Mer

  18. oktober: Budsjettkrisen er over

  Morgen-Obamapresse

  God morgen! Det er fredag, etterspillet etter budsjettkrisen fortsetter, og Morgenkaffen er servert.

  Rundt lunsjtider publiserer vi som vanlig Fun Fact Fredag-spalten. Stay tuned!

  sitatet

  The deal to open the government and raise the debt ceiling may be done, but the damage to the national Republican Party is considerable.

  Den politiske analytikeren Stu Rothenburg, mannen bak The Rothenburg Political Report, om utfallet av budsjettkrisen.

  Bonussitat

  OBAMA: John, what happened?

  BOEHNER: I got overrun, that’s what happened.

  Samtale mellom president Barack Obama og Speaker i Representantenes hus John Boehner den 2. oktober, gjengitt av Politico.

  DAGEN I DAG, i 1867: USA tok formelt over Alaska, det enorme landområdet som ble kjøpt av Russland for 7,2 millioner dollar. 141 år senere var Alaska-guvernør Sarah Palin (R) republikanernes visepresidentkandidat.

  #AMPOL-NYTT

  httpv://youtu.be/5ZeOhgEj-hw

  • Tidligere Speaker Newt Gingrich (R) vet hva en government shutdown innebærer. Han har også en egen evne til å sitert stort sett hver gang han åpner munnen. Han mener nå at John Boehner befinner seg i en langt vanskeligere posisjon enn han selv gjorde etter nedstengningen i 1995-1996: «Boehner’s job is vastly harder than mine.»
  • Senator Ted Cruz (R-Texas) sier (nok engang) at han vil gjøre alt for å stoppe «ObamaCare», og at han ikke kan utelukke en ny shutdown. Senator John McCain (R-Arizona), som har kritisert Cruz mange ganger det siste året, «garanterer» på sin side at det ikke blir noen ny shutdown de neste månedene.
  • Problemene med HealthCare.gov og implementeringen av president Obamas helsereform fortsetter. Budsjettkrisen var slik sett en velsignelse for Obama-administrasjonen ettersom fokuset var republikanerne i Kongressen og ikke problemene forbundet med Obamas signatursak. Det endrer seg nok nå som mediene ikke har en shutdown/gjeldstak-krise å dekke.
  • Arbeidsoversikten for september, med tall på ledighet osv., ble aldri sluppet på grunn av stengningen av de føderale myndighetene. September-rapporten publiseres først 22. oktober.

  DAGENS LESESTOFF

  «Anatomy of a shutdown», av John Bresnahan, Manu Raju, Jake Sherman og Carrie Budoff Brown (Politico): «House Speaker John Boehner just wanted to sneak out of the White House for a smoke. But President Barack Obama pulled him aside for a grilling. Obama wanted to know why they were in the second day of a government shutdown that the speaker had repeatedly and publicly pledged to avoid. ‘John, what happened?’ Obama asked, according to people briefed on the Oct. 2 conversation. ‘I got overrun, that’s what happened,’ Boehner said. … The House Republican conference ran roughshod over Boehner, a 22-year veteran of Washington who started the fight demanding to strip funds for Obamacare but settled in the end for the reaffirmation of a minor provision already in the law. He was overtaken by Senate Minority Leader Mitch McConnell (R-Ky.), who swept in near the end to forge a bipartisan agreement, part of an attempt to shield Republicans from further damage and salvage his party’s chances of winning back the Senate next year.» LINK

  «Five things to know about the Ryan-Murray budget conference committee», av Sean Sullivan (The Fix, Washington Post): «The government shutdown is over. That means the work is just beginning for a group of lawmakers tasked with hashing out a long-term budget deal. The group, led by Senate Budget Committee Chair Patty Murray (D-Wash.) and her House counterpart Paul Ryan (R-Wis.), was formed as part of the deal to reopen the government and raise the debt ceiling. Murray and Ryan kicked off talks over breakfast Thursday morning. Here’s what you need to know about the group, which the country will have a close eye on during the next couple of months: 1. It has 29 members. … 2. Nine of the Republicans voted against Wednesday compromise, including Ryan. … 3. Policy-wise, there is a lot of daylight between Murray and Ryan right now. … 4. Get used to hearing “sequester,” “entitlements” and “revenues” a lot. … 5. It’s a “supercommittee” reunion of sorts. …» LINK

  «Den verste partipolarisering siden borgerkrigen», av Svein Melby (AmerikanskPolitikk.no): «Sterke inter­esse­kon­flikter er ikke noe nytt i ame­ri­kansk poli­tikk. Som Hilde Restad fint minner oss om i et tid­li­gere inn­legg her på AmerikanskPolitikk.no, har inn­bitte poli­tiske opp­gjør tvert imot vært et gjen­nom­gangs­tema i USAs his­torie. Likevel er det trekk ved de aktu­elle mot­set­nin­gene som gjør at vi nå står overfor en kva­li­ta­tivt ny situa­sjon. Som nett­siden VoteView.com viser, har vi nemlig å gjøre med den verste parti­po­li­tiske pola­ri­se­ring siden tiden rett etter bor­ger­krigen (1861-65). Svært mye til­sier at avstanden mellom par­tiene også vil øke i tiden frem­over, og at dette utgjør en alvorlig trussel mot USAs beslut­nings­evne og dermed også lan­dets frem­ti­dige inter­na­sjo­nale maktposisjon. …» LINK

  VALGSNACKS

  Servert av Jon Henrik Gilhuus:

  • Florida: Nok en måling gir guvernør Rick Scott et lite håp om gjen­valg i 2014; han ligger bare 41-46 bak ex-guvernør Charlie Crist (som dog ikke har erklært seg som kan­didat ennå).
  • Kentucky: PPP har målt senats­racet i 2014 for en demo­kra­tisk orga­ni­sa­sjon, og finner den demo­kra­tiske admi­ni­stra­sjons­mi­nis­teren Alison Lun­dergan Grimes med en knapp 45-43 ledelse på senator og repub­li­ka­nernes mino­ri­tets­leder Mitch McCon­nell.
  • New Jersey: En ny dag, en ny knu­sende ledelse for guvernør Chris Christie, som denne gangen leder 62-33 over del­stats­se­nator Bar­bara Buono (ifølge Quinnipiac). Valget går av stabelen i november.
  • Virginia: Demo­krat Terry McAu­liffe leder 46-38 over repub­li­kaner Ken Cuc­ci­nelli ifølge siste måling fra Marist. Guvernørvalget er i november.

  Du finner som alltid mer Valgsnacks på valgbloggen.

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • Senator Rand Paul (R-Kentucky), som har tjent på å holde en lav profil de siste ukene, tar snart turen tilbake til South Carolina. Det er med The Palmetto State som det er med The Hawkeye State: Du drar ikke dit ved en tilfeldighet, særlig ikke når du vurderer å stille som presidentkandidat.
  • Louisiana-guvernør Bobby Jindal (R) har ansatt en tidligere Romney-mann med erfaring fra Iowa og New Hampshire. Det kan komme godt med, på sikt.

  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen, mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også