilt scenario fra dramaserien Homeland faktisk ikke var så langt unna å skje i virkeligheten.


  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen, mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også