Mer

  17. oktober: Avtale i 11. time

  Morgen-deal

  God morgen! Det er torsdag, budsjettkrisen er over, New Jerseys nye senator heter Cory Booker (D), og Morgenkaffen er servert.

  Rundt lunsjtider publiserer vi andre utgave av Svein Melbys faste spalte her på AmerikanskPolitikk.no. Temaet er passende nok polariseringen i Washington. Artikkelen er et slags motsvar til vår egen Hilde Restad og hennes artikkel om polariseringen i USA fra forrige uke.

  sitatet

  Hopefully next time it won’t be in the 11th hour. We’ve got to get out of the habit of governing by crisis.

  President Barack Obama i går kveld. Obama signerte budsjettpakken like etter midnatt lokal tid.

  DAGEN I DAG, i 1974: President Gerald Ford vitnet foran Kongressen om benådningen av tidligere president Richard Nixon. Ford sa han gjorde det for å bevege USA videre etter Watergate-skandalen.

  #AMPOL-NYTT

  • Senatet stemte i går 81-18 for å vedta budsjettpakken vi har skrevet om de siste dagene. Nei-stemmene kom fra republikanere, deriblant tre potensielle 2016-kandidater.
  • Representantenes hus vedtok deretter samme budsjettpakke 285-144, med 67 stemmer mer enn nødvendig. Samtlige nei-stemmer kom fra republikanere.
  • President Barack Obama signerte vedtaket like etter midnatt lokal tid.

  Den mid­ler­ti­dige bud­sjett­pakken inn­e­holder føl­gende hovedmomenter:

  • De føde­rale myn­dig­he­tene finan­sieres frem til 15. januar 2014.
  • De tvangs­per­mi­terte føde­rale arbei­derne kan gå tilbak på jobb og får sam­tidig til­bake­be­talt lønn for tapt arbeidstid.
  • ­Gjelds­taket, som for øyeblikket er på 16,7 bil­lioner dollar, heves fram til 7. februar 2014.
  • ­Det inn­vies for­melle bud­sjett­for­hand­linger mellom Kon­gres­sens to kamre, som skal full­føres innen 13. desember.
  • Det inn­føres en inn­tekts­kon­troll av de som skal motta sub­si­dier som en del av pre­si­dent Obamas helsereform.

  Andre saker:

  • En ny undersøkelse viser at antallet som har besøkt de føderale myndighetenes ObamaCare-nettside HealthCare.gov falt med 88 % mellom 1. og 13. oktober. Ikke rart, med tanke på alle problemene administrasjonen har opplevd i forbindelse med lanseringen av nettarmen av reformen.
  • Utenriksminister John Kerry får skryt for sin innsats, særlig i forhandlinger med Russland og Afghanistan. Han er nære ved å slå Condoleezza Rices antall miles fløyet i løpet av året-rekord fra 2005. Med det sagt, så er selvsagt ikke reisemengde et mål på kvalitet.

  DAGENS HOVEDSAK

  «Avtale i 11. time: Gjeldstaket heves og de føderale myndighetene finansieres», av Are Tågvold Flaten (AmerikanskPolitikk.no): «Natt til torsdag norsk tid stemte Senatet og Repre­sen­tan­tenes hus igjennom en mid­ler­tidig bud­sjett­pakke som opp­hever steng­ningen av de føde­rale myn­dig­he­tene, og som hever gjelds­taket. I 11. time. … Boehner har gjort sitt ytterste for å få med seg de mest kon­ser­va­tive parti­fel­lene på en avtale som kunne over­leve. Han har sam­tidig sagt at mis­lig­hold av stats­gjelden ikke er et alternativ. Boeh­ners siste trekk, etter å ha opp­ar­beidet seg litt god­vilje fra kri­tiske røster i eget parti for å holdt stand såpass lenge, var dermed å la Huset stemme over et for­slag som ikke hadde støtte fra et fler­tall av republikanerne. … Avtalen gir Kon­gressen mer tid på å bli enige om en mer per­ma­nent avtale. Repub­li­ka­nerne, med repre­sen­tant og for­mann av bud­sjett­ko­mi­teen Paul Ryan (R-Wisconsin, 1. kon­gress­dis­trikt) i spissen, ønsker bud­sjett­kutt og reformer i USAs velferdssystem. Demo­kra­tene har noe annet i tan­kene, noe som betyr at bud­sjett­spillet fortsetter.» LINK

  VALGSNACKS

  New Jerseys nye senator heter Cory Booker (D), som nå tar turen fra borgermesterjobben i Newark til Kongressens øvre kammer.

  Valgbloggeren vår Jon Henrik Gilhuus traff godt med gårsdagens prognose når det gjelder differansen mellom Booker og den republikanske motstanderen Steve Lonegan.

  Resultatene:

  1. Cory Booker (D) 54.6 %
  2. Steve Lonegan (R) 44,3 %

  VEIEN TIL DET HVITE HUS

  • Washington Post fulgte etter Hillary Clinton til Sir Elton Johns «AIDS Foundation»-galla i New York tirsdag, for å finne ut hva John og andre stjerner mener om Clintons mulige 2016-kandidatur. Les hva de svarte her.

  «Mor­gen­kaffen» brygges av redak­tøren i sam­ar­beid med nett­si­dens prak­ti­kanter. Klikk her og abonnér, så ser­veres den i inn­boksen din hver morgen, mandag til fredag.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også